Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska pracy

 • koordynacja zadań realizowanych w ramach projektu edukacyjno-rozwojowego finansowanego ze środków UNICEFu;
 • organizacja wydarzeń współpraca z partnerami, sponsorami;
 • prowadzenie biura projektu;
 • pozyskiwanie beneficjentów;
 • opieka merytoryczna nad projektem – sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań merytorycznych;
 • współpraca z grantodawcą;
 • bieżąca realizacja założeń projektu;
 • kontakt z dyrekcją, koordynatorami/koordynatorkami i członkami/członkiniami zespołów odpowiadającymi za poszczególne zadania i projekty w kwestiach merytorycznych i finansowych;

Wymagania:

 • minimum półroczne doświadczenie w koordynacji projektów;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, sumienność, terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodną pracę i komunikację z grantodawcą;
 • doświadczenie pracy w NGOs lub znajomość sektora organizacji pozarządowych w Polsce;
 • dyspozycyjność.

Dodatkowo punktowane:

 • dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem;
 • zainteresowanie innymi kulturami oraz/lub edukacją włączającą;
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego;
 • poczucie humoru.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony lub inną formę zatrudnienia;
 • możliwość częściowej pracy zdalnej;
 • pracę w entuzjastycznym i dynamicznym zespole i prężnie rozwijającej się organizacji;

Zainteresowane osoby prosimy o przesłania CV na adres: joannakolek.ibpolska@gmail.com z tytułem rekrutacja KOORDYNATORA/KI DS. REALIZACJI PROJEKTU UNICEFU

Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.