Miejsce pracy: Kraków, Nowa Huta,  Osiedle Górali

Opis stanowiska pracy:

 • przygotowanie i prowadzenie kursów języka polskiego w wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45 minut) dla osób dorosłych i młodzieży z Ukrainy, w grupach maksymalnie 15 osobowych;
 • prowadzenie wyjść/ warsztatów kulturoznawczych dla grup;
 • prowadzenie dokumentacji zajęć;
 • przeprowadzenie testów poziomujących;
 • bieżące informowanie uczestników o postępach w nauce;
 • współpraca z innymi osobami z zespołu.

Wymagania:

 • prowadzenie nauki języka polskiego jako obcego na co najmniej 3 kursach dla dzieci i młodzieży
  i /lub dorosłych, zrealizowanych w wymiarze minimum 60 godzin każdy, w ciągu ostatnich 2 lat
  (z podaniem liczby godzin, ilości przeszkolonych osób i daty realizacji kursów);
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, sumienność, terminowość;
 • dyspozycyjność do prowadzenia zajęć 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, w formie  stacjonarnej;
 • praca metodami aktywizującymi;
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi i z młodzieżą;
 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i nieoczywistymi, elastyczność w działaniu;
 • umiejętność rzetelnego prowadzenia dokumentacji projektowej;
 • włączenie do prowadzonych zajęć wyjść/ warsztatów kulturoznawczych.

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę zlecenie;
 • realizację kursu w wymiarze 100 godzin; 2 razy w tygodniu, od października br.
 • pracę w przyjaznym miejscu, w nowej przestrzeni edukacyjnej Fundacji;
 • organizację naboru uczestników;
 • pracę we wspierającym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole i prężnie rozwijającej się organizacji;
 • udział w tworzeniu nowego miejsca na mapie Krakowa, które zajmować się będzie edukacją i wsparciem;
 • pomoc i wsparcie na każdym etapie realizacji kursów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłania CV na adres: izabelamiasdudek.ibpolska@gmail.com z tytułem:
rekrutacja KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

Na zgłoszenia czekamy do 20.09.2023.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dodatkowa informacja dla kandydatów:

Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.