Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje koordynatorów magazynów w ramach akcji pomocowej dla Uchodźców z Ukrainy

Miejsce pracy: KRAKÓW

Opis stanowiska pracy

 • Koordynacja pracy wolontariuszy w magazynie z darami;
 • Przyjmowanie darów;
 • Logistyka magazynu;
 • Wydawanie darów;
 • Układanie grafików pracownikom i wolontariuszom;
 • Dbanie o czystość magazynu;

Wymagania

 1. Dyscyplina i dyspozycyjność;
 2. Znajomość charakteru pracy magazynowej;
 3. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;
 4. Empatia i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowo punktowane:

 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość języka angielskiego;

Oferujemy

 •  umowę zlecenie, na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia;

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres:

maria.wojtacha@ib.de  w tytule wpisując KOORDYNACJA MAGAZYNU

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.