Fundacja Internationaler Bund Polska, oddział w Tychach, poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: Koordynatorki/Koordynatora Wolontariatu.

miejsce pracy: Tychy
wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Zakres obowiązków:

1. Animacja wolontariatu
• animacja wolontariatu połączona z rekrutacją wolontariuszy i organizacjami oferującymi miejsca dla wolontariuszy
• praca z organizacjami pozarządowymi, które chcą przyjąć wolontariuszy
• organizacja i koordynowanie działań (szkoleń i doradztwa) w Centrum Wolontariatu
• budowanie i rozwój partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju wolontariatu
• udzielanie lokalnym podmiotom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb w zakresie wolontariatu
• wyszukiwanie liderów/koordynatorów lokalnych wolontariatu i wspieranie ich w rozwoju umiejętności,
• wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną,
• prowadzenie działań animacyjnych skierowanych do lok. środowisk.
2. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych z realizowanych zdań
3. Współpraca z zespołem Fundacji

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w wolontariacie, koordynacji wolontariatu, animacji
• znajomości zagadnień wolontariatu, animacji lokalnej, tworzenia partnerstw, współpracy z organizacjami pozarządowymi
• sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,

Oferujemy:
• współpracę w wymiarze 0,5 etatu do 31.12.2020 r.
• elastyczny i zadaniowy tryb pracy,
• możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego.

W tytule maila proszę wpisać: nabór WOLONTARIAT – TYCHY

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2020 do godz. 12:00, na adres mailowy: bartlomiej.szymczyk@ib.de

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.