Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje konsultanta/ki do Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców, który działa w ramach Centrum Wielokulturowego w Krakowie

https://ib-polska.pl/centrum-wielokulturowe-w-krakowie/punkt-informacyjny-dla-obcokrajowcow/

Miejsce pracy: KRAKÓW

Opis stanowiska pracy

Udzielanie informacji dotyczących życia, pracy i edukacji w Polsce a zwłaszcza w Krakowie, w szczególności w zakresie:

 • procedur związanych z legalizacją pobytu, uzyskania obywatelstwa oraz pozwolenia o pracę;
 • oferty GMK (w zakresie edukacji, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, rynku pracy, meldunku, zatrudnienia, pomocy os. bezrobotnym i znajdującym się w sytuacji kryzysowej, bądź dotkniętych niepełnosprawnością);
 • pomocy osobom dotkniętym dyskryminacją lub ofiarom przemocy;
 • uzyskania statusu Uchodźcy, należnych świadczeń, możliwości wsparcia i opieki;

Wymagania

 1. Znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego jest wymagana;
 2. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;
 3. Znajomość pakietu Office;
 4. Empatia i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 5. Dyspozycyjność.

Dodatkowo punktowane:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
 • Znajomość języka angielskiego;

Oferujemy

 •  umowę zlecenie, umowę o pracę na czas określony;

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres:

ludmila.dymitrow@gmail.com w tytule wpisując KONSULTANT/KA PIO

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.