Fundacja Internationaler Bund Polska, w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zatrudni asystentów osób niepełnosprawnych na terenie miasta Kraków i powiatów ościennych oraz miasta Tychy i powiatów ościennych.

Pula świadczonych godzin usług asystenckich w projekcie to 43 200 godzin, do wyczerpania tej liczby.

Asystent będzie świadczył usługi na rzecz pełnoletnich osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

i/lub

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Opis stanowiska pracy:

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom projektu w:

 • wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika projektu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery)
 • wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
 • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika projektu przy ich realizacji
 • załatwianiu spraw urzędowych
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
 • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, etc).
 • w przypadku dzieci – w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej

Usługi asystenta realizowane są przez 7 dni w tygodniu, przy czym limit godzin usług asystenckich przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wyniesie nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. W przypadku dzieci do 16. roku życia, limit ten wyniesie 30 godzin miesięcznie na dziecko.

Wymagania:

 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 • co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • wysoka kultura osobista, empatia, kreatywność
 • mile widziany własny środek transportu, ale nie jest to wymóg konieczny

Miejsce pracy:

 • powiat m. Kraków
 • gminy powiatu krakowskiego
 • gminy powiatu chrzanowskiego
 • gminy powiatu oświęcimskiego
 • gminy powiatu wadowickiego
 • powiat m. Tychy
 • powiat m. Mysłowice
 • gminy powiatu bieruńsko-lędzińskiego
 • gminy powiatu mikołowskiego
 • gminy powiatu pszczyńskiego

Oferujemy:

 • umowę zlecenie (praca od zaraz)
 • stawkę 33 zł/h brutto
 • pokrywamy koszty dojazdu do podopiecznych

Kontakt:

Założenia programu dostępne są na stronie internetowej:

https://ib-polska.pl/projekt/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-2020-2021/

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie maila o tytule: “Rekrutacja – Imię i Nazwisko – nazwa powiatu” wraz z załączonym CV i zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (treść poniżej). Zgłoszenia przyjmujemy na adres pomoc-polska@ib.de

Więcej informacji można także uzyskać pod numerami telefonów:

tel: 789 489 531 (rekrutacja na terenie woj. śląskiego)

tel: 511 837 163 (rekrutacja na terenie woj. małopolskiego)

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.