Dziś w biurze Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców w Krakowie miało miejsce uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia o współpracy Fundacji Internationaler Bund Polska z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Fundacją Zustricz.

Od 4 maja dodatkowe biuro Punktu mieści się w Galerii Kazimierz (wejście od strony ulicy Rzeźniczej, po prawej stronie). Dzięki zwiększonej przestrzeni mamy możliwość udzielania większej ilości konsultacji w tym samym czasie. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy są z nami na dyżurach. Informują obcokrajowców (w tym osoby z Ukrainy, które uciekły przed wojną) o możliwościach na małopolskim rynku pracy. Ścisła współpraca z Zustricz to dla nas ważny element działalności, ze względu na ogromne doświadczenie tej organizacji.

W małej uroczystości, która miała miejsce w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców wzięły udział przedstawicielki trzech podmiotów: Maria Wojtacha, dyrektor Fundacji Internationaler Bund Polska, Aleksandra Zapolska założycielka Fundacji Zustricz i Alina Paluchowska wice dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Obecna była również dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Elżbieta Kois-Żurek. Wydział finansuje działanie Centrum Wielokulturowego w Krakowie, w ramach którego działa Punkt. Była z nami również Anna Kusior-Jabłońska Senior Marketing Manager Galerii Kazimierz, z tego miejsca ponownie serdecznie dziękujemy za udostępnienie przestrzeni na naszą działalność.

Bardzo dziękujemy za zaufanie. Jesteśmy przekonani o tym, że nasza współpraca będzie owocna i uda nam się wesprzeć większą liczbę potrzebujących pomocy.