Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje koordynatora/ki realizacji projektu asystenckiego dot. asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Miejsce pracy: KRAKÓW

Opis stanowiska pracy

Kompleksowa koordynacja i realizacja projektu AOOzN 2024 w tym w szczególności:

 • koordynowanie pracy zespołu asystentów/ek OzN
 • prowadzenie kompletnej dokumentacji projektu zgodnie z zapisami programu
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych, współpraca przy prowadzeniu mediów społecznościowych i strony internetowej projektu, organizacja wydarzeń współpraca z mediami, partnerami, sponsorami;
 • obsługa infolinii kontaktowej z podopiecznymi i asystentami;
 • opieka merytoryczna nad projektem i prowadzenie rozliczeń finansowych;

Wymagania

 1. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi programu EXCEL (tworzenie zestawień, statystyk, baz danych i raportów) i innych narzędzi pakietu OFFICE
 3. Znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 4. Znajomość programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością_edycja 2024
 5. Empatia.
 6. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowo punktowane:

● Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
● Doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych, współpracy z mediami;
● Doświadczenie w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami;

Oferujemy

● umowę o zlecenie, ewentualnie o pracę na czas określony (½ etatu do 1 etatu);

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową do dnia 29.01.2024 na adres: pomoc-polska@ib.de w tytule wpisując KOORDYNATOR/KA AOOzN 2024

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.