Specjalista_ka ds. monitoringu i ewaluacji

Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska pracy:

 • współpraca z zespołem przy projektach edukacyjno-rozwojowych;
 • sporządzanie analiz i sprawozdań merytorycznych;
 • dbanie o dobrostan i satysfakcję uczestników i uczestniczek projektu;
 • badanie satysfakcji uczestników i uczestniczek projektu;
 • opracowywanie i wdrażanie niezbędnych narzędzi badawczych;
 • tworzenie i wdrażanie procedur PSEA;
 • monitorowanie zmieniających się potrzeb uczestników i uczestniczek projektu;
 • organizacja wydarzeń; współpraca z partnerami, sponsorami;
 • bieżąca realizacja założeń projektu;
 • kontakt z dyrekcją, koordynatorami/koordynatorkami i członkami/członkiniami zespołów odpowiadającymi za poszczególne zadania i projekty w kwestiach merytorycznych i finansowych;

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie pracy projektowej;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, sumienność, terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego pozwalającą na  swobodną pracę i komunikację;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych;
 • dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem;
 • doświadczenie pracy w NGOs lub znajomość sektora organizacji pozarządowych w Polsce;
 • wrażliwość na potrzeby innych;
 • dyspozycyjność.

Dodatkowo punktowane:

 • zainteresowanie pracą ze społecznościami lokalnymi/sąsiedzkimi;
 • zainteresowanie innymi kulturami oraz/lub edukacją włączającą;
 • znajomość języka ukraińskiego/rosyjskiego;
 • wiedza z zakresu edukacji i wsparcia.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony lub inną formę zatrudnienia w wymiarze ½ etatu;
 • możliwość podjęcia pracy od września 2023;
 • pracę w wspierającym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole i prężnie rozwijającej się organizacji;
 • tworzenie nowe miejsca na mapie Krakowa, które zajmować się będzie edukacją i wsparciem;
 • możliwość podnoszenia kompetencji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłania CV na adres: joannakolek.ibpolska@gmail.com z tytułem: rekrutacja Specjalista_ka ds. monitoringu i ewaluacji

Na zgłoszenia czekamy do 18.08.2023. Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dodatkowa informacja dla kandydatów:

Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.