Oferta pracy – Opiekun_ka / Animator_ka dla dzieci i młodzieży

Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska pracy:

 • opieka nad dziećmi i młodzieżą;
 • organizacja i prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 • działania wspomagające uczniów tj. pomoc w odrabianiu zajęć;
 • organizacja czasu wolnego, zabaw i rozrywek dla dzieci i młodzieży;
 • dbanie o przestrzeń, w którym odbywać się będą zajęcia dla dzieci i młodzieży;
 • dbanie o wyposażenie i porządek w klubie animacyjnym;
 • kontakt z rodzicami i opiekunami dzieci i młodzieży;
 • dbanie o dobrostan i satysfakcję uczestników i uczestniczek projektu;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działaniem klubu animacyjnego;
 • organizacja wydarzeń; współpraca z zespołem, partnerami, sponsorami;
 • współpraca i kontakt z dyrekcją, koordynatorami/koordynatorkami i członkami/członkiniami zespołów odpowiadającymi za poszczególne zadania i projekty w kwestiach merytorycznych i finansowych;

Wymagania:

 • uprawnienia pedagogiczne;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga/nauczyciela/animatora;
 • kreatywność i pomysłowość;
 • doświadczenie pracy z osobami z doświadczeniem migracji;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, sumienność, terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka polskiego pozwalającą na  swobodną pracę i komunikację;
 • znajomość języka ukraińskiego i angielskiego;
 • wrażliwość na potrzeby innych;
 • dyspozycyjność.

Dodatkowo punktowane:

 • umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem;
 • zainteresowanie pracą ze społecznościami lokalnymi;
 • zainteresowanie innymi kulturami oraz/lub edukacją włączającą;
 • zdolności artystyczne;
 • wiedza z zakresu edukacji i wsparcia.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony lub inną formę zatrudnienia w wymiarze ½ etatu;
 • możliwość podjęcia pracy od września 2023;
 • pracę w wspierającym, entuzjastycznym i dynamicznym zespole i prężnie rozwijającej się organizacji;
 • tworzenie nowego miejsca na mapie Krakowa, które zajmować się będzie edukacją i wsparciem;
 • możliwość podnoszenia kompetencji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłania CV na adres: joannakolek.ibpolska@gmail.com z tytułem rekrutacja OPIEKUN/KA W KLUBIE ANIMACYJNYM.

Na zgłoszenia czekamy do 18.08.2023. Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dodatkowa informacja dla kandydatów:

Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.