[PL] [ENG]

Kampania „Odważ się powiedzieć” przekonuje do pomocy psychologicznej   

Przełamywanie stereotypów, zachęcanie do wizyt u psychologów, działania edukacyjne oraz informowanie gdzie znaleźć pomoc. To wszystko w ramach kampanii „Odważ się powiedzieć”, adresowanej do osób uciekających przed wojną oraz krakowian pomagających uchodźcom.

Przewlekły stres, obawy o bliskich w Ukrainie, wyrzuty sumienia, a do tego konieczność adaptacja w nowym miejscu, to wszystko może prowadzić do kryzysów zdrowia psychicznego, np. depresji, stanów lękowych czy rozwoju zespołu stresu pourazowego. – Obecnie mniej uchodźców potrzebuje wsparcia materialnego, ale po pomoc psychologiczną zgłasza się nadal bardzo dużo osób – mówi Maria Wojtacha, dyrektorka Fundacji Internationaler Bund Polska, która 10 października w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego inauguruje kampanię „Odważ się powiedzieć”. 

W ramach kampanii prowadzone są spotkania informacyjne, powstają materiały edukacyjne, a do krakowskich szkół trafią plakaty z informacjami gdzie za darmo skorzystać z konsultacji z psychologami lub terapeutami. Można to zrobić m.in. w miejscach prowadzonych przez Fundację Internationaler Bund Polska: Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców przy Galerii Kazimierz, Miejscu Otwartym – Centrum Integracji Międzykulturowej na ul. Życzkowskiego 19 czy Centrum Edukacji i Wsparcia na os. Górali 24.

Kampanię wspiera Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, bo jej odbiorcami są również dzieci i młodzież. – Im szczególnie trudno odnaleźć się w nowych warunkach – podkreśla Maciej Ostachowski, psycholog udzielający darmowych konsultacji w Centrum Edukacji i Wsparcia. – Zdarza się, że w kontaktach z rówieśnikami, którzy zostali w kraju, słyszą przykre rzeczy, czują się odrzuceni i mają wyrzuty sumienia, że opuścili kraj.

Jak wynika z raport Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), aż 53% uchodźczyń z Ukrainy mieszkających w Polsce myślało o skorzystaniu z pomocy psychologicznej, ale tylko połowa z nich się na to zdecydowała. – W Ukrainie korzystanie z pomocy psychologicznej jest mniej powszechne niż w Polsce i ludzie często mają opory żeby iść do specjalisty – wyjaśnia Maciej Ostachowski. – Panuje przekonanie, że do psychologa chodzi się z poważnymi problemami, a nie z błahostkami. 

Organizatorzy kampanii podkreślają, że zwrócenie się o pomoc do psychologa nie jest oznaką słabości, tylko siły. – Mówienie o emocjach bywa trudne, a w nie swoim języku szczególnie – podkreśla Maria Wojtacha. – Chcemy dotrzeć do osób, które uciekały i uciekają przed wojną, ale też wolontariuszy i tych, którzy przyjmowali uchodźców, bo konsekwencje wojny mogą dotknąć nas wszystkich. 

Psychologowie podkreślają, że im szybciej zostanie udzielona pomoc, tym lepiej. – Szybka interwencja zmniejsza ryzyko, że trudne doświadczenie przerodzi się w traumę – mówi Maciej Ostachowski. – Wsparcie nie zawsze musi być bardzo profesjonalne, często pomocne są działania socjalizacyjne, zaangażowanie w różne aktywności i zwyczajne wyjście do ludzi. 

Szczegółowe informacje na kampanii „Odważ się powiedzieć” można znaleźć na stronie: https://ib-polska.pl/odwaz-sie-powiedziec/ 

 

Lista miejsc, w których można uzyskać wsparcie:

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie, ul. Podgórska 34 (Galeria Kazimierz, wejście od ul. Rzeźniczej). Informacje o tym gdzie otrzymać pomoc psychologiczną. Kontakt: +48 887 201 598 lub punkt@open.krakow.pl.

Centrum Edukacji i Wsparcia w Krakowie, os. Górali 24, po rejestracji tel.+48 452 377 491 info.ceiw.ibpolska@gmail.com,  poniedziałki, godz. 17 – 20.  

Inne rekomendowane miejsca w Krakowie:

 

The „Dare to Speak” campaign aims to encourage refugees from Ukraine to seek psychological help and break stereotypes around mental health. 

The campaign includes:

  • Educational activities,
  • Information about where to find help,
  • distribute posters and free informational material through Cracow. 

The campaign’s organizers believe that chronic stress, worries about loved ones in Ukraine, remorse, and the need to adapt to a new place can all lead to mental health crises, such as depression, anxiety or the development of post-traumatic stress disorder.  The Internationaler Bund Polska Foundation, which inaugurates the „Dare to Say” campaign on October 10, World Mental Health Day, states that fewer refugees now need material support, but many still seek psychological help. 

The campaign is supported by the Education Department of the Krakow City Hall, as its recipients are often children and teenagers who find it especially difficult to find their way in new conditions. According to a report by the United Nations Children’s Fund (UNICEF), as many as 53% of Ukrainian refugee women living in Poland thought about using psychological help, but only half of them decided to do so. 

Psychologists emphasize that seeking help from a psychologist is not a sign of weakness but strength. The campaign organizers want to reach people who fled and are fleeing from the war, but also volunteers and those who accepted refugees because the consequences of the war may affect all of us. They also highlight that quick intervention reduces the risk that a challenging experience will turn into trauma. 

Detailed information on the „Dare to Say” campaign can be found at https://ib-polska.pl/odwaz-sie-powiedziec/. 

For those seeking support, a list of places to get help is provided, including the Information Point for Foreigners in Krakow, the Education and Support Center in Krakow, and other recommended places in Krakow.

 

List of places where you can get support:

Information Point for Foreigners in Krakow, ul. Podgórska 34 (Galeria Kazimierz, entrance from ul. Rzeźnicza). Information on where to get psychological help. Contact: +48 887 201 598 or Punkt@open.krakow.pl.

Education and Support Center in Krakow, os. Górali 24, after registration tel. +48 452 377 491 info.ceiw.ibpolska@gmail.com, Mondays, 17 – 20.

 

Other recommended places in Krakow:

Psychological First Aid Center: http://cppp.org.pl/

Krakow Therapy Center – KOT: http://kot.krakow.pl/

Psychological and Pedagogical Counseling Center No. 3: https://www.poradnia3.krakow.pl/

Psychological Counseling Center Kraków-Krowodrza: https://nowa.babinski.pl/uniti/poradnie/poradnia-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-krakow-krowodrza/

UNIMED: https://www.unimed-nzoz.pl/lekarz-rodzinny-i-inne-swiadczenia-nfz/poradnia-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy.html

Crisis Intervention Center in Krakow: https://oik.krakow.pl/