Dobiega końca remont najbliższego otoczenia naszej siedziby w Tychach (Edukacji 11). Pojawił się nowy chodnik, ławeczki, stojak na rowery, nowy śmietnik oraz nowe nasadzenia – drzewa i krzewy.

W tym roku budynek został również ocieplony, odnowiona została elewacja. Umieściliśmy również szyld informujący o projektach które realizujemy w Tychach. A jest to m.in Centrum Integracji Społecznej, Tyskie Centrum Wolontariatu, Klub Seniora Platyna oraz projekty asystenckie kierowane do seniorów i osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku.

Dziękujemy – Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Tychach!