W minionym tygodniu (14 marca) przedstawicielki naszej organizacji uczestniczyły w New Education Forum Kraków organizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji. Wydarzenie zgromadziło szerokie grono osób, którym zależy na edukacji, która odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Forum poprzedziły warsztaty dla nauczycieli organizowane w Klastrze Innowacji Społeczno – Gospodarczych na Zabłociu (siedzibie m.in naszego Centrum Wielokulturowego).

Tytuł tegorocznego forum to: „Ścieżki do jutra: Edukacja świadomych obywateli, sztuczna inteligencja i kształtowanie horyzontów kariery”. Podczas Forum podejmowano tematy związane z potrzebą edukacji ekonomicznej, podążanie za zmianami, jakie niesie współczesny świat oraz zmianami w systemie nauczania. Gorąco dyskutowano nad tym czy zmiana w szkole powinna być ewolucyjna czy rewolucyjna i zdania były podzielone. Zastanawiano się również nad szansami i zagrożeniami płynącymi z rozwoju sztucznej inteligencji. Wszyscy zaś byli jednogłośni w stwierdzeniu, że w współczesnym świecie potrzebujemy relacji i drugiego człowieka.

Miło było patrzeć na obecność i zaangażowanie uczennic i uczniów podczas takich wydarzeń. To wszystko dotyczy umysłu i ducha, a musiało być też coś dla ciała. I tutaj ogromne podziękowania dla uczennic i uczniów krakowskiego technikum gastronomicznego, którzy przygotowali pyszny poczęstunek.