W ubiegły czwartek (23 marca) koordynatorka wolontariatu Agnieszka Skibińska wzięła udział w spotkaniu „The role of NGOs and IGOs in the process of supporting war refugees and migrants. Poland” (spotkanie poświęcone działaniom NGOs i IGOs w zakresie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy). Organizatorem wydarzenia było Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (CISAD) na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W trakcie spotkania istotne było zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest współpraca różnych podmiotów w trakcie niesienia pomocy humanitarnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji, z którymi współpracuje fundacja (m.in. UNHCR, Zustricz). To tylko utwierdziło w przekonaniu o istocie wzajemnej kooperacji. Możliwość posłuchania o doświadczeniu udzielania pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie z różnych perspektyw była niezwykle cenna. Podobnie jak szansa podzielenia się swoimi przemyśleniami dotyczącymi działań fundacji. Słuchaczami wypowiedzi byli młodzi ludzie, studenci z różnych stron świata oraz wykładowcy i pracownicy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, co konkludowało interesującymi pytaniami oraz zainteresowaniem na temat pomocy i wolontariatu.

fot. dr Łukasz Stach