Mobilności zawodowe dla młodzieży z niepełnosprawnością – podsumowanie kolejnego wyjazdu

/, Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, Nasze projekty/Mobilności zawodowe dla młodzieży z niepełnosprawnością – podsumowanie kolejnego wyjazdu

Rozwijając skrzydła – mobilność zawodowa dla młodzieży z niepełnosprawnością

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie otwartość na różnorodność oraz wspieranie równości szans stają się kluczowymi wartościami społecznymi. Inicjatywy organizowane przez naszą fundację stają się nie tylko źródłem inspiracji, ale także realną szansą na rozwój dla osób, które często borykają się z dodatkowymi wyzwaniami. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z podsumowania wyjazdu do Grecji kolejnej grupy młodzieży w ramach programu ERASMUS+. Spotkanie odbyło się w naszej nowej lokalizacji, w której realizujemy projekt „Centrum Edukacji i Wsparcia” na os. Górali 24.

Mobilność zawodowa odgrywa kluczową rolę w życiu każdego młodego człowieka, niezależnie od jego zdolności czy (nie)pełnosprawności. Dla osób z niepełnosprawnością, uczestnictwo w programach mobilności staje się jeszcze bardziej istotne, otwierając przed nimi drzwi do nowych możliwości zawodowych i osobistych. Nasza Fundacja nie tylko promuje ideę mobilności zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością, ale także aktywnie tworzy projekty, które umożliwiają praktyczne doświadczenia zawodowe. Wspieranie mobilności to nie tylko kwestia ułatwienia dostępu do rynku pracy, ale również budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości. Młodzież brała udział w 5 rodzajach praktyk/zawodów: kucharz, cukiernik, mechanik i hotelarz i fryzjer korzystając z wymiany wiedzy w środowisku międzynarodowym.

Widzimy niesamowity potencjał i chcemy go w pełni wykorzystać

Staramy się wychodzić naprzeciw wyzwaniom, z jakimi spotykają się młodzi ludzie z niepełnosprawnością, kładąc nacisk na otwartość i akceptację. Programy mobilności zawodowej nie tylko integrują młodzież z różnymi umiejętnościami, ale także kreują środowisko, które docenia unikalność każdej jednostki. Otwartość na różnorodność staje się kluczową wartością, która przenika działania naszej Fundacji. Każdy program, każde szkolenie czy spotkanie, tworzone są z myślą o stworzeniu przestrzeni, w której każdy uczestnik może poczuć się akceptowany i doceniany.

Perspektywa osób z niepełnosprawnością –  dlaczego to takie ważne

Z perspektywy osób z niepełnosprawnością, uczestnictwo w programach mobilności zawodowej to nie tylko szansa na zdobycie nowych umiejętności zawodowych. To także możliwość przekraczania własnych granic, dowodzenia sobie i innym, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w osiąganiu celów.

Dla wielu młodych ludzi z niepełnosprawnością, programy mobilności oferowane przez Fundację Internationaler Bund Polska stają się impulsem do rozwoju pasji zawodowej, a także szansą na zdobycie doświadczenia, które pozytywnie wpłynie na ich przyszłą karierę. Dla wielu też jest to pierwsze zetknięcie z inną kulturą, innym krajem czy praktycznym wykorzystaniem wielu umiejętności interpersonalnych!

Ewaluacja działań – współtwórzmy projekty wspólnie

Osobą odpowiedzialną za ten niezwykle ważny projekt jest Grzegorz Grzonka – Zastępca Dyrektora Fundacji Internationaler Bund Polska! Podczas podsumowania, oprócz rozmów, zostały przeprowadzone ankiety i warsztaty ewaluacyjne! Za pomocą odpowiednich narzędzi młodzież została zapytana o swoje doświadczenia, propozycje zmian i ulepszeń, a także najpiękniejsze wspomnienia z wyjazdu do Grecji! Odpowiednie zbudowane środowisko pozwoliło na stworzenie niesamowitych rekomendacji do przyszłych działań i było bardzo miłym podsumowaniem wspólnie spędzonego czasu!

Na koniec – certyfikaty i  Europass

Podczas spotkania i podsumowania zostały również rozdane zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie oraz Europass Mobilność. Europass to zestaw standardów i narzędzi stworzonych przez Unię Europejską, mających na celu ułatwienie zrozumienia i prezentacji kwalifikacji zawodowych w sposób przejrzysty i jednolity. Taki paszport potwierdzający umiejętności zawodowe (zebrane w środowisku międzynarodowym) otwierają możliwości pracą za granicą, rozwój kariery, a także są przejrzyste i transparentne dla pracodawców!

 

Dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego w budowaniu dalszej kariery!

Wartość mobilności zawodowej dla młodzieży z niepełnosprawnością jest nieoceniona. Mamy ogromną nadzieję, że nasze działania nie tylko ukierunkują młodych ludzi na ścieżkę zawodową, ale także tworzą społeczność, w której każdy może znaleźć wsparcie i zrozumienie. Otwartość na różnorodność i akceptacja stanowią fundamenty, na których buduje się przyszłość, w której każdy młody człowiek, niezależnie od swoich zdolności, może odnieść sukces.

Młodzieży serdecznie gratulujemy odwagi, pewności siebie i jasno wypowiadanego zdania na tematy, które są dla nich ważne!

Dziękujemy serdecznie dwóm niesamowitym szkołom: Dyrekcji i nauczycielom, które wspólnie z nami, w ramach konsorcjum, pracowały przy tym projekcie!

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 im. Marii Grzegorzewskiej

oraz

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Realizuje go konsorcjum, w skład którego wchodzą oprócz Fundacji IB Polska: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Realizuje go konsorcjum, w skład którego weszły oprócz Fundacji IB Polska: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie.