W zeszłotygodniowym wydaniu tygodnika Twoje Tychy na stronie 10 można znaleźć wywiad z seniorką, panią Kazimierą Krzysztofik.

Pani Kazimiera brała udział w wielu działaniach inicjowanych przez IB Polska. Sama również organizuje akcje społeczne.

Dziękujemy za ciepłe wspomnienie naszej fundacji.

Cały wywiad do przeczytania w wersji elektronicznej tyskiego tygodnika Twoje Tychy