Maj Równości z Fundacją IB Polska

Maj był dla nas miesiącem pełnym inspirujących wydarzeń poświęconych równości! Mieliśmy okazję spotkać się, rozmawiać i budować zaangażowaną społeczność, która myśli już o kolejnych inicjatywach.

Spotkaliśmy się łącznie na 8 wydarzeniach w 3 lokalizacjach naszej Fundacji! A grupa 61 osób wypracowała wspaniałe rezultaty, które pomogą nam być jeszcze bardziej inkluzywnym. W ramach maja równości odbyły się następujące wydarzenia, w których udział wzięło 61 osób!

  • Spacer queerowymi śladami w Krakowie (18.05);
  • Open Community Evening – All colours of the rainbow (23.05);
  • Warsztaty: Ani Murzyn ani Indianin, czyli jak mówić o różnorodności (25.05);
  • Hello Music and Sketch – Arts and Healing Workshops (13.05);
  • Warsztaty: Nie tylko feminatywy – o języku inkluzywnym (09.05);
  • Spotkanie: Widzialność lesbijek – Zuzanna Markowicz (13.05);
  • Warsztaty: Orientacja i tożsamość – Daria Izdebska (23.05);
  • Lekcja historii queer (20.05).

Wszystkie spotkania pozwoliły nam zgłębić tematykę różnorodności i lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi borykają się osoby LGBT+. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli i włączyli się w nasze działania. Razem tworzymy bardziej otwartą i akceptującą społeczność.

Cieszymy się z powstałej grupy zaangażowanych osób i już planujemy kolejne wydarzenia.