Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami edycja 2020-2021 – to projekt, który od stycznia realizujemy w dwóch województwach.

Przygotowaliśmy prostą infografikę (na końcu artykułu) przedstawiającą projekt w liczbach.
Ilu osobom pomagamy? Jak wielu jest asystentów i co robią?

Komu pomagamy?

Nasi podopieczni to aż 210 osób, w tym 157 dorosłych i 53 dzieci

Nasz zespół

Zatrudniamy 145 asystentów

Gdzie działamy?

Projekt realizowany jest na terenie woj. śląskiego (m. Tychy, m. Mysłowice, powiaty: mikołowski, bieruńsko-lędziński, pszczyński) oraz na terenie woj.młopolskiego (m. Kraków, powiaty: krakowski, chrzanowski, wadowicki, oświęcimski)

Ile godzin usług?

Do 30.06.2021 zrealizowaliśmy 27 943 godziny usług asystenckich

Jak wspieramy?

Zakres usług – w czym pomagają nasi asystenci?

  • a) pomoc w docieraniu do miejsc użyteczności publicznej –  placówki medyczne, miejsce pracy , urzędy, placówki edukacyjne i wychowawcze oraz asysta w tych miejscach,
  • b) pomoc w zakupach przy aktywnym udziale uczestnika projektu,
  • c) organizacja czasu wolnego – umożliwianie uczestnictwa w aktywnościach kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych (wycieczki, wyjścia na basen, spotkania ze znajomymi, rodziną), spacery, aktywizacja poprzez gry i zabawy,
  • d) nawiązywanie kontaktu i współpraca z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami,
  • e) wspieranie  wykonywaniu czynności dnia codziennego, pomoc w usamodzielnianiu się i podejmowaniu nowych wyzwań.

Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Infografika - statystyki projektu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami edycja 2020-2021