Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje Lektora/Lektorki do prowadzenia kursów języka angielskiego 

Miejsce pracy: Kraków, Nowa Huta, Osiedle Górali 24 – Centrum Edukacji i Wsparcia Opis stanowiska pracy: 

 • przygotowanie i prowadzenie kursów języka angielskiego w wymiarze 100 godzin dydaktycznych (45 minut) dla osób dorosłych i młodzieży, w grupach maksymalnie 15 osobowych; prowadzenie dokumentacji zajęć
 • przeprowadzenie testów poziomujących; 
 • bieżące informowanie uczestników o postępach w nauce; 
 • współpraca z innymi osobami z zespołu. 

Wymagania: 

 • prowadzenie co najmniej trzech kursów języka angielskiego dla dzieci i młodzieży i /lub dorosłych, zrealizowanych w wymiarze minimum 60 godzin każdy, w ciągu ostatnich 2 lat (z podaniem liczby godzin, ilości przeszkolonych osób i daty realizacji kursów); 
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, sumienność, terminowość
 • dyspozycyjność do prowadzenia zajęć 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, w formie stacjonarnej; 
 • praca metodami aktywizującymi; 
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi i z młodzieżą
 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i nieoczywistymi, elastyczność w działaniu; umiejętność rzetelnego prowadzenia dokumentacji projektowej; 

Oferujemy: 

 • pracę w oparciu o umowę zlecenie; 
 • realizację kursów w wymiarze 100 godzin; 2 razy w tygodniu, od listopada br. pracę w przyjaznym miejscu, w nowej przestrzeni edukacyjnej Fundacji Internationaler Bund Polska organizację naboru uczestników; 
 • udział w tworzeniu nowego miejsca na mapie Krakowa, które zajmować się będzie edukacją i wsparciem; 
 • pracę w entuzjastycznym i dynamicznym zespole i prężnie rozwijającej się organizacji; pomoc i wsparcie na każdym etapie realizacji kursów. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłania CV na adres: izabelamiasdudek.ibpolska@gmail.com z tytułem: 

rekrutacja KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Dodatkowa informacja dla kandydatów: 

Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.