[PL] [UA] [ENG]

Kursy języka polskiego – startujemy z pierwszymi rekrutacjami #KrakówWspólnie

Startujemy z pierwszymi rekrutacjami bezpłatnych kursów języka polskiego dla uczniów i uczennic z Ukrainy w ramach projektu Kraków Wspólnie!

Nasze kolejne działanie w ramach Kraków Wspólnie! 

Współpracujemy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz UNICEF i do końca czerwca 2023 zorganizujemy zajęcia dla 1000 uczniów! Przy realizacji kursów współpracujemy z krakowskimi szkołami i nauczycielami! Zajęcia będą odbywać się w różnych przestrzeniach w Krakowie i właśnie ruszyły rekrutacje do pierwszych dwóch lokalizacji!

#Wspólnie z partnerami, którzy zakwalifikowali się do naszego programu organizujemy bezpłatne kursy języka polskiego dla ukraińskich uczniów. Łączymy je z elementami poznawania kultury polskiej, by pomóc młodym ludziom w integracji i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Działanie jest skierowane do dzieci i młodzieży z Ukrainy w wieku 6-24 lata, którzy w wyniku wojny w Ukrainie, znaleźli się w Krakowie i na co dzień funkcjonują w naszym mieście. Chcemy dać im możliwość rozwoju i edukacji.

Więcej informacji oraz możliwość zapisów znajduje się na naszej stronie: [KLIK] 

 

Kraków Wspólnie – Kursy języka polskiego dla uczniów i uczennic z Ukrainy”. Jako Fundacja Internationaler Bund Polska koordynujemy je we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), z którego środków zadanie to jest finansowane.

 

Розпочинаємо перший набір на безкоштовні курси польської мови для студентів з України в рамках проекту «Краків Спільно »!

Наступна наша акція в рамках Краків Спільно!

Ми співпрацюємо з Департаментом освіти міста Кракова та ЮНІСЕФ і до кінця червня 2023 року організуємо заняття для 1000 учнів! При проведенні курсів ми співпрацюємо зі школами та вчителями Кракова! Заняття проходитимуть у різних приміщеннях у Кракові, і набір на перші дві локації щойно розпочався!

#Спільно із партнерами, які пройшли кваліфікацію нашої програми, ми організовуємо безкоштовні курси польської мови для українських студентів. Ми поєднуємо їх з елементами знайомства з польською культурою, щоб допомогти молодим людям інтегруватися та знайти себе в новій реальності.

Акція адресована дітям та молоді з України віком від 6 до 24 років, які внаслідок війни в Україні опинились у Кракові. Ми хочемо дати їм можливість розвиватися та навчатися.

Більше інформації та реєстрацію можна знайти на нашому сайті: [НАТИСНІТЬ]

 

«Kraków Together – курси польської мови для студентів з України». Як фонд Internationaler Bund Polska, ми координуємо їх у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), який фінансує це завдання.

Polish language courses – we are starting with the first recruitment #KrakowTogether.

We are starting with the first recruitment of free Polish language courses for students from Ukraine as part of the Krakow Together project!

Our next action as part of Krakow Together!

We cooperate with the Education Department of the City of Krakow and UNICEF, and by the end of June 2023, we will organize classes for 1000 students! When implementing the courses, we cooperate with Krakow’s schools and teachers! Classes will take place in various spaces in Krakow, and recruitment for the first two locations has just started!

#Together with partners who qualified for our program, we organize free Polish language courses for Ukrainian students. We combine them with elements of getting to know Polish culture to help young people integrate and find themselves in a new reality.

The action is addressed to children and youth from Ukraine aged 6-24 who, as a result of the war in Ukraine, found themselves in Krakow and function in our city daily. We want to allow them to develop and educate.

More information and registration can be found on our website: [CLICK]

 


„Kraków Together – Polish language courses for students from Ukraine”. As the Internationaler Bund Polska Foundation, we coordinate them in cooperation with the Education Department of the City of Krakow and the United Nations Children’s Fund (UNICEF), from which the task is financed.