[English version below]
Mentor EKS to bardzo ważna osoba w codziennym życiu wolontariusza EKS. Bardzo często mentor jest pierwszą pomocą, wsparciem i pomocą dla wolontariusza i zazwyczaj pomaga im ustanowić nowe życie w obcym kraju.
Mentoring to doskonała okazja do:
 • Poznawania nowych wyjątkowych ludzi;
 • Praktykowania języka – przyjmujemy wolontariuszy z całej Europy;
 • Dobrej zabawy;
 • Bycia w międzynarodowym środowisku wsparcia mentorów i wolontariuszy;
 • Pozyskiwania wielu nowych umiejętności;
… I wiele więcej!
Nie ważne, ile masz lat, najważniejsze są twoje pragnienia!
Może znasz kogoś, kto mógłby być zainteresowany? Śmiało udostępnij tę informację!
Jeśli jesteś zainteresowany, napisz na: kristinamurog.ibpolska@gmail.com

* * *

We are looking for Mentors for ESC volunteers!

An ESC mentor is a very important person in the everyday life of an ESC volunteer. Very often a mentor is a first aid, support, and help for a volunteer and usually helps them to establish their new life in a foreign country.
Mentoring is a great opportunity to:

 • meet new outstanding people;
 • practice your language – we are hosting volunteers from all over Europe;
 • have fun;
 • be in a supportive international environment of mentors and volunteers;
 • acquire lots of new skills;
  … and more!

No matter how old you are, the most important thing is your desires! Do you know somebody who could be interested? Feel free to share this information!
If you’re interested write to: kristinamurog.ibpolska@gmail.com
Link to the registration form – here.