„Dzięki współpracy nawiązanej przez Miasto Kraków z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) uruchomionych zostanie co najmniej 200 miejsc w przedszkolach dla dzieci z Ukrainy. To wsparcie kierowane nie tylko do najmłodszych, ale również do ich rodziców i opiekunów.”

Więcej przeczytasz w artykule na miejskim portalu edukacyjnym: https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/263720,1812,komunikat,co_najmniej_200_dodatkowych_miejsc_w_przedszkolach_dla_dzieci_z_ukrainy.html