Miejsce pracy: Kraków 

Tryb pracy: stacjonarna

Opis stanowiska pracy 

Praca w tym dziale i na tym stanowisku to zadania związane z:  

 • planowaniem i realizacją działań promocyjnych i komunikacyjnych,  
 • tworzeniem materiałów informacyjnych i promocyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej), 
 • współprowadzeniem strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych; 
 • współpracą z koordynatorami projektu, dyrekcją oraz osobami zajmującymi się promocją w fundacji; 
 • współpracą z mediami, partnerami, sponsorami; 
 • dbałością o przekaz wizualny i informacyjny dotyczący projektu; 
 • bieżącym monitoringiem mediów, archiwizacją doniesień medialnych, przygotowywaniem raportów na potrzeby grantodawców, tworzeniem raportów i podsumowań; 
 • Pracą dla ludzi i niesieniu im pomocy! 

Wymagania 

 • doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych i/lub współpracy z mediami; 
 • znajomości narzędzi SM; 
 • umiejętność tworzenia prostych video i robienia zdjęć; 
 • lekkie pióro; 
 • łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów; 
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym swobodną komunikację; 
 • dyspozycyjność; 
 • umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym 

Dodatkowo punktowane 

 • Znajomość sektora NGO, 
 • Znajomość innych języków obcych, 
 • Super vibe, 

Oferujemy 

 • umowę zlecenie, umowę o pracę na czas określony 
 • pracę stacjonarną w Krakowie w super Fundacji pomagającej osobom zagrożonym wykluczeniem, czyli zmienianie świata w lepsze miejsce 

Kontakt 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: anna.niezgoda@ib-polska.pl w tytule wpisując SPECJALISTA/KA DS. SOCIAL MEDIA I KOMUNIKACJI do 17 czerwca 2024.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Dodatkowa informacja dla kandydatów: 

Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.