Kolejne działanie naszej fundacji, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) zakończone sukcesem!
Posłuchajcie naszej Koordynatorki ds dystrybucji Klaudii, która opowiada, co osiągnęliśmy: