PL / ENG / UA  

Harmonogram (18-24.03.2024) klubów językowych na os. Górali 24 w Krakowie

Poniedziałek

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1803/  

16.45-18.15 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1803/  

 

Wtorek

15.00-16.00 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng1903/  

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng11903/  

 

Środa

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2003/  

16.30-17.30 Klub języka angielskiego z Loreną i Nouran 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego2003/  

 

Czwartek

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2103/  

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12103/  

 

O wszystkich wydarzeniach na os. Górali 24 można przeczytać tu.

 

ENG

Schedule (18-24.03.2024) of language clubs at the os. Górali 24 in Krakow.

 

Monday

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1803/  

16.45-18.15 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1803/  

 

Tuesday

15.00-16.00 English conversation – level A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng1903/  

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng11903/  

13.00-19.00 Information shift

 

Wednesday

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2003/  

16.30-17.30 English speaking club with Lorena and Nouran 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego2003/

 

Thursday

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2103/  

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12103/  

 

You can read about all the events on os. Górali 24 here.

UA

Розклад мовних клубів (18-24.03.2024) на os. Górali 24 у Кракові.

 

Понеділок

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1803/  

16.45-18.15 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1803/  

 

Вівторок

15.00-16.00 Розмовна англійська – A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng1903/  

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng11903/  

 

Середа

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2003/  

16.30 – 17.30 Розмовний клуб англійської мови з Лореною та Нуран 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego2003/

 

Четвер

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2103/  

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12103/  

 

Про всі події на os. Górali 24 можна прочитати тут.