PL Jak znaleźć dobrą pracę. Warsztaty ze specjalistami z Grodzkiego Urzędu Pracy!  07.12.2023

Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zapraszamy wszystkich, którzy chcą radzić sobie lepiej podczas szukania pracy! Razem ze specjalistami z Grodzkiego Urzędu Pracy przygotowaliśmy podwójną sesję warsztatów:

 1. 11:00 12:30 jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,

            12:30-13:00 przerwa na kawę i ciasteczka,

 1. 13:00-14:30 warsztaty „Jak nabyć pewność siebie”.

Podczas naszego wydarzenia: 

– Dowiesz się, w jaki sposób zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

– Przedstawimy informacje o adekwatnym stroju i Twojej mowie ciała, 

– Poznasz najczęstsze pytania, które padają podczas rozmowy rekrutacyjnej i znajdziemy sposoby, by na nie odpowiedzieć,

– Możesz odbyć razem z nami przykładową rozmowę rekrutacyjną, 

– Dowiedz się, o co pracodawca może i nie może pytać oraz jakich odpowiedzi mu udzielić, 

– Poćwiczymy umiejętności negocjacji, by zadbać o satysfakcjonujące wynagrodzenie i warunki pracy.

Zajęcia są bezpłatne! 

Warsztat jest organizowany we współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie

Zapisać się można na 4 sposoby: 

 1. Przez formularz: [KLIK]
 2. Telefonicznie:+ 48  452 377 491
 3. Mailowo: ceiw.ibpolska@gmail.com
 4. Osobiście w Centrum Edukacji i Wsparcia na Osiedlu Górali 24!

Kiedy: 07.12.2023

O której: 11:00 -14:30

Gdzie: Centrum Edukacji i Wsparcia os. Górali 24

Dla kogo: dla wszystkich

ENG How to find a good job? Workshops with the specialist from Grodzka’s Labour Office!

 

We reach out to your needs and we want to invite everyone, who desires to perform better while seeking a job! Together with our specialist from Grodzka’s Labour Office we have prepared double workshops session:

 1. 11:00 12:30 How to prepare for a job interview

            12:30-13:00 break with coffee and biscuits 

 1. 13:00-14:30 workshops “How to gain self-esteem”

During our event:

 • You will get to know how to present yourself during your job interview
 • We will present information about proper clothing and your body language 
 • You will discover the most frequently asked questions, which may appear during your job interview and we will try to find some ways to deal with them
 • You may participate in an exemplary job interview together with us
 • Find out, what an employer can and cannot ask You, and what answers You should give
 • We will practice negotiation abilities to take care of satisfactory compensation and job terms 

 

Workshops are totally free!

They are organized in cooperation with Grodzka’s Labour Office.

You can sign up in four different ways:

 1. Via online form 
 2. By telephone: + 48  452 377 491
 3. By mail: ceiw.ibpolska@gmail.com
 4. Personally in the Education and Support Centre – Os. Górali 24! 

When: 07.12.2023

Opening hours: 11:00 -14:30

Where:  the Education and Support Centre – Os. Górali 24

For whom: for everyone 

 

UA Як знайти хорошу роботу. Семінари з фахівцями Міського Центру Зайнятості 07.12.2023

Ми знову запрошуємо всіх, хто хоче досягти успіху в пошуку роботи! Разом з фахівцями Міського  Центру Зайнятості ми підготували подвійну сесію консультацій:

 1. 11:00-12:30  Як підготуватись до співбесіди,

            12:30-13:00  Перерва на каву з печивом,

 1. 13:00-14:30  Майстер-клас  „Як набути впевненості”.

 

 Під час нашого заходу: 

– Ви дізнаєтесь, як презентувати себе під час співбесіди,

– Ми надамо інформацію про відповідний одяг та мову вашого тіла, 

– Ви дізнаєтесь про найпоширеніші запитання, які ставлять під час співбесіди, і ми знайдемо способи відповісти на них,

– Ви зможете пройти з нами зразкову співбесіду, 

– Дізнаєтесь, що роботодавець може запитувати, а що не може, і які відповіді на них давати, 

– Ми потренуємо навички ведення переговорів, щоб гарантувати, що ви отримаєте задовільну зарплату та умови праці.

Участь у майстер-класі безкоштовна! 

Майстер-клас  організовано у співпраці з Міським Центром Зайнятості у Кракові

 

Ви можете зареєструватися 4 способами: 

 1. через форму: [натисніть]
 2. за телефоном: + 48 452 377 491
 3. електронною поштою: ceiw.ibpolska@gmail.com
 4. особисто в Центрі освіти та Підтримки на os.Górali 24,Kraków

Коли: 07.12.2023

О котрій годині 11:00 -14:30

Де: Центр освіти та Підтримки os. Górali 24

Для кого: для всіх