Pani Małgorzata maluje. Jej barwne obrazy można zobaczyć na wystawach w krakowskich instytucjach. Asystentka towarzyszy jej podczas wernisaży i spotkań autorskich. Bezpłatne wsparcie to duże ułatwienie dla seniorki.
Projekt „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+” prowadzi fundacja Interationaler Bund Polska, a finansuje Gmina Miejska Kraków.