Od września 2020 roku uczestniczymy w programie Social Business Accelerator. Program to inicjatywa międzysektorowa, dzięki której organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze wsparcia ludzi biznesu.

Co daje nam udział w programie Social Business Accelerator?

Dzięki zakwalifikowaniu się do programu możemy bezpłatnie skorzystać z porad ekspertów. W ramach inicjatywy każdy uczestnik ma przydzielonego doświadczonego mentora z którym opracowuje plan działań usprawniających organizację. Z ramienia IB Polska w programie uczestniczy dyrektorka fundacji – Maria Wojtacha. Nasza przedstawicielka na regularnych, wirtualnych spotkaniach z mentorką omawia problemy z jakimi się obecnie mierzymy. Następnie wspólnie z ekspertką ustala ich możliwe rozwiązania.

Niewątpliwą zaletą współpracy z przedstawicielami sektora biznesu jest ich spojrzenie z zewnątrz. Dzięki temu możemy spróbować dostrzec problem z zupełnie innej perspektywy. Problem staje się wyzwaniem, które pomaga nam rozwinąć skrzydła. Natomiast wzajemna wymiana doświadczeń dwóch różnych branż inspiruje i otwiera obie strony na nowe pomysły i przedsięwzięcia.

PSIK Social Business Accelerator - spotkanie 15 września 2020

Informacje o Programie Social Business Accelerator

Program Social Business Accelerator (SBA) jest inicjatywą pro bono społeczności private equity i venture capital w Polsce. Program został uruchomiony w 2011 roku przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Private Equity (PSIK), we współpracy z Ashoką (międzynarodową organizacją społeczną wspierającą innowacyjnych przedsiębiorców społecznych).

W programie SBA najbardziej doświadczone osoby reprezentujące środowisko funduszy inwestycyjnych w Polsce (członkowie PSIK) wspierają liderów organizacji społecznych. Wybrani członkowie PSIK oferują pro bono swoją wiedzę i czas, wykorzystują swoje doświadczenie, umiejętności zawodowe i kontakty na rzecz wspierania rozwoju organizacji społecznych.

SBA zakłada indywidualną współpracę mentorów z liderami organizacji, które zajmują się rozwiązywaniem najbardziej palących problemów społecznych w Polsce. W związku z tym, wsparcie uzyskują organizacje działające w obszarach takich jak opieka, bezpieczeństwo i rozwój dzieci, edukacja, równość szans dla osób niepełnosprawnych, uchodźcy, bezdomni i inne grupy wykluczone.

Inicjatywa odpowiada na potrzebę zwiększenia kompetencji menadżerskich i biznesowych w organizacjach społecznych. Zatem program jest skierowany do instytucji, które chcą zwiększyć swój wpływ społeczny i skalę oddziaływania.