[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 02-05.01 2024

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

  

CODZIENNIE

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

WTOREK 2 stycznia 2024

  • Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

Zapisy:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

KIEDY:  18.12.2023  w każdy wtorek
W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

English Conversation – A2

Registration:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

WHEN: 18.12. 2023  every Tuesday

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

Розмовна англійська – A2 

Запис: https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

КОЛИ: 18.12. 2023  кожного вівторка
ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі:  Alicja Turecka – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

 

  • 🌿✨Las w słoiku – warsztaty✨🌳

Zapisy: https://forms.gle/Lg6xTKTs42ibTPR2
KIEDY: 02.01.20249 

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Zapraszamy Was na niezapomniane warsztaty, w trakcie których wspólnie stworzymy nasze własne leśne królestwo… w słoiku!

🌲 Co na was czeka?

Podczas warsztatów użyjemy ziemi, kory, mchu, sadzonek bluszczu i ozdobnych kamyczków, aby stworzyć unikalną kompozycję, która pomieści się w słoiku. Wszystkie niezbędne materiały zapewnimy na miejscu, więc wystarczy przyjść z gotowością do kreatywnego tworzenia 🌼🍃

🌿✨ Forest in a Jar Workshop ✨🌳

WHEN: 02.01.2024

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for 13+

Join us for an unforgettable workshop where we will create our own forest kingdom… in a jar!

🌲 What awaits you?

During the workshop, we’ll use soil, bark, moss, ivy cuttings, and decorative pebbles to craft a unique composition that will fit snugly inside a jar. All necessary materials will be provided, so just come ready for some creative fun! 🌼🍃

🌿✨Ліс у баночці – майстер-класи✨🌳

КОЛИ: 02.01.2024

 О котрій : 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Запрошуємо на незабутній майстер-клас, де ми разом створимо власне лісове царство…. у баночці!

🌲 Що на вас чекає?

Під час майстер-класу ми будемо використовувати ґрунт, кору, мох, живці плюща та декоративні камінці, щоб створити унікальну композицію, яка поміститься в баночці. Всі необхідні матеріали ми надамо на місці, тож просто приходьте з бажанням творити 🌼🍃

 

  • Rusz ciało

Zapisy: https://forms.gle/PQEBn2ZtkEcp7mGx5 

KIEDY: 02.01.2024

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Proste ćwiczenia fizyczne na rozruszanie ciała.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – wieloletnia instruktorka fitness.

Zajęcia w języku polskim.

Move your body

https://forms.gle/PQEBn2ZtkEcp7mGx5

WHEN: 02.01.2024

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

Simple physical exercises to move your body.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – a long-time fitness instructor.

Workshop in Polish.

Привести тіло в рух

https://forms.gle/PQEBn2ZtkEcp7mGx5

КОЛИ: 02.01..2024

ГРАФІК РОБОТИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

Прості фізичні вправи, щоб привести тіло в рух.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – фітнес-інструктор з багаторічним стажем.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

ŚRODA 3 stycznia 2024

Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 03.01.2023

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491 lub  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Individual lawyer consultations

WHEN: 03.01.2023

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ: 03.01.2023

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

Senior w formie – zdrowie, rozwój, czas wolny 

Zapisy: https://forms.gle/AnUgBMvnZB3dkw2u5 

KIEDY: 03.01.2024

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

Zajęcia w języku polskim.

 

Seniors in good shape – health, development, free time

WHEN: 03.01.2024

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 

Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Workshop in Polish.

 

Пенсіонер у формі  – здоров’я, розвиток, відпочинок, дозвілля

КОЛИ: 03.01.2024

ГОДИНА: 10:00-12:00 

АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Ведучі: Анна Бялецька – біолог і рефлексотерапевт, протягом трьох років проводить заняття в Центрах активності для людей похилого віку, які користуються великою популярністю.

Христина Питель – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 03.01.2024 (co środę)

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

 

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

WHEN: 03.01.2024 (every Wednesday)

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

КОЛИ: 03.01.2024 (щосереди)

ГОДИНИ: 13:00-15:00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття

3.01.2024, godz. 17:00-18:30 „Na szczęście, na zdrowie! – o tradycji kolędowania w kulturze ukraińskiej”.

https://forms.gle/NJhdcThRQdV26MN78 

Podczas spotkania kulturoznawczego będzie możliwość poznania tradycji i zwyczajów kolędniczych popularnych w różnych regionach Ukrainy. Przy okazji ocenimy ich podobieństwo do polskich zwyczajów.

Prowadzenie: dr Halina Czuba – wykładowczyni Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki we Lwowie, zainteresowana wielokulturowością oraz mniejszością ukraińską w Polsce i polską w Ukrainie.

Spotkanie prowadzone w języku polskim.

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Gdzie: Centrum Edukacji i Wsparcia, os. Górali 24 (spotkanie będzie streamingowane w mediach społecznościowych fundacji: https://www.facebook.com/InternationalerBundPolska)

 

3.01.2024 at 17:00-18:30 „For luck, for health! – about the tradition of carol singing in Ukrainian culture”.

During the cultural meeting, you will have the opportunity to learn about the traditions and culture of carol singing popular in various regions of Ukraine. At the same time, we will assess their similarity to Polish traditions.

Conducted by: Dr. Halina Czuba – lecturer at the Department of Polish-Ukrainian Studies at the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University, graduate of the Faculty of Philology of the National University of Ivana Franki in Lviv, interested in multiculturalism and the Ukrainian minority in Poland and the Polish minority in Ukraine.

The meeting will be conducted in Polish.

Admission is free. The number of places is limited.

Where: Education and Support Center, os. Górali 24 (the meeting will be streamed on the foundation’s social media: https://www.facebook.com/InternationalerBundPolska)

 

3.01.2024, 17:00-18:30 „На щастя, у доброму здоров’ї! – про традицію колядування в українській культурі”.

Під час культурологічної зустрічі буде можливість дізнатися про традиції та звичаї колядування, популярні в різних регіонах України. Водночас ми оцінимо їхню схожість з польськими звичаями.

Модераторка – Halina Czuba, доктор філософії, викладач кафедри польсько-українських студій факультету міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету, випускниця філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, яка цікавиться питаннями мультикультуралізму та української меншини в Польщі та Польщі в Україні.

Зустріч відбулася польською мовою.

Вхід вільний. Кількість місць обмежена.

Де: Центр Освіти та Підтримки, os.Górali 24,Kraków (зустріч буде транслюватися в соціальних мережах фонду: https://www.facebook.com/InternationalerBundPolska)

Wydarzenie zorganizowane w ramach działań Centrum Edukacji i Wsparcia prowadzonego przez Fundację Internationaler Bund Polska, dzięki finansowaniu firmy Shell i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. 

The event was organized as part of the Education and Support Center activities run by the Internationaler Bund Polska Foundation, thanks to funding from Shell and cooperation with the Krakow City Hall.

Захід організовано в рамках діяльності Центру Освіти та Підтримки , що проводиться Фондом Internationaler Bund Польща, завдяки фінансуванню компанії Shell і співпраці з мерією міста  Кракова.

PIĄTEK 5 stycznia 2024

5.01.2024, godz. 17:00-19:00 „ABC kolędnika – warsztaty tworzenia masek i ozdób świąteczno-kolędniczych”.

https://forms.gle/Dx36XXR6GQz51fMx9 

Podczas warsztatów będzie można przygotować własną maskę kolędniczą. Nawiązując do tradycji skupimy się na przygotowaniu masek  zoomorficznych (postaci zwierząt). Warsztaty podzieliliśmy na dwie części, by móc stworzyć w pełni dopracowaną maskę.

Prowadzenie: Daria Alyoshkina – ukraińska twórczyni wielkoformatowych wycinanek popularnych na całym świecie, a także organizatorka i uczestniczka Vertepów i pochodów kolędniczych we Lwowie.

Warsztaty prowadzone w języku ukraińskim z możliwością tłumaczenia na język polski.

Wstęp bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Gdzie: Centrum Edukacji i Wsparcia, os. Górali 24

 

5.01.2024 at 17:00-19:00 „ABC of a caroler – workshops on creating masks and Christmas carol decorations.”

During the workshops, you will be able to prepare your own carol mask. Referring to tradition, we will focus on preparing zoomorphic masks (animal figures). We divided the workshop into two parts to create a fully refined mask.

Conducted by: Daria Alyoshkina – Ukrainian creator of large-format cutouts popular all over the world, as well as the organizer and participant of Vertep and carol processions in Lviv.

Workshops conducted in Ukrainian with the possibility of translation into Polish.

Admission is free.

Registration via the form (recommended participation in both parts of the workshop): https://forms.gle/Gv9pftFiLBbev7Fv6

The number of places is limited.

Where: Education and Support Center, os. Górali 24.

5.01.2024, 17:00 – 19:00 „Азбука колядника – майстер-класи зі створення різдвяних масок та колядницьких прикрас”.

Під час майстер-класу ви зможете виготовити власну колядницьку маску. Посилаючись на традицію, ми зосередимося на підготовці зооморфних масок (фігурок тварин). Ми розділили майстер-клас на дві частини, щоб мати змогу створити повністю опрацьовану маску.

Ведучі: Daria Alyoshkina- українська авторка широкоформатних витинанок, популярних у всьому світі, а також організаторка та учасниця Вертепів і колядок у Львові.

Майстер-клас проводиться українською мовою з можливістю перекладу на польську.

Вхід вільний.

Реєстрація через форму (рекомендується участь в обох частинах воркшопу): https://forms.gle/Gv9pftFiLBbev7Fv6 

Кількість місць обмежена.

Де: Центр Освіти та Підтримки, Os. Górali 24, Kraków

Wydarzenie zorganizowane w ramach działań Centrum Edukacji i Wsparcia prowadzonego przez Fundację Internationaler Bund Polska, dzięki finansowaniu firmy Shell i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. 

The event was organized as part of the Education and Support Center activities run by the Internationaler Bund Polska Foundation, thanks to funding from Shell and cooperation with the Krakow City Hall.

Захід організовано в рамках діяльності Центру Освіти та Підтримки , що проводиться Фондом Internationaler Bund Польща, завдяки фінансуванню компанії Shell і співпраці з мерією міста  Кракова

________________________
Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова