[PL] [ENG] [UA]
Zapraszamy na kolejny tydzień pełen wspaniałych zajęć w Centrum Edukacji i Wsparcia!

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

 

 

 

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 30.10-4.11.2023

CODZIENNIE

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденнo, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

PONIEDZIAŁEK

  • Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 06.11.2023

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. Nie obowiązują zapisy, wystarczy do nas przyjść.

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualna, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

 

Individual psychological consultation

WHEN: 06.11.2023

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. There is no registration, just come and visit us.

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

 

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 06.112023

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. Немає реєстрації, просто приходьте до нас.

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

WTOREK

Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

KIEDY: 07.11.2023

W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

English Conversation – A2

WHEN: 07.11.2023

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

Розмовна англійська – A2

КОЛИ: 07.11.2023

ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі: Аліція Турецька – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

 

Rusz ciało

Zapisy: https://forms.gle/PqLKwvyqKwCBQsbw8 

KIEDY: 07.11.2023

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Proste ćwiczenia fizyczne na rozruszanie ciała.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – wieloletnia instruktorka fitness.

Zajęcia w języku polskim.

 

Move your body

WHEN: 07.11.2023

IN HOURS: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

Simple physical exercises to move your body.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – a long-time fitness instructor.

Workshop in Polish.

 

Привести тіло в рух

КОЛИ: 07.11.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

Прості фізичні вправи, щоб привести тіло в рух.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – фітнес-інструктор з багаторічним стажем.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

ŚRODA

Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 8.11.2023

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Individual lawyer consultations

WHEN: 8.11.2023

At: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ: 08.11.2023

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 

Senior w formie – zdrowie, rozwój, czas wolny 

Zapisy: https://forms.gle/aeUsPc2djpGDnCH59 

KIEDY: 8.11.2023

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Przydatne informacje o zdrowiu, żywieniu, ćwiczeniach i pracy z ciałem.

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

Zajęcia w języku polskim.

 

Seniors in good shape – health, development, free time

WHEN: 8.11.2023

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

Useful information about health, nutrition, exercise and bodywork.

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 

Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Workshop in Polish.

 

Пенсіонер у формі  – здоров’я, розвиток, відпочинок, дозвілля

КОЛИ: 8.11.2023

ГОДИНА: 10:00-12:00 

АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Корисна інформація про здоров’я, харчування, фізичні вправи та роботу з тілом.

Ведучі: Анна Бялецька – біолог і рефлексотерапевт, протягом трьох років проводить заняття в Центрах активності для людей похилого віку, які користуються великою популярністю.

Христина Питель – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

Obsługa nowych technologii 

Zapisy: https://forms.gle/jeQCUCLoA4UQmJr86 

KIEDY: 08.11.2023 

W GODZINACH: 15:00-17:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Bardzo podstawowa nauka obsługi komputera i telefonu komórkowego.

Prowadzenie: Robert Bochenek – z wykształcenia specjalista ds. zarządzania jakością, z zamiłowania fan nowych technologii i informatyk – praktyk. Od wielu lat współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa i z wieloma innymi organizacjami w zakresie szkoleń komputerowych, obsługi smartfonów i tabletów, zwłaszcza wśród seniorów, a także udzielania indywidualnej pomocy przy korzystaniu z nowoczesnych urządzeń.

Zajęcia w języku polskim.

Support for new technologies

WHEN: 08.11.2023  

OPENING HOURS: 15:00-17:00  

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 60+

Very basic learning to use a computer and mobile phone.

Conducted by: Robert Bochenek – a quality management specialist by education, a passionate fan of new technologies and an IT specialist – practitioner. For many years, he has been cooperating with the Kraków City Hall and many other organizations in the field of computer training, using smartphones and tablets, especially among seniors, as well as providing individual assistance in using modern devices.

Workshop in Polish.

Робота з новими технологіями 

КОЛИ: 08.11.2023 

ГОДИНА: 15:00-17:00 

АДРЕСА: osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Найпростіші навички користування комп’ютером та мобільним телефоном.

Ведучий: Роберт Бохенек – фахівець з управління якістю ,за освітою- шанувальник нових технологій та ІТ-практик за пристрастю. Протягом багатьох років співпрацює з містом Краків та багатьма іншими організаціями у сфері комп’ютерного навчання, використання смартфонів та планшетів, особливо серед людей похилого віку, а також надає індивідуальну допомогу у використанні сучасних пристроїв.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

CZWARTEK

Indywidualne doradztwo zawodowe 

Kiedy: 09.11.2023

Godz: 10:00-16:00

Adres: os. Górali 24, Centrum Edukacji i Wsparcia

Dla kogo: 18+

Prowadzenie: Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)

Individual career consultations

WHEN: 09.11.2023

At: 10:00 – 16:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

Hosted by: International Organisation for Migration (IOM)

 

Індивідуальне кар’єрне консультування 

Коли: 09.11.2023

Час: з 10:00 до 16:00

Адреса: os. Górali 24, Центр освіти та Підтримки

Для кого 18+

Проводить : Міжнародна організація з міграції (IOM)

 

Tworzymy zabawki dla schroniska

Zapisy: https://forms.gle/7fXH8H7be55uiqz28
KIEDY: 09.11.2023  

W GODZINACH: 17.00 – 19.00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Podczas warsztatów stworzymy zabawki dla psów w postaci szarpaków i mat węchowych. W tym celu wykorzystamy stare, porwane bądź poplamione ubrania z naszych domów. Przynieś własne, a jeśli ich nie macie, nie martwcie się – na miejscu będziemy dysponować zapasem. Nadmiar stworzonych zabawek zostanie przekazany do schroniska dla zwierząt w Krakowie więc zachęcamy do intensywnych prac 😉

Prowadzenie: Klaudyna Rozmysłowicz – oficjalnie animatorka kultury, prywatnie miłośniczka rękodzieła, ekologii i zwierząt, pracowniczka fundacji.

Zajęcia w języku polskim.

 

We create toys for the shelter

WHEN: 09.11.2023
HOURS: 17.00 – 19.00
ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków
FOR WHOM: for everyone

During the workshops, we will create toys for dogs in the form of tugs and sniffing mats. For this purpose, we will use old, torn or stained clothes from our homes. Bring your own, if you don’t have them, don’t worry – we will have a supply on site. Excess toys will be donated to an animal shelter in Kraków, so we encourage you to work hard 😉

Conducted by: Klaudyna Rozmysłowicz – officially a cultural animator, privately a lover of handicrafts, ecology and animals, foundation worker.

Workshop in Polish.

 

Робимо іграшки для притулку тварин

КОЛИ: 09.11.2023  

З 17.00 ДО 19.00

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os. Górali 24, Krakow

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час майстер-класу ми будемо створювати іграшки для собак у вигляді килимків для перетягування та обнюхування. Ми використаємо старий, порваний або забруднений одяг з наших домівок. Принесіть свій, якщо у вас його немає, не хвилюйтеся – ми матимемо запас на місці.Надлишок створених іграшок буде передано до притулку для тварин у Кракові, тож ми заохочуємо вас до старанної роботи 😉

Ведуча: Клаудина Розмислович – офіційно культурний аніматор, приватно – любителька ремесел, екології та тварин, працівниця Фундації.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ


PIĄTEK

 

Mapa marzeń – Otwórz się na siebie

Zapisy:  https://forms.gle/WvouVeVBASdouka78 

KIEDY: 03.11.2023, 10.11.2023, 17.10.2023

W GODZINACH: 17:00 -18:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Tworzenie mapy marzeń to forma zabawy, która jednocześnie ułatwia zaprowadzenie porządku w życiu, uświadomienie sobie, w jakim momencie się znajdujemy i czego chcemy. 

Szybciej spełniają się te marzenia, które przemyślimy, przetworzymy i na które się otworzymy, a następnie zaplanujemy ich realizację!

W programie trzy spotkania grupowe. Podczas tych sesji uczestnicy otrzymają instrukcje krok po kroku i wsparcie potrzebne do stworzenia własnej mapy marzeń. Każde warsztaty będą trwały około 1,5 godziny. Program wymaga również pracy własnej w domu.

Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Warsztat organizowany we współpracy z Centrum Wielokulturowe w Krakowie.

Możliwość zostawienia dziecka pod opieką pracowniczki fundacji, która będzie animowała dzieci, na czas zajęć.

 

Draw your dreams! Draw yourself!

Registration:  https://forms.gle/WvouVeVBASdouka78 

WHEN:03.11.2023, 10.11.2023, 17.10.2023

AT: 17.00-18.30 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone

Creating a dream map is a form of fun that also makes it easier to put order in your life and realize where you are and what you want. Dreams come true faster if we think about them, process them, open ourselves to them, and then plan their implementation!

The program includes three group meetings. During these sessions, participants will receive step-by-step instructions and support needed to create their own dream map. Each workshop will last approximately 1.5 hours. The program also requires your own work at home.

Workshop in english.

Workshop organized in cooperation with the Multicultural Center in Kraków

Possibility to leave the child in the care of a foundation employee who will animate the children during the classes.

Карта мрій – Відкрийся для себе 

Реєстрація: https://forms.gle/WvouVeVBASdouka78

КОЛИ 03.11.2023,  10.11.2023, 17.10.2023

ГОДИНИ:17:00 – 18:30 

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Створення карти мрій – це розвага, яка водночас допомагає навести лад у своєму житті, усвідомити, де ти знаходишся і чого хочеш. Швидше здійснюються ті мрії, які ми обдумаємо, обробляємо і відкриваємо для себе, а потім плануємо реалізувати!

Програма складається з трьох групових зустрічей. Під час цих сесій учасники отримають покрокові інструкції та підтримку, необхідні для створення власної карти мрій. Кожен воркшоп триватиме приблизно 1,5 години. Програма також передбачає самостійну роботу вдома.

Заняття проводяться англійською мовою.

Воркшоп організовано у співпраці з Мультикультурним ентром у Кракові

Можливість залишити дитину під наглядом співробітника фонду, який буде аніматором на час проведення заходів.


Zajęcia animacyjne dla dzieci

KIEDY: 03.11.2023, 10.11.2023, 17.10.2023

W GODZINACH: 17:00 -18:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dzieci 5-12

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem i muzyką.

Animation activities for children

КОЛИ 03.11.2023,  10.11.2023, 17.10.2023

ГОДИНИ: 17:00 – 18:30 

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts and music.

Анімаційні заняття для дітей

КОЛИ 03.11.2023,  10.11.2023, 17.10.2023

ГОДИНИ:17:00 – 18:30 

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Ведучі: Аліція Турецька – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами та музикою.

_________________________________

Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.

Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова.