PL / ENG / UA  

Harmonogram (11-17.03.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

 

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne.


Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1103/ 

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1103/ 

 

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.00-17.30 Trening tenisa stołowego dla młodzieży 12+, Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy1203/ 

18.00-19.30 Kakaowy Klub dla młodzieży (12-18 lat) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub1203/ 

 

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1303/ 

16.30-17.30 Zajęcia z samoobrony dla kobiet i mam z córkami – „Miesiąc krakowianek” – https://app.evenea.pl/event/samoobronadlakobiet1303/ 

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1303/ 

 

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.00-17.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki1403 /

17.00-19.00 Podstawy szydełkowania – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie1403/ 

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy61403/ 

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy91403/ 

 

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/capoeira51503/ 

17.00-18.30 Kurs SMM „Sprzedaż poprzez sieci społecznościowe” – https://app.evenea.pl/event/sprzedaz1503/ 

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat) – https://app.evenea.pl/event/capoeira101503/ 

 

Sobota

10.00-12.00 Warsztaty kulinarne dla nastolatków – https://app.evenea.pl/event/warsztatykulinarne1603/ 

12.00-13.00 Trening z Capoeiry dla kobiet i mam z córkami – „Miesiąc krakowianek” – https://app.evenea.pl/event/capoeiradlakobiet1603/ 

12.00-14.00 Wycieczka po Krakowie „Most Grunwaldzki. Pomnik Psa Dżoka” – https://app.evenea.pl/event/wycieczka1603/ 

 

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

16.45-18.15 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1103/ 

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.30-19.30 Joga dla dorosłych – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych1103/ 

 

Wtorek

9.30-11.30 NH Network na Górali

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

14.00-16.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.00-16.00 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng1203/ 

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng11203/ 

18.00-19.00 Rusz ciało – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo1203/ 

 

Środa

13.00-15.00 Makijaż na co dzień – https://app.evenea.pl/event/makijaznacodzien/ 

13.00-19.00 Dyżur informacyjny 

 

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1403/ 

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol11403/ 

16.45-18.15 Cykl warsztatów – „Weźże to ogarnij — warsztaty z wielokulturowości” – https://app.evenea.pl/event/cykl-wielokulturowosc/ 

18.30-20.00 Cykl spotkań – “Kobiety objaśniają świat” – Dziewczyny w spektrum – rozmowy o codzienności kobiet w spektrum autyzmu – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat1403/ 

 

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

 

ENG

Schedule (11-17.03.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

 

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge.

 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1103/ 

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1103/ 

 

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.30 Table tennis training for youth 12+, 100th Anniversary Hall of KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy1203/ 

18.00-19.30 Cocoa Club for youth (12-18 years old) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub1203/ 

 

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1303/ 

16.30-17.30 Self-defense classes for women and moms with daughters – „Krakow Women’s Month” – https://app.evenea.pl/event/samoobronadlakobiet1303/ 

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1303/ 

 

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.00 Gymnastics and circus juggling – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki1403/ 

17.00-19.00 Basics of crocheting – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie1403/ 

17.00-18.00 Chess for children 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy61403/ 

18.00-19.00 Chess for children 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy91403/ 

 

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years) – https://app.evenea.pl/event/capoeira51503/ 

17.00-18.30 SMM course „Sales through social networks” – https://app.evenea.pl/event/sprzedaz1503/ 

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old) – https://app.evenea.pl/event/capoeira101503/ 

 

Saturday

10.00-12.00 Cooking workshop for teenagers – https://app.evenea.pl/event/warsztatykulinarne1603/ 

12.00-13.00 Capoeira training for women and moms with their daughters – „Krakow Women’s Month” – https://app.evenea.pl/event/capoeiradlakobiet1603/ 

12.00-14.00 Tour of Krakow „Grunwald Bridge. Monument to the Dog Jock” – https://app.evenea.pl/event/wycieczka1603/ 

 

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information duty 

16.45-18.15 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1103/ 

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.30-19.30 Yoga for adults – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych1103/ 

 

Tuesday

9.30-11.30 NH Network on Górali

10.00-16.00 Information shift

14.00-16.00 Individual psychological consultations

15.00-16.00 English conversation – level A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng1203/ 

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng11203/ 

18.00-19.00 Move your body – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo1203/ 

 

Wednesday

13.00-15.00 Everyday makeup – https://app.evenea.pl/event/makijaznacodzien/ 

13.00-19.00 Information shift

 

Thursday

10.00-16.00 Information duty 

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1403/ 

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol11403/ 

16.45-18.15 Series of workshops – „Get to it  – multiculturalism workshops” – https://app.evenea.pl/event/cykl-wielokulturowosc/ 

18.30-20.00 A series of meetings – „Women explain the world” – Girls on the spectrum – talks about the everyday life of women on the autism spectrum – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat1403/ 

 

Friday

10.00-16.00 Information duty

 

UA

Розклад (11-17.03.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

 

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними.

 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1103/ 

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1103/ 

 

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.30 Тренування з настільного тенісу 12+, Зал 100-річчя KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy1203/ 

18.00-19.30 Какао клуб для молоді (12-18 років) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub1203/ 

 

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish1303/ 

16.30 – 17.30 Заняття з самооборони для жінок та матерів з доньками – „Місяць Краків’янок” – https://app.evenea.pl/event/samoobronadlakobiet1303/ 

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona1303/ 

 

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.00 Гімнастика та циркове жонглювання – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki1403/ 

17.00-19.00 Основи в’язання гачком – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie1403/ 

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy61403/ 

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy91403/ 

 

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років) – https://app.evenea.pl/event/capoeira51503/  

17.00-18.30 Курс SMM «Продажі через соціальні мережі» – https://app.evenea.pl/event/sprzedaz1503/ 

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років) – https://app.evenea.pl/event/capoeira101503/ 

Субота

10.00-12.00 Кулінарний майстер-клас для підлітків – https://app.evenea.pl/event/warsztatykulinarne1603/ 

12.00-13.00 Тренування з капоейри для жінок та мам з доньками – „Місяць Краків’янок” – https://app.evenea.pl/event/capoeiradlakobiet1603/ 

12.00-14.00 Екскурсія Краковом „Грюнвальдський міст. Пам’ятник псу Джоку” – https://app.evenea.pl/event/wycieczka1603/ 

 

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

9.00-16.00 Інформаційне чергування 

16.45-18.15 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1103/ 

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.30-19.30 Йога для дорослих – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych1103/ 

 

Вівторок

9.30-11.30 NH Network на Górali

9.00-16.00 Інформаційний пункт

14.00-16.00 Індивідуальні психологічні консультації

15.00-16.00 Розмовна англійська – A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng1203/ 

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng11203/ 

18.00-19.00 Привести тіло в рух – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo1203/ 

 

Середа

13.00-15.00 Повсякденний макіяж – https://app.evenea.pl/event/makijaznacodzien/ 

13.00-19.00 Інформаційний пункт

 

Четвер

10.00-16.00 Інформаційне чергування 

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol1403/ 

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol11403/ 

16.45-18.15 Серія воркшопів – „Візьмись за це – тренінг з мультикультуралізму” – https://app.evenea.pl/event/cykl-wielokulturowosc/ 

18.30-20.00 Серія зустрічей – „Жінки пояснюють світ” – Дівчата у спектрі – розмови про повсякденне життя жінок з аутизмом – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat1403/ 

 

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційне чергування