[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 04.12-09.12.2023

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

  

CODZIENNIE | EVERYDAY | КОЖНОГО ДНЯ

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

PONIEDZIAŁEK

Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 20.11.2023 ( w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

 

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

W celu zapisu prosimy dzwonić na numer +48 452 377 491.

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualna, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

 

Individual psychological consultation

WHEN: 20.11.2023 (every Monday)

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

To register, please call +48 452 377 491.

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

 

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 20.11.2023 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491.

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

 

PONIEDZIAŁEK 4 grudnia 2023

PILATES

KIEDY: 4.12.2023
W GODZINACH: 12:30-13:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Podczas zajęć będzie okazja do rozruszania ciała i wejścia w nowy tydzień z nową energią.

Larysa  – instruktorka z Pilatesu, która nauczy Cię czuć i rozumieć swoje ciało.

Działanie organizowanie we współpracy z Miejscem Otwartym – Centrum Intergracji Międzykulturowej.

Zajęcia prowadzone w języku ukraińskim.

PILATES

WHEN: 4.12.2023

AT: 12:30-13:30 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the classes, you will have the opportunity to move your body and enter the new week with new energy.

Larysa – a Pilates instructor who will teach you how to feel and understand your body.

The activity is organized in cooperation with the Open Place – Center for Intercultural Integration.

Classes conducted in Ukrainian.

пілатесу

КОЛИ: 4.12.2023

ГОДИНИ: 12:30-13:30 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО:Для всіх

Під час заняття буде можливість розім’яти тіло та увійти в новий тиждень з новими силами.

Лариса – інструкторка з пілатесу, яка навчить вас відчувати та розуміти своє тіло.

Захід організовано у співпраці з Центром міжкультурної інтеграції „Відкритий Простір”.

Заняття проводяться українською мовою

Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 04.12.2023 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

W celu zapisu prosimy dzwonić na numer +48 452 377 491.

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualna, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

Individual psychological consultation

WHEN: 04.12.2023 (every Monday)

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

To register, please call +48 452 377 491.

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 04.12.2023 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491.

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

WTOREK 5 grudnia 2023

Rozciąganie dla seniorów
Zapisy: https://forms.gle/QAe9RwsJjL1P5rr7A
KIEDY: 05.12.2023

W GODZINACH: 13:30-15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: 60+

Proste ćwiczenia rozciągające dla seniorów.

Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy organizacji Light and Love Home in Poland. – https://www.facebook.com/profile.php?id=100092010422546 

Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Stretching for seniors

Registration: https://forms.gle/QAe9RwsJjL1P5rr7A 

WHEN: 05.12.2023

AT: 13:30-15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: 60+

Simple stretching exercises for seniors.

Classes conducted by volunteers of the Light and Love Home in Poland organization.

Classes conducted in English.

Розтяжка для пенсіонерів 

Запис : https://forms.gle/QAe9RwsJjL1P5rr7A

КОЛИ: 05.12.2023

ГОДИНИ: 13:30-15:00  

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: 60+

Прості вправи на розтяжку для людей похилого віку.

Заняття проводять волонтери з польської організації „Light and Love „.

Заняття проводяться англійською мовою.

Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

KIEDY:  05.12.2023  w każdy wtorek
W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

English Conversation – A2 https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

WHEN:  05.12.2023  every Tuesday

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

Розмовна англійська – A2 https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

КОЛИ: 05.12.2023  кожного вівторка
ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі:  Alicja Turecka – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

Konwersacje z języka angielskiego  A2/B1- https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

KIEDY: 14.11.2023

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas rozmów będzie możliwość praktycznej nauki języka na poziomie A2 – B1, gdyż będą poruszane tematy, które interesują uczestników. Konwersacje są prowadzone w swobodnej atmosferze, w przyjaznych pomieszczeniach Centrum Edukacji i Wsparcia.

Prowadzenie:

Albiona – niedawno ukończyła Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie integracji społecznej. Przyjechała do Krakowa na staż w Centrum Wielokulturowym. Mówi po albańsku, angielsku i turecku.

Leah – pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, studiuje w Krakowie. Zaangażowana w budowanie społeczności lokalnej poprzez teatr, obozy letnie i wolontariat. Obecnie wolontariuszka fundacji IB Polska zaangażowana w działanie Centrum Wielokulturowego.

English Conversation  A2/B1- https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

WHEN: 25.10.2023

AT: 17:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the talks, there will be an opportunity for practical language learning at A2 – B1 level, as topics of interest to participants will be covered. Conversations are conducted in an informal  atmosphere in the friendly premises of the Education and Support Centre.

Conducted by: 

Albiona – a recent grad from ELTE University in Budapest, with a masters in Social Integration. Came to Krakow for an internship at the Multicultural Center. She speaks Albanian, English, Turkish.

Leah – comes from the United States and studies in Krakow. She is involved in building a local community through theatre, summer camps and volunteering. Currently, she is a volunteer of IB Polska foundation involved in the operation of the Multicultural Centre

Розмовна англійська A2/B1- https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

КОЛИ: 25.10.2023

ГОДИНИ: 17:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час бесід буде можливість практичного вивчення мови на рівні А2 – В1, оскільки будуть висвітлюватися теми, що цікавлять учасників. Бесіди проходять у невимушеній атмосфері в затишному приміщенні Центру освіти та підтримки.

Ведучі:

Альбіона – нещодавня випускниця Університету ELTE в Будапешті, магістр соціальної інтеграції. Приїхала до Кракова на стажування в Мультикультурному центрі. Володіє албанською, англійською, турецькою мовами.

Leah – родом зі Сполучених Штатів, навчається у Кракові. Вона бере участь у розбудові місцевої громади через театр, літні табори та волонтерство. Зараз вона працює волонтером у фонді IB Polska, який займається Мультикультурним центром. 

Rusz ciało

Zapisy: https://forms.gle/2uooNdPiaEuo17kc6 

KIEDY: 05.12.2023

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Proste ćwiczenia fizyczne na rozruszanie ciała.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – wieloletnia instruktorka fitness.

Zajęcia w języku polskim.

Move your body

WHEN: 05.12.2023

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

Simple physical exercises to move your body.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – a long-time fitness instructor.

Workshop in Polish.

Привести тіло в рух

КОЛИ: 05.12.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

Прості фізичні вправи, щоб привести тіло в рух.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – фітнес-інструктор з багаторічним стажем.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

Mówimy po angielsku – konwersacje dla dzieci – https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

KIEDY: 28.11.2023
W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dzieci 6-14 lat

Konwersacje dla dzieci z języka angielskiego prowadzone będą w formie zabawy, podczas której dzieci będą mogły uczyć się i rozmawiać o swoich pasjach.

Zajęcia są prowadzone przez Katarzynę Grońską – wolontariuszka fundacji, studentka dziennikarstwa, miłośniczkę języka angielskiego, którego nauczyła się podczas licznych podróży, o których chętnie opowie dzieciom.

 

We speak in English – conversations for children  – https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

WHEN: 28.11.2023

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: kids 6-14 years old

English conversations for children will be conducted in the form of a game, during which children will be able to learn and talk about their passions.

The classes are conducted by Katarzyna Grońska- foundation volunteer, student of journalism,a lover of English, which she learned during numerous trips, which she will gladly tell the children about.

Говоримо англійською – розмовний клуб для дітей – https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

КОЛИ: 28.11.2023

ГОДИНИ: 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти – 6-14 років

Розмовний клуб з англійської мови для дітей ,буде проводитись у формі гри, під час якої діти зможуть вчитися і говорити про свої захоплення.

Заняття викладає Katarzyna Grońska – волонтерка Фонду, студент факультету журналістики,любителька англійської мови, яку вона вивчила під час численних подорожей, про які вона із задоволенням розповість дітям.

ŚRODA 6 grudnia 2023

Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 06.12.2023

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Individual lawyer consultations

WHEN: 06.12.2023

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ: 06.12.2023

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

Senior w formie – zdrowie, rozwój, czas wolny 

Zapisy: https://forms.gle/21uoPUHk2chPk9qc7 

KIEDY: 06.12.2023

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Przydatne informacje o zdrowiu, żywieniu, ćwiczeniach i pracy z ciałem.

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznyc

Zajęcia w języku polskim.

 

Seniors in good shape – health, development, free time

WHEN: 06.12.2023

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

Useful information about health, nutrition, exercise and bodywork.

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 

Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Workshop in Polish.

 

Пенсіонер у формі  – здоров’я, розвиток, відпочинок, дозвілля

КОЛИ: 06.12. 2023

ГОДИНА: 10:00-12:00 

АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Корисна інформація про здоров’я, харчування, фізичні вправи та роботу з тілом.

Ведучі: Анна Бялецька – біолог і рефлексотерапевт, протягом трьох років проводить заняття в Центрах активності для людей похилого віку, які користуються великою популярністю.

Христина Питель – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 06.12.2023 (co środę)

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

WHEN: 06.12.2023 (every Wednesday)

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

 

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

КОЛИ: 06.12.2023 (щосереди)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття

Obsługa nowych technologii 

grupa zamknięta – brak zapisów

KIEDY: 06.12.2023 

W GODZINACH: 14:30-16:30 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Bardzo podstawowa nauka obsługi komputera i telefonu komórkowego.

Robert Bochenek – z wykształcenia specjalista ds. zarządzania jakością, z zamiłowania fan nowych technologii i informatyk. Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa i z wieloma innymi organizacjami w zakresie szkoleń komputerowych, obsługi smartfonów i tabletów, zwłaszcza wśród seniorów.

Zajęcia w języku polskim.

Support for new technologies

WHEN: 06.12.2023  

AT: 14:30-16:30  

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 60+

Very basic learning to use a computer and mobile phone.

Robert Bochenek – a quality management specialist by education, a passionate fan of new technologies and an IT specialist. He has been cooperating with the Kraków City Hall and many other organizations in the field of computer training, using smartphones and tablets, especially among seniors.

Workshop in Polish.

Робота з новими технологіями 

КОЛИ: 06.12.2023 

ГОДИНА: 14:30-16:30 

АДРЕСА: osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Найпростіші навички користування комп’ютером та мобільним телефоном.

Роберт Бохенек – фахівець з управління якістю ,за освітою- шанувальник нових технологій та ІТ за пристрастю. Співпрацює з містом Краків та багатьма іншими організаціями у сфері комп’ютерного навчання, використання смартфонів та планшетів, особливо серед людей похилого віку.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

CZWARTEK 7 grudnia 2023

Podwójna sesja warsztatów z doradztwa zawodowego.

11:00-12:30 jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 

13:00-14:30 nabywania pewności siebie

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUiYoKCFht33kvTTQgcfEJX0zq_3ZbWPFJ5-UH3ee7-3zPFA/viewform?usp=pp_url 

KIEDY: 07.12.2023 

W GODZINACH: 11:00-14:30

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zapraszamy wszystkich, którzy chcą radzić sobie lepiej podczas szukania pracy. Razem ze specjalistami z Grodzkiego Urzędu Pracy przygotowaliśmy podwójną sesję warsztatów

Double session of career counseling workshops

11:00-12:30 how to prepare for a job interview

13:00-14:30 gaining self-confidence

WHEN:   07.12.2023 

AT: 11:00-14:30

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM:  for everyone

We meet the needs and invite everyone who wants to do better when looking for a job. Together with specialists from the Municipal Labor Office, we have prepared a double session of workshops.

Подвійна сесія профорієнтаційних майстер-класів.

11:00-12:30 як підготуватися до співбесіди 

13:00-14:30 набуваємо впевненості у собі

Запис https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUiYoKCFht33kvTTQgcfEJX0zq_3ZbWPFJ5-UH3ee7-3zPFA/viewform?usp=pp_url 

КОЛИ 07.12.2023 

11:00-14:30

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки,os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх 

Ми йдемо назустріч і запрошуємо всіх, хто хоче краще впоратися з пошуком роботи. Спільно з фахівцями Міського  Центру Зайнятості ми підготували подвійну сесію семінарів

Warsztaty kulinarne: Sushi
Zapisy: https://forms.gle/tDLwxyN8TzxXD4oj8 

KIEDY: 07.12.2023

W GODZINACH: 18:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Sushi – najbardziej kultowa japońska potrawa. 🍱Może być tradycyjne lub współczesne, w zależności od własnych preferencji! 😍Wolontariusze Light and Love Home w Polsce nauczą Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć. Warsztaty obejmują tworzenie różnych odmian rolek sushi. Warsztaty są przeznaczone zarówno dla wegetarian, jak i osób jedzących mięso. 

Warsztaty prowadzone w języku angielskim.

Cooking Workshop: Sushi

WHEN: 07.12.2023

AT: 18:00-20:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, жKrakow

FOR WHO: dla wszystkich

Sushi – the most iconic Japanese food 🍱It can be traditional or contemporary, depending on your own choices! 😍🍣Volunteers of Light and Love Home in Poland will teach you what you need to know. The workshop involves making different varieties of sushi rolls. The workshop is inclusive for vegetarians and meat eaters.

Workshop conducted in English.

Кулінарний майстер-клас: Суші

Запис: https://forms.gle/tDLwxyN8TzxXD4oj8 

КОЛИ: 07.12.2023

ГОДИНИ: 18:00-20:00  

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Суші – найбільш культова страва Японії. 🍱Вона може бути традиційною або сучасною, залежно від ваших уподобань! 😍 Волонтери  Light and Love Home в Польщі навчать вас всьому, що вам потрібно знати. Майстер-клас включає в себе створення різних різновидів суші-ролів. Майстер-клас підходить як для вегетаріанців, так і для м’ясоїдів. 

Майстер-клас проводиться англійською мовою.


PIĄTEK 8 grudnia 2023

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE –  twórzmy razem magię świąt

Zapisy: https://forms.gle/DyU2k2rSNnLHKR8i9 

KIEDY: 08.12.2023

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: 60+

W ramach warsztatów stworzymy różnorodne ozdoby świąteczne, piękne choinki, girlandy czy gwiazdki. Mamy również nadzieję, że spotkanie będzie miłą okazją do rozmowy i poznania nowych osób!  Nie ma znaczenia, czy jesteście doświadczonymi artystami, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z rękodziełem. Nasze warsztaty są dostosowane do różnych poziomów umiejętności, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Prowadzenie: 

Agnieszka Skibińska – studentka relacji międzykulturowych na UJ, zakochana w książkach i słowach.

Oliwia Grabowska – studentka zarządzania zmianą społeczną na UJ, pasjonatka kotów i domowych wypieków. 

Klaudyna Rozmysłowicz – animatorka kultury, miłośniczka rękodzieła i ekologii. 

CHRISTMAS WORKSHOPS – let’s create Christmas magic together!

WHEN: 08.12.2023

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: 60+

During the workshops, we will create a variety of Christmas decorations, beautiful Christmas trees, garlands and stars. We also hope that the meeting will be a nice opportunity to talk and meet new people! It doesn’t matter whether you are an experienced artist or just starting your adventure with handicraft. Our workshops are adapted to various skill levels, so everyone will find something for themselves.

Conducting by:

Agnieszka Skibińska – student of intercultural relations at the Jagiellonian University, in love with books and words.

Oliwia Grabowska – student of social change management at the Jagiellonian University, passionate about cats and home baking.

Klaudyna Rozmysłowicz – culture animator, handicraft and ecology enthusiast.

Різдвяні майстер-класи  – Cтворюємо Магію Різдва разом!

КОЛИ: 08.12.2023

ГОДИНИ: 18:00-19:00  

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: 60+

Під час майстер-класу ми будемо створювати різноманітні різдвяні прикраси, красиві ялинки, гірлянди або зірки. Ми також сподіваємося, що зустріч стане гарною нагодою поспілкуватися і познайомитися з новими людьми!  Не має значення, чи ви досвідчений художник, чи тільки починаєте займатися рукоділлям. Наші майстер-класи пристосовані до різних рівнів майстерності, тож кожен знайде щось для себе. 

Проводять майстер-клас:

Agnieszka Skibińska– студентка факультету міжкультурних відносин в UJ, закохана в книги і слово.

Oliwia Grabowska  – студентка управління соціальними змінами в UJ, захоплюється котами та домашньою випічкою. 

Klaudyna Rozmysłowicz –  аніматорка культури, любителька рукоділля та екології.

 

SOBOTA 9 grudnia 2023

Kreatywne warsztaty świąteczne dla rodzin

KIEDY: 09.12.2023
W GODZINACH: 9:00 – 11:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Warsztaty świąteczne zarówno dla starszych i młodszych. Wspólnie będziemy: dekorować pierniczki, tworzyć kartki z życzeniami dla dzieci z niepełnosprawnościami, które są w naszym projekcie Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, a także przygotowywać ozdoby na choinkę. Podczas wspólnej kreatywnej zabawy uczestnicy mogą napić się gorącej czekolady lub świątecznej herbaty. Zaproszony jest każdy, kto chce poczuć ducha świąt! 

 

Creative Christmas workshops for family

WHEN: 9.12.2023

AT: 9:30 AM to 11:30 AM 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

Christmas workshops for both older and younger people. Together we will: decorate gingerbread cookies, create greeting cards for children with disabilities who are part of our Personal Assistant for People with Disabilities project, and prepare Christmas tree decorations. While having fun together, participants can drink hot chocolate or Christmas tea. Everyone who wants to feel the Christmas spirit is invited!

Творчі Різдвяні майстер-класи для сімей 

КОЛИ: 9.12.2023 

ГОДИНИ: з 9:30 до 11:30 

АДРЕСА: Центрі освіти та Підтримки за адресою: os. Górali 24.

ДЛЯ КОГО: для всіх

Різдвяні майстер-класи як для старших, так і для молодших. Разом ми будемо: прикрашати імбирне печиво, створювати вітальні листівки для дітей з інвалідністю, які є учасниками нашого проекту «Персональний асистент для людей з інвалідністю», створювати ялинкові прикраси. Розважаючись разом, учасники можуть випити гарячого шоколаду чи різдвяного чаю. Запрошуємо всіх бажаючих відчути Різдвяний дух свят!

__________________
Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова
Operatorem Miejsc Otwartych w Polsce jest organizacja Danish Refugee Council – DRC.
Projekt finansowany jest ze środków UNHCR Polska.