[PL] [ENG] [UA]
Zapraszamy na kolejny tydzień pełen wspaniałych zajęć w Centrum Edukacji i Wsparcia!

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

 

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 9-14.10.2023

 

Poniedziałek – Piątek, w godz.  10:00-15:00 – Dyżur Informacyjny /

Monday – Friday, 10:00-15:00  Information shift / 

Понеділок – П’ятниця, 10:00 -15:00, Інформаційний годині

Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 9.10.2023

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. Nie obowiązują zapisy, wystarczy do nas przyjść.

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualna, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

Individual psychological consultation

WHEN: 9.10.2023

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. There is no registration, just come and visit us.

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 9.10.2023

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас чи Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. Немає реєстрації, просто приходьте до нас.

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

Praktyki Spokoju – https://forms.gle/jKzGZRs8fPSibywo6 

KIEDY: 09.10.2023

W GODZINACH: 17:30-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 18+

Praktyki Spokoju to zajęcia, na których poruszamy się z uważnością i bez pośpiechu. Wykonujemy ćwiczenia, które rozluźniają napięcia i wprowadzają ciało w stan głębokiego relaksu.

Prowadzenie: Maria Pastwa – tancerka i praktyczka somatyki. Prowadzi warsztaty ze świadomości ciała i swobodnego ruchu.

Practices of Serenity

WHEN: 09.10.2023

AT: 17:30-19:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for people 18+

Calm Practices are classes where we move with mindfulness and without haste. We perform exercises that relax tensions and bring the body into a state of deep relaxation.

Leading: Maria Pastwa – dancer and somatics practitioner. She conducts workshops in body awareness and free body movement.

 

Тренінги Спокою

КОЛИ: 09.10.2023

ГОДИНИ:: 17:30-19:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки,  osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 18+

„Тренінги Спокою” – це заняття, на яких ми рухаємося з уважністю та без поспіху. Виконуємо вправи, які знімають напругу і приводять тіло в стан глибокого розслаблення.

Ведуча: Марія Паства – танцівниця та практик соматики. Вона проводить майстер-класи з усвідомлення тіла та вільного руху.

 

Konwersacje z języka angielskiego z Alicją – https://forms.gle/soC3k6Mh2YuUjkh77 

KIEDY: 10.10.2023

W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

English Conversation

WHEN: 10.10.2023

HOURS: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, Górali 24 estate, Kraków

FOR WHOM: for everyone

Conducting: Alicja Turecka – foundation worker, student of Middle Eastern Studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and also hops around Europe.

Розмовна англійська

КОЛИ: 10.10.2023

ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Ведучі: Аліція Турецька – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

 

Klub rękodzieła – https://forms.gle/5YiycNj3mtUwWLk88

KIEDY: 10.10.2023

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Samouczka szydełkowa chętnie nauczy innych szydełkowania! Lub podzierga w gronie osób, które już ogarniają i mogą podzielić się pomysłami i projektami! W rękodzieło wkręciła się (jak pewnie większość z nas) w trakcie pandemii. Zależy jej na tym, żeby wykonane rzeczy były trwałe oraz zero waste. Ma na swoim koncie wiele toreb na owoce, swetrów oraz sukienkę, która wymagała sporo cierpliwości 🙂

Prowadzenie:  Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

 

Handicraft club

WHEN: 10.10.2023

HOURS: 16:00-18:00

ADDRESS: Education and Support Center, Górali 24 estate, Kraków

FOR WHOM: for people 13+

A self-taught crocheter will be happy to teach others to crochet! Or knit with people who already know and can share ideas and projects! She got into crafting (like probably most of us) during the pandemic. She is keen that the things made are sustainable and zero waste. She has made many fruit bags, jumpers and a dress that required a lot of patience 🙂

Conducting: Alicja Turecka – Foundation worker, student of Middle Eastern Studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and also hops around Europe.

Клуб рукоділля

КОЛИ: 10.10.2023

ГОДИНИ: 16:00-18:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Самоучка, яка в’яже гачком, з радістю навчить охочих цьому мистецтву! Також вона може в’язати з тими, хто вже вміє і може поділитися ідеями та проектами! Рукоділлям Аліція захопилася (як, мабуть, і більшість з нас) під час пандемії. Вона прагне, щоб виготовлені речі були екологічно чистими та безвідходними. На її рахунку багато сумок для фруктів, джемперів та сукня, яка вимагала багато терпіння 🙂

Ведуча: Аліція Турецька – працівниця Фундації, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Вона цікавиться ремеслами, музикою та скелелазінням, а також подорожує Європою.

Zajęcia florystyczne – serwetniki i róża z liści – https://forms.gle/FgmnQCpbVdSj1DPk7 

KIEDY: 11.10.2023

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES:, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Zajęcia florystyczne, na których stworzymy serwetniki i róże z jesiennych liści. Prosimy o pozbieranie liści, kasztanów i żołędzi i przyniesienie ich na zajęcia.

Prowadzenie: Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

Floristry class – napkins and rose leaves

WHEN: 11.10.2023

AT 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, os. Górali 24, Krakow

FOR WHO: for persons 60+

A florist workshop where we will create napkins and roses from autumn leaves. Please collect leaves, chestnuts and acorns and bring them to the class.

Leading: Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Майстер-клас з флористики – серветки та троянди з листя. 

КОЛИ: 11.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-12:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 60+

Майстер-клас з флористики, під час якого ми будемо створювати серветки та троянди з осіннього листя. Просимо збирати листя, каштани та жолуді і приносити їх на заняття.

Ведучі: Христина Питель – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, охорони навколишнього середовища та екологічної діяльності

 

Konwersacje z języka angielskiego z Albioną – https://forms.gle/VKBgxd5TL8yePtH49 

KIEDY: 11.10.2023

W GODZINACH: 16:00-17:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Prowadzenie: Albiona – niedawno ukończyła Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie integracji społecznej. Przyjechała do Krakowa na staż w Centrum Wielokulturowym. Mówi po albańsku, angielsku i turecku.

English Conversation 

WHEN: 11.10.2023

AT: 16:00-17:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Leading: Albiona – a recent grad from ELTE University in Budapest, with a masters in Social Integration. Came to Krakow for an internship at the Multicultural Center. She speaks Albanian, English, Turkish.

 

Розмовна англійська 

КОЛИ: 11.10.2023

ГОДИНИ: 16:00-17:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, KrakówДЛЯ КОГО: для всіх

 

Ведучі: Альбіона – нещодавня випускниця Університету ELTE в Будапешті, магістр соціальної інтеграції. Приїхала до Кракова на стажування в Мультикультурному центрі. Володіє албанською, англійською, турецькою мовами.

 

Wiklina z papieru – warsztaty rękodzielnicze – https://forms.gle/Z91KLjkj4js2MSdm6

KIEDY: 12.10.2023

W GODZINACH: 14:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Warsztaty rękodzielnicze z tworzenia wikliny z papieru. Dla wszystkich chętnych, którzy chcą nauczyć się tworzyć recyclingowe rękodzieło.

Jolanta Syrek – emerytka, nowohucianka, miłośniczka rzemiosła artystycznego.

 

Handicraft workshops on making paper wicker.

WHEN: 12.10.2023

HOURS: 14:00-16:00

ADDRESS: Education and Support Center, Górali 24 estate, Kraków

FOR WHOM: for people 18+

Handicraft workshops on making paper wicker. For everyone who wants to learn how to make recycling handicrafts.

Jolanta Syrek – retiree, resident of Nowa Huta, enthusiast of artistic crafts.

 

Майстер-класи  рукоділля зі створення лози з паперу.

КОЛИ: 12.10.2023

ЧАС РОБОТИ: 14:00-16:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 18+

Майстер-класи  рукоділля зі створення лози з паперу. Для всіх тих, хто хоче навчитися створювати перероблені вироби ручної роботи.

Йоланта Сирек – пенсіонерка, мешканка Нової Хути, любителька художньої майстерності.

Jak nie marnować żywności – spotkanie dla wolontariuszy ESC – grupa zamknięta

KIEDY: 12.10.2023

W GODZINACH: 17:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: grupa zamknięta

Spotkanie zamknięte dla wolontariuszy CSC. W trakcie spotkania porozmawiamy o niemarnowaniu żywności! Spotkanie poprowadzi pracowniczka fundacji IB Polska – Klaudyna Rozmysłowicz.

How not to waste food – meeting for ESC volunteers – closed group 

WHEN: 12/10/2023

HOURS: 17:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: closed group

Closed meeting for CSC volunteers. During the meeting, we will talk about not wasting food! The meeting will be conducted by Klaudyna Rozmysłowicz, an employee of the IB Polska foundation.

Як не витрачати їжу – зустріч для волонтерів ЕСК – закрита група

КОЛИ: 12.10.2023

ЧАС РОБОТИ: 17:00-19:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки,, osiedle Górali 24, Краків

ДЛЯ КОГО: закрита група

Закрита група для волонтерів ЕСК. Під час зустрічі ми поговоримо про те, як не витрачати їжу даремно! Зустріч проведе співробітниця Фонду IB Poland – Клаудина Розмислович.

Salsa Cubana dla początkujących – https://forms.gle/RNW67a5MchA4JG5G8

KIEDY: 13.10.2023

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 18+

Salsa Cubana dla początkujących! Dla wszystkich, którzy chcą się poruszać, spędzić aktywnie czas i poznać przy tym podstawy Salsy Cubany.

Prowadzenie zajęć: Ludmiła Dymitrow – pracowniczka fundacji, pasjonatka salsy i aktywności fizycznych. 

 

Salsa Cubana for beginners

WHEN: 13.10.2023

HOURS: 17:00-18:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHOM: for people 18+

Salsa Cubana for beginners! For everyone who wants to spend time actively and learn the basics of Salsa Cubana!

Conducting: Ludmiła Dymitrow – employee of the foundation, enthusiast of salsa and physical activities.

 

Сальса Куба для початківців

КОЛИ: 13.10.2023

ЧАС РОБОТИ: 17:00-18:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

Сальса Куба для початківців! Для всіх тих, хто хоче бути в темпі , активно проводити час і вивчати ази сальси кубана! 

Проведення занять:

ДЛЯ КОГО: для людей 18+

Ведучі: Людмила Димитров – співробітниця фонду, захоплена сальсою і фізичною активністю.