[PL] [ENG] [UA]
Zapraszamy na kolejny tydzień pełen wspaniałych zajęć w Centrum Edukacji i Wsparcia!

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

 

 

 

PONIEDZIAŁEK


Dyżur informacyjny | Information shift | Інформаційне чергування

KIEDY: 23.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

 

WHEN: 23.10.2023

At: 10:00 – 15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

 

КОЛИ: 23.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.


Indywidualne konsultacje psychologiczne | Individual psychological consultation | Індивідуальні психологічні консультації


Zmiana daty w tym tygodniu. Prosimy o kontakt w celu rejestracji.
Date change this week. Please contact us to register for next time.
Зміна дати цього тижня. Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб зареєструватися.

KIEDY: 23.10.2023

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

 

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. Nie obowiązują zapisy, wystarczy do nas przyjść.

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualna, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

 

WHEN: 23.10.2023

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

 

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. There is no registration, just come and visit us.

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

 

КОЛИ: 23.10.2023

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

 

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. Немає реєстрації, просто приходьте до нас.

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

 

 

WTOREK

Dyżur informacyjny | Information shift | Інформаційне чергування

KIEDY: 24.10.2023

W GODZINACH: 10:00-15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

 

WHEN: 24.10.2023

At: 10:00 – 15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

 

КОЛИ: 24.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

Konwersacje z języka angielskiego – A2  | English Conversation – A2 | Розмовна англійська – A2

https://forms.gle/bzB4ffyBUs73cck2A 

KIEDY: 24.10.2023

W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

 

WHEN: 24.10.2023

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

 

КОЛИ: 24.10.2023

ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Ведучі: Аліція Турецька – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

 

Klub rękodzieła | Handicraft club | Клуб рукоділля

https://forms.gle/FMjMhonJCm5mo6tJ7 

KIEDY: 24.10.2023

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Samouczka szydełkowa chętnie nauczy innych szydełkowania! Lub podzierga w gronie osób, które już ogarniają i mogą podzielić się pomysłami i projektami! W rękodzieło wkręciła się (jak pewnie większość z nas) w trakcie pandemii. Zależy jej na tym, żeby wykonane rzeczy były trwałe oraz zero waste. Ma na swoim koncie wiele toreb na owoce, swetrów oraz sukienkę, która wymagała sporo cierpliwości 🙂

Prowadzenie:  Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

 

WHEN: 24.10.2023

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for people 13+

A self-taught crocheter will be happy to teach others to crochet! Or knit with people who already know and can share ideas and projects! She got into crafting (like probably most of us) during the pandemic. She is keen that the things made are sustainable and zero waste. She has made many fruit bags, jumpers and a dress that required a lot of patience 🙂

Conducting by:  Alicja Turecka – Foundation worker, student of Middle Eastern Studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and also hops around Europe.

 

КОЛИ: 24.10.2023

ГОДИНИ: 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Самоучка, яка в’яже гачком, з радістю навчить охочих цьому мистецтву! Також вона може в’язати з тими, хто вже вміє і може поділитися ідеями та проектами! Рукоділлям Аліція захопилася (як, мабуть, і більшість з нас) під час пандемії. Вона прагне, щоб виготовлені речі були екологічно чистими та безвідходними. На її рахунку багато сумок для фруктів, джемперів та сукня, яка вимагала багато терпіння 🙂

Ведуча: Аліція Турецька – працівниця Фундації, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Вона цікавиться ремеслами, музикою та скелелазінням, а також подорожує Європою.

 

ŚRODA

Dyżur informacyjny | Information shift | Інформаційне чергування

KIEDY: 25.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

 

WHEN: 25.10.2023

At: 10:00 – 15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

 

КОЛИ: 25.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

Senior w formie – zdrowie, rozwój, czas wolny | Seniors in good shape – health, development, free time | Пенсіонер у формі  – здоров’я, розвиток, відпочинок, дозвілля

https://forms.gle/vzpUZSpbCgwdiRTF6 

KIEDY: 25.10.2023

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Przydatne informacje o zdrowiu, żywieniu, ćwiczeniach i pracy z ciałem.

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

 

WHEN: 25.10.2023

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

Useful information about health, nutrition, exercise and bodywork.

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 

Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

 

КОЛИ: 25.10.2023

ГОДИНА: 10:00-12:00 

АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Корисна інформація про здоров’я, харчування, фізичні вправи та роботу з тілом.

Ведучі: Анна Бялецька – біолог і рефлексотерапевт, протягом трьох років проводить заняття в Центрах активності для людей похилого віку, які користуються великою популярністю.

Христина Питель – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

 

Indywidualne konsultacje prawnicze | Individual lawyer consultations | Індивідуальні консультації юриста

KIEDY: 25.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

 

WHEN: 25.10.2023

At: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

 

КОЛИ: 25.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 

Sąsiedzka kawka | Neighbourhood coffee | Сусідська кава

KIEDY: 25.10.2023

W GODZINACH: 13:00 – 15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Chcesz nas poznać? Chcesz porozmawiać? A może masz fajny pomysł na zajęcia? Przyjdź na kawkę!

 

 

WHEN: 25.10.2023

At: 13:00 – 15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Would you like to get to know us? Would you like to have a chat? Or maybe you have a cool idea for an activity? Come for a coffee!

 

КОЛИ: 25.10.2023

ГОДИНИ: 13:00 – 15:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Хочеш познайомитися з нами? Хочете поговорити? А може, у вас є крута ідея для воркшопу? Приходьте на каву!

 

Konwersacje z języka angielskiego | English Conversation  | Розмовна англійська

KIEDY: 25.10.2023

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

During the conversations, there will be an opportunity for practical language learning. 

Albiona – niedawno ukończyła Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie integracji społecznej. Przyjechała do Krakowa na staż w Centrum Wielokulturowym. Mówi po albańsku, angielsku i turecku.

 

WHEN: 25.10.2023

AT: 17:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Під час спілкування буде можливість попрактикуватися в англійській мові.

Albiona – a recent grad from ELTE University in Budapest, with a masters in Social Integration. Came to Krakow for an internship at the Multicultural Center. She speaks Albanian, English, Turkish.

 

КОЛИ: 25.10.2023

ГОДИНИ: 17:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час спілкування буде можливість попрактикуватися в англійській мові.

Альбіона – нещодавня випускниця Університету ELTE в Будапешті, магістр соціальної інтеграції. Приїхала до Кракова на стажування в Мультикультурному центрі. Володіє албанською, англійською, турецькою мовами.

 

Autyzm? Nie wyglądasz |  You don’t look autistic | Аутизм? По тобі не скажеш

https://forms.gle/BanxRBBVoHSHTHGM9 

KIEDY: 25.10.2023

W GODZINACH: 17:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Prezentacja projektu fotograficznego „You don’t look autistic” przybliżającego temat spektrum autyzmu, a następnie gra planszowa o spektrum autyzmu, do której Joanna Musiał tworzyła materiały edukacyjne, mająca przybliżyć osobom neurotypowym to, jak czują i odbierają rzeczywistość osoby w spektrum

Joanna Musiał – fotografka i artystka wizualna, od 2020 r. zajmuje się tematem autyzmu i jest członkinią Fundacji Dziewczyny w Spektrum.

 

 

WHEN: 25.10.2023

AT: 17:00-19:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyon

Presentation of the photographic project „You don’t look autistic”, which introduce the topic of the autism spectrum, followed by a board game about the autism, intended to familiarize neurotypical people with how people on the spectrum feel and perceive reality

Joanna Musiał – photographer and visual artist, has been dealing with the topic of autism since 2020 and is a member of the Girls in Spektrum Foundation.

 

 

КОЛИ: 25.10.2023

КОЛИ: 17:00-19:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Презентація фотопроекту „Ти не схожий на аутиста”, що представляє тему спектру аутизму, після чого відбудеться настільна гра про спектр аутизму, для якої Йоанна Мусіль створила навчальні матеріали, щоб наблизити нейротипічних людей до того, як люди зі спектру відчувають і сприймають дійсність.

Йоанна Мусіял – фотографка та візуальна художниця, працює з темою аутизму з 2020 року та є членкинею фонду „Дівчата на спектрі”.

 

CZWARTEK

 

Dyżur informacyjny | Information shift | Інформаційне чергування

KIEDY: 26.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

 

WHEN: 26.10.2023

At: 10:00 – 15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

 

КОЛИ: 26.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

Indywidualne doradztwo zawodowe | Individual career consultations | Індивідуальні  консультації стосовно професій

Kiedy: 26.10.2023

Godz: 10:00-16:00

Adres: os. Górali 24, Centrum Edukacji i Wsparcia

Dla kogo: 18+

Prowadzenie: Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)

 

WHEN: 26.10.2023

At: 10:00 – 16:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

Hosted by: International Organisation for Migration (IOM)

 

КОЛИ: 26.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-16:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Ведучі:Міжнародна організація з міграції (IOM)

 

Rozgrywki z gier planszowych | Playing board games | Особам від 14 років і старше

 https://forms.gle/o4o7kM1as5LoSumE7 

KIEDY: 26.10.2023  
W GODZINACH: 18:00-20:00
ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków D
LA KOGO: dla osób 14+ lat

Prowadzenie: Kaja Potocka – pracowniczka fundacji, pasjonatka gier planszowych

 

WHEN:  26.10.2023

HOURS:  18:00-20:00 

ADDRESS: Education and Support Center, Górali 24 estate, Kraków

FOR WHOM: for people 14+ years old

Conducting: Kaja Potocka – Foundation worker, board games enthusiast

 

КОЛИ:  26.10.2023

ГОДИНИ:  18:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 14+ років

Ведуча: Kaja Potocka – працівниця Фундації, шанувальниця настільних ігор.

 

PIĄTEK

Dyżur informacyjny | Information shift | Інформаційне чергування

KIEDY: 27.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

 

WHEN: 27.10.2023

At: 10:00 – 15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

 

КОЛИ: 27.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

Klub Czytania na Głos | Reading Together Club | Клуб любителів читання вголос 

 https://forms.gle/aTrnSGPzvDZFXCfi9 

KIEDY: 27.10.2023

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Wspólne czytanie wybranych fragmentów książki. Proponowane książki są albo opowiadaniami, albo są podzielone na krótkie niezależne od siebie rozdziały.

Prowadzenie: Agnieszka Skibińska – fundraiserka fundacji Internationaler Bund Polska, studentka relacji międzykulturowych na UJ, zakochana w książkach i słowach.

 

WHEN: 27.10.2023

AT: 17:00-18:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone

Reading selected fragments of the book together. The proposed books are either short stories or are divided into short, independent chapters.

 Agnieszka Skibińska – fundraiser of the Internationaler Bund Polska foundation, student of intercultural relations at the Jagiellonian University, in love with books and words.

 

КОЛИ 27.10.2023

ГОДИНИ: 17:00-18:00

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os. Górali  24, Kraków

ДЛЯ КОГО: всі охочі

 

Спільне читання вибраних уривків з книги. Запропоновані книги є або короткими оповіданнями, або розділені на короткі самостійні розділи.

Аґнєшка Скібінська – фандрейзер фонду Internationaler Bund Poland, студентка факультету міжкультурних відносин Ягеллонського університету, закохана в книгу і слово.

 

Potańcówka dla seniorów | Dance party for seniors | Танці для людей похилого віку

https://forms.gle/cp5sf7GdSdXd8zgo6 

KIEDY: 27.10.2023

W GODZINACH: 18:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Występ grupy instrumentalno-wokalnej Platyna oraz grupy tanecznej ,Antidotum”, a następnie wspólna zabawa.

 

WHEN: 27.10.2023

HOURS: 18:00-20:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone

Performance of the instrumental and vocal group “Platyna” and the dance group „Antidotum”, followed by dance party.

 

КОЛИ 27.10.2023

ГОДИНИ: 18:00-20:00 

АДРЕСА: os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Виступ інструментально-вокального ансамблю „Платина” та танцювального колективу „Антидотум”, а потім спільні розваги.

_________________________________

Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.

Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова.