PL / ENG / UA  

Harmonogram (25-31.03.2024) zajęć na os. Górali 24 w Krakowie.

 

Przedstawiamy harmonogram na kolejny tydzień działań w lokalizacji na os. Górali 24. Zajęcia prowadzone w ramach projektów Centrum Edukacji i Wsparcia oraz Miejsce Otwarte są bezpłatne.


Miejsce Otwarte

Poniedziałek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

11.00-12.00 Mama i maluch (1-3 lat) – https://app.evenea.pl/event/mamaimaluch2503/  

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2503/   

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona2503/   

 

Wtorek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Dyżur informacyjny 

16.00-17.30 Trening tenisa stołowego dla młodzieży 12+, Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy2603/    

17.30-19.00 Kakaowy Klub dla młodzieży (12-18 lat) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub2603/   

 

Środa

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

13.00-16.00 Zróbmy razem zadanie domowe (klasa I-VII)

16.30-17.30 „Have fun with English” – angielski dla dzieci (7-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2003/  

16.30-17.30 Klub języka angielskiego z Loreną i Nouran 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego2703/   

17.30-18.30 Samoobrona dla dla dzieci (8-12 lat) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona2703/   

 

Czwartek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny 

16.00-17.00 Gimnastyka i żonglerka cyrkowa – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki2803/    

17.00-19.00 Podstawy szydełkowania – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie2803/   

17.00-18.00 Szachy dla dzieci 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy62803/    

18.00-19.00 Szachy dla dzieci 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy92803/   

 

Piątek

10.00-16.00 Pomoc prawna

10.00-19.00 Punkt informacyjny

16.15-17.15 Capoeira dla dzieci (5-10 lat) – https://app.evenea.pl/event/capoeira52903/   

17.00-18.00 Kurs SMM „Sprzedaż poprzez sieci społecznościowe” – https://app.evenea.pl/event/sprzedaz2903/ 

17.15-18.15 Capoeira dla dzieci (10-15 lat) – https://app.evenea.pl/event/capoeira102903/   

 

Centrum Edukacji i Wsparcia

Poniedziałek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

16.45-18.15 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2503/   

17.00-20.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

18.30-19.30 Joga dla dorosłych – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych2503/   

 

Wtorek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

14.00-16.00 Indywidualne konsultacje psychologiczne

15.00-16.00 Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng2603/   

17.00-18.00 Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng12603/   

18.00-19.00 Rusz ciało – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo1903/  

18.00-19.00 Cykl – “Podróż dookoła świata” – Węgry – https://app.evenea.pl/event/dookolaswiatawegry/   

 

Środa

10.00-13.00 Indywidualne konsultacje prawnicze

13.00-19.00 Dyżur informacyjny 

 

Czwartek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2803/   

15.00-16.30 Moc rozmów! – konwersacje w języku polskim (poziom A2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12803/   

18.30-20.00 Cykl – “Kobiety objaśniają świat” – Kobiety działają, kobiety zmieniają – czyli o oddolnym działaniu – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2803/   

 

Piątek

10.00-16.00 Dyżur informacyjny 

 

ENG

Schedule (25-31.03.2024) of activities at the os. Górali 24 in Krakow.

 

We present the schedule for the next week of activities at the location on the Górali 24 housing estate. Activities conducted within the projects of the Center for Education and Support and the Open Place are free of charge.

 

Open Place

Monday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

11.00-12.00 Mother and toddler (1-3 years) – https://app.evenea.pl/event/mamaimaluch2503/ 

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2503/   

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona2503/   

 

Tuesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.30 Table tennis training for youth 12+, 100th Anniversary Hall of KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy2603/   

17.30-19.00 Cocoa Club for youth (12-18 years old) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub2603/   

 

Wednesday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

13.00-16.00 Make together homework (class I-VII)

16.30-17.30 Have fun with English for children (7-10 y.o) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2703/   

16.30-17.30 English speaking club with Lorena and Nouran 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego2703/ 

17.30-18.30 Self-defense for children (8-12 years old) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona2703/   

 

Thursday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.00-17.00 Gymnastics and circus juggling – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki2803/   

17.00-19.00 Basics of crocheting – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie2803/   

17.00-18.00 Chess for children 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy62803/    

18.00-19.00 Chess for children 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy92803/   

 

Friday

10.00-16.00 Legal assistance

10.00-19.00 Information point

16.15-17.15 Capoeira for children (5-10 years) – https://app.evenea.pl/event/capoeira52903/   

17.00-18.00 SMM course „Selling through social networks” – https://app.evenea.pl/event/sprzedaz2903/ 

17.15-18.15 Capoeira for children (10-15 years old) – https://app.evenea.pl/event/capoeira102903/   

 

Education and Support Center

Monday

10.00-16.00 Information duty 

16.45-18.15 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2503/   

17.00-20.00 Individual psychological consultations

18.30-19.30 Yoga for adults – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych2503/   

 

Tuesday

10.00-16.00 Information shift

14.00-16.00 Individual psychological consultations

15.00-16.00 English conversation – level A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng2603/   

17.00-18.00 Easy English Talks – English conversations (level A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng12603/   

18.00-19.00 Move your body – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo2603/    

18.00-19.00 Cycle – „Travel Around the World” – Hungary – https://app.evenea.pl/event/dookolaswiatawegry/   

 

Wednesday

10.00-13.00 Individual legal consultations

13.00-19.00 Information shift

 

Thursday

10.00-16.00 Information duty 

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2803/   

15.00-16.30 The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12803/   

18.30-20.00 A series of meetings – „Women explain the world” – Women act, women change – or grassroots action – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2803/  

 

Friday

10.00-16.00 Information duty

 

UA

Розклад (25-31.03.2024) заходів на os. Górali 24 у Кракові.

 

Представляємо розклад заходів на наступний тиждень на os. Górali 24. Заходи, що проводяться в рамках проектів Центр освіти та підтримки та Відкрите Місце, є безкоштовними.

 

Відкрите Місце

Понеділок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

11.00-12.00 Мама і малюк (1-3 роки) – https://app.evenea.pl/event/mamaimaluch2503/ 

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2503/   

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona2503/   

 

Вівторок

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.30 Тренування з настільного тенісу 12+, Зал 100-річчя KS Cracovia 1906 – https://app.evenea.pl/event/tenisstolowy2603/    

18.00-19.30 Какао клуб для молоді (12-18 років) – https://app.evenea.pl/event/kakaowyklub2603/    

 

Середа

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

13.00-16.00 Разом робимо домашнє завдання (I-VII класи)

16.30-17.30 „Have fun with English” – англійська для дітей (7-10 років) – https://app.evenea.pl/event/havefunwithenglish2703/  

16.30 – 17.30 Розмовний клуб англійської мови з Лореною та Нуран 12+ – https://app.evenea.pl/event/klubangielskiego2703/ 

17.30-18.30 Самооборона для дітей (8-12 років) – https://app.evenea.pl/event/samoobrona2703/   

 

Четвер

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.00-17.00 Гімнастика та циркове жонглювання – https://app.evenea.pl/event/cyrkowesztuczki2803/   

17.00-19.00 Основи в’язання гачком – https://app.evenea.pl/event/szydelkowanie2803/   

17.00-18.00 Шахи для дітей 6+ – https://app.evenea.pl/event/szachy62803/  

18.00-19.00 Шахи для дітей 9+ – https://app.evenea.pl/event/szachy92803/   

 

П’ятниця

10.00-16.00 Юридична допомога

10.00-19.00 Інформаційний пункт

16.15-17.15 Капоейра для дітей (5-10 років) – https://app.evenea.pl/event/capoeira52903/ 

17.00-18.00 SMM-курс „Продажі через соціальні мережі” – https://app.evenea.pl/event/sprzedaz2903/  

17.15-18.15 Капоейра для дітей (10-15 років) – https://app.evenea.pl/event/capoeira102903/   

 

Центр Освіти та Підтримки

Понеділок

9.00-16.00 Інформаційне чергування 

16.45-18.15 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2503/   

17.00-20.00 Індивідуальні психологічні консультації

18.30-19.30 Йога для дорослих – https://app.evenea.pl/event/jogadladoroslych2503/   

 

Вівторок

9.00-16.00 Інформаційний пункт

14.00-16.00 Індивідуальні психологічні консультації

15.00-16.00 Розмовна англійська – A2 – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng2603/   

17.00-18.00 Easy English Talks – Розмовна англійська (рівень A2/B1) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjeeng12603/   

18.00-19.00 Привести тіло в рух – https://app.evenea.pl/event/ruszcialo2603/   

18.00-19.00 Цикл – „Подорож навколо світу” – Угорщина – https://app.evenea.pl/event/dookolaswiatawegry/   

 

Середа

10.00-13.00 Індивідуальні юридичні консультації

13.00-19.00 Інформаційний пункт

 

Четвер

10.00-16.00 Інформаційне чергування 

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2), Miejsce Otwarte – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol2803/   

15.00-16.30 Сила розмови! – розмови польською мовою (рівень А2) – https://app.evenea.pl/event/konwersacjepol12803/   

18.30-20.00 18.30-20.00 Цикл – „Жінки пояснюють світ” – Жінки діють, жінки змінюють – низові дії – https://app.evenea.pl/event/kobietyobjasniajaswiat2803/   

 

П’ятниця

10.00-16.00 Інформаційне чергування