[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 20-24.11.2023

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

  

CODZIENNIE | EVERYDAY | КОЖНОГО ДНЯ

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

PONIEDZIAŁEK

Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 20.11.2023 ( w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

 

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

W celu zapisu prosimy dzwonić na numer +48 452 377 491.

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualna, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

 

Individual psychological consultation

WHEN: 20.11.2023 (every Monday)

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

To register, please call +48 452 377 491.

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

 

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 20.11.2023 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491.

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

 

WTOREK

Konwersacje z języka angielskiego A2 /B1 

Zapisy:https://forms.gle/7CkeiSz9iPuULmPh6 

KIEDY: 21.11.2023 (w każdy wtorek)

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas rozmów będzie możliwość praktycznej nauki języka.

Prowadzenie: Albiona  Leah 

English Conversation  A2 /B1  

https://forms.gle/7CkeiSz9iPuULmPh6

WHEN:  21.11. 2023 (every Tuesday)

AT: 17:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the conversations, there will be an opportunity for practical language learning

Conducting by: Albiona   ;   Leah 

 Розмовна англійська A2 /B1  

https://forms.gle/7CkeiSz9iPuULmPh6

КОЛИ:  21.11.2023 (Щовівторка)

ГОДИНИ: 17:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час спілкування буде можливість попрактикуватися в англійській мові.

Ведучі: Albiona    ;   Leah 

 

Rusz ciało

Zapisy:https://forms.gle/SgaATzPwyoqv5MSp9  

KIEDY: 21.11.2023

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Proste ćwiczenia fizyczne na rozruszanie ciała.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – wieloletnia instruktorka fitness.

Zajęcia w języku polskim.

 

Move your body

WHEN: 21.11.2023

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

 

Simple physical exercises to move your body.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – a long-time fitness instructor.

 

Workshop in Polish.

 

Привести тіло в рух

КОЛИ: 21.11.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

 

Прості фізичні вправи, щоб привести тіло в рух.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – фітнес-інструктор з багаторічним стажем.

 

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

ŚRODA

Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 22.11.2023 (co środę)

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

 

Individual lawyer consultations

WHEN: 22.11.2023 (every Wednesday)

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

 

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ: 22.11.2023 (щосереди)

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 

Senior w formie – zdrowie, rozwój, czas wolny 

Zapisy: https://forms.gle/YrVuGUHxNPiws7E6A 

KIEDY: 22.11.2023 (co środę)

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Przydatne informacje o zdrowiu, żywieniu, ćwiczeniach i pracy z ciałem.

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

Zajęcia w języku polskim.

 

Seniors in good shape – health, development, free time

WHEN: 22.11.2023 (every Wednesday)

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

Useful information about health, nutrition, exercise and bodywork.

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 

Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Workshop in Polish.

 

Пенсіонер у формі  – здоров’я, розвиток, відпочинок, дозвілля

КОЛИ: 22.11.2023 (щосереди)

ГОДИНА: 10:00-12:00 

АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Корисна інформація про здоров’я, харчування, фізичні вправи та роботу з тілом.

Ведучі: Анна Бялецька – біолог і рефлексотерапевт, протягом трьох років проводить заняття в Центрах активності для людей похилого віку, які користуються великою популярністю.

Христина Питель – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

 

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ.

 

Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 22.11.2023 (co środę)

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

 

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us? Come and tell us!

WHEN: 22.11.2023 (every Wednesday)

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

 

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходь і розкажи!

КОЛИ: 22.11.2023 (щосереди)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття./

 

Obsługa nowych technologii 

Zapisy: https://forms.gle/9Zu4T5mp1x1YiSUN9 

KIEDY: 22.11.2023 

W GODZINACH: 14:30-16:30 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

 

Bardzo podstawowa nauka obsługi komputera i telefonu komórkowego.

Robert Bochenek – z wykształcenia specjalista ds. zarządzania jakością, z zamiłowania fan nowych technologii i informatyk. Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa i z wieloma innymi organizacjami w zakresie szkoleń komputerowych, obsługi smartfonów i tabletów, zwłaszcza wśród seniorów.

Zajęcia w języku polskim.

 

Support for new technologies

WHEN: 22.11.2023  

AT: 14:30-16:30  

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 60+

Very basic learning to use a computer and mobile phone.

Robert Bochenek – a quality management specialist by education, a passionate fan of new technologies and an IT specialist. He has been cooperating with the Kraków City Hall and many other organizations in the field of computer training, using smartphones and tablets, especially among seniors.

Workshop in Polish.

 

Робота з новими технологіями 

КОЛИ: 22.11.2023 

ГОДИНА: 14:30-16:30 

АДРЕСА: osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Найпростіші навички користування комп’ютером та мобільним телефоном.

Роберт Бохенек – фахівець з управління якістю ,за освітою- шанувальник нових технологій та ІТ за пристрастю. Співпрацює з містом Краків та багатьма іншими організаціями у сфері комп’ютерного навчання, використання смартфонів та планшетів, особливо серед людей похилого віку.

 

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ.

 

 

CZWARTEK

Quiz Night

Zapisy: https://forms.gle/JS73Ad4e7y6DDpyUA 

KIEDY: 24.11.2023

W GODZINACH: 16:00-17:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

To już czwarty Quiz Night, który dla Was organizujemy. Tym razem również będziecie mogli wygrać nagrody, poznać nowe super osoby i wykazać się swoją wiedzą! Na co czekacie? Zbierzcie swoją drużynę, odświeżcie wiedzę i przygotujcie się na wieczór pełen emocjonujących quizów i dobrej zabawy. Nie bójcie się też przyjść samemu, drużyna na pewno się dla Was znajdzie. 

Prowadzenie: Albiona – niedawno ukończyła Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE), uzyskując tytuł magistra w dziedzinie integracji społecznej. Przyjechała do Krakowa na staż w Centrum Wielokulturowym. Mówi po albańsku, angielsku i turecku.

Leah – pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, studiuje w Krakowie. Zaangażowana w budowanie społeczności lokalnej poprzez teatr, obozy letnie i wolontariat. Obecnie wolontariuszka fundacji IB Polska zaangażowana w działanie Centrum Wielokulturowego.

Zajęcia w języku angielskim.

 

Quiz Night

WHEN: 24.11.2023

AT: 16:00-17:30 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

This is the fourth Quiz Night that we are organizing for you. This time you will also be able to win prizes, meet new great people and demonstrate your knowledge!

What are you waiting for? Gather your team, refresh your knowledge and get ready for an evening full of exciting quizzes and good fun.Don’t be afraid to come alone, a team will definitely find a place for you.

Albiona – a recent grad from Eötvös Loránd University in Budapest (ELTE), with a masters in Social Integration. Came to Krakow for an internship at the Multicultural Center. She speaks Albanian, English, Turkish.

Leah – comes from the United States and studies in Krakow. She is involved in building a local community through theatre, summer camps and volunteering. Currently, she is a volunteer of IB Polska foundation involved in the operation of the Multicultural Centre.

Meeting in English

 

Вечір Вікторин

КОЛИ: 24.11.2023

З 16:00 ДО 17:30 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os. Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Це вже четвертий Вечір Вікторин, який ми організовуємо для вас. Цього разу ви також зможете виграти призи, познайомитися з новими супер-людьми та продемонструвати свої знання! На що ти чекаєш? Збери свою команду, освіжи свої знання та приготуйся до вечора, наповненого захоплюючими вікторинами та веселощами. Не бійтеся прийти наодинці, команда обов’язково буде поруч. 

Ведучі: Альбіона – нещодавно закінчила Університет  Loránda Eötvösa в Будапешті (ELTE) зі ступенем магістра соціальної інтеграції. Вона приїхала до Кракова на стажування в Мультикультурному Центрі. Володіє албанською, англійською та турецькою мовами.

Лія – родом зі Сполучених Штатів Америки, навчається у Кракові. Займається розбудовою громади через театр, літні табори та волонтерство. В даний час є волонтером у Фонді IB Poland, працює в Мультикультурному центрі.

Заняття проводяться англійською мовою.

Andrzejki dla seniorów 

Zapisy: https://forms.gle/5YAQvbBKSutsXcm36 

KIEDY: 24.11.2023

W GODZINACH: 18:00-21:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: 60+

Potańcówka z okazji Andrzejek.

 

St. Andrew’s Day party for seniors

WHEN: 24.11.2023

AT: 18:00-21:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHOM: for everyone

St. Andrew’s Day dance and celebration.

 

Андріївські Вечорниці для пенсіонерів 

КОЛИ: 24.11.2023

ГОДИНА: 18:00-21:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: 60+

Танці присвячені дню Андріївських Вечорниць 

 

SOBOTA

Śniadanie międzykulturowe – kuchnia romska

Zapisy:
KIEDY: 25.11.2023
W GODZINACH: 11:00 – 13:00
ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków
DLA KOGO: dla wszystkich

Poznaj smaki kuchni romskiej.

Wydarzenie organizowane we współpracy z Centrum Wielokulturowym.

Wydarzenie w języku angielskim.

 

Multicultural breakfast – Polish-Roma cuisine

WHEN: 25.11.2023

HOURS: 11:00-13:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everybody

Discover the flavors of Roma cuisine.

The event is organized in cooperation with the Multicultural Center.

Event in English.

 

Міжкультурний сніданок – ромська кухня

КОЛИ: 25.11.2023

З 11:00 ДО 13:00 

АДРЕСА: Центр освіти та Підтримки, os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Відкрийте для себе смаки ромської кухні.

Захід організовано у співпраці з Мульти Культурним Центром.

Подія проводиться англійською мовою.

__________________
Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова
Operatorem Miejsc Otwartych w Polsce jest organizacja Danish Refugee Council – DRC.
Projekt finansowany jest ze środków UNHCR Polska.