Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 19-24.02.2024

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

CODZIENNIE

 

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie

W GODZINACH: 

poniedziałek: 10:00-16:00 

wtorek:  10:00-16:00 

środa: 13:00-19:00

czwartek: 10:00-16:00 

piątek: 10:00-16:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day

At: 

Monday: 10:00-16:00 

Tuesday: 10:00-16:00 

Wednesday: 13:00-19:00

Thursday: 10:00-16:00 

Friday: 10:00-16:00 

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно

ГОДИНИ: 

Понеділок: 10:00-16:00 

Вівторок: 10:00-16:00 

Середа: 13:00-19:00

Четвер: 10:00-16:00 

П’ятниця: 10:00-16:00

ТЕЛЕФОН: +48 452 377 491

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

PONIEDZIAŁEK 19 lutego 2024

 • Kurs języka polskiego – gr 9, poziom  A2 (grupa zamknięta)

KIEDY: 19.02.2024 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 9:30 – 11:00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO:dorośli

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy A2. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Piotr Woźniak

 

Polish language course – gr 9, level A2 (closed group)

WHEN: 19.02.2024  (every Monday)

AT: 9:30 – 11:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: adults 

 

100 hours of free Polish language course for beginners. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Piotr Woźniak

 

Курс польської мови – гр. 9, рівень A2 (закрита група)

КОЛИ: 19.02.2024  (щопонеділка)

ГОДИНИ: 9:30 – 11:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: дорослі

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для початківців. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Piotr Woźniak

 • Kurs języka polskiego – gr 10, poziom A2 (grupa zamknięta)

KIEDY:19.02.2024 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 11:15 – 12:45

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO:dorośli

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy A2. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Piotr Woźniak

 

Polish language course – gr 10, level A2 (closed group)

WHEN: 19.02.2024 (every Monday)

AT: 11:15–12:45

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: adults 

 

100 hours of free Polish language course for beginners. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Piotr Woźniak

 

Курс польської мови – гр. 10, рівень A2 (закрита група)

КОЛИ: 19.02.2024 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 11:15–12:45

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: дорослі

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для початківців. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Piotr Woźniak

 • Kurs języka polskiego dla seniorów – gr 8, poziom A1 (grupa zamknięta)

KIEDY: 19.02.2024 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 13.00 – 14.30

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO:osoby 60+

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla początkujących (dla seniorów).. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Sylwia Motyl

 

Polish language course for seniors – gr 8 , level A1 (closed group)

WHEN: 19.02.2024 (every Monday)

AT: 13.00 – 14.30

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

 

100 hours of free Polish language course for beginners (for seniors). Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Sylwia Motyl

 

Курс польської мови для пенсіонерів – гр. 8, рівень A1 (закрита група)

КОЛИ: 19.02.2024 (щопонеділка)

ГОДИНИ:13.00 – 14.30

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для початківців (для пенсіонерів). Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Sylwia Motyl

 • Kurs języka polskiego – gr 6, poziom A2 – B1  (grupa zamknięta) 

KIEDY: 19.02.2024 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 16.30 – 18.00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych

 

Poznanie języka polskiego na poziomie średniozaawansowanym. Nabranie biegłości w posługiwaniu się językiem polskim w mowie i w piśmie. Konieczne jest znajomość języka polskiego na poziomie A2.

Prowadzenie –Sylwia Motyl

 

Polish language course – gr 6, level A2/B1 (closed group)

WHEN:19.02.2024 (every Monday)

AT: 16:30 – 18:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: adults 

 

100 hours of free Polish language course. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Sylwia Motyl

 

Курс польської мови – гр. 6, рівень A2/B1 (закрита група)

КОЛИ: 19.02.2024 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 16:30 – 18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: дорослі

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Sylwia Motyl

 • Moc rozmów! – konwersacje w  języku polskim (poziom A2) 

KIEDY: 19.02.2024 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 16.45 – 18.15

ADRES: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Nasze konwersacje to możliwość poznania mocy rozmów i języka, w tym:

 • swobodna  atmosfery sprzyjającej rozmowie
 • możliwości praktykowania języka polskiego
 • różnorodność tematów
 • nowe znajomości i relacje

Przygotujcie się na przyjemną rozmowę! Nie wymagamy specjalnych umiejętności, każdy jest mile widziany niezależnie od poziomu znajomości języka polskiego 🙂

The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) 

WHEN: 19.02.2024 (every Monday)

AT: 16.45 – 18.15

ADDRESS: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

FOR WHO: for everyone 

Our conversations are an opportunity to explore the power of conversation and language, including:

 • a relaxed atmosphere in encouraging conversation
 • opportunities to practice Polish
 • variety of topics
 • new acquaintances and relationships

Get ready for a pleasant conversation! No special skills required, everyone is welcome regardless of their level of Polish 🙂

Сила розмови!  – розмови польською мовою (рівень А2)

КОЛИ: 19.02.2024 (щопонеділка)

ГОДИНИ:  16.45 – 18.15

АДРЕСА: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Наш розмовний клуб це можливість дослідити силу розмови і мови:

 • спокійна атмосфера, яка сприяє розмові
 • можливість практикувати польську мову
 • різноманітність тем
 • нові знайомства та стосунки

Приготуйтеся до приємного спілкування! Спеціальних навичок не потрібно, запрошуємо всіх, незалежно від рівня володіння польською мовою 🙂

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 19.02.2024 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię  +48 452 377 491 lub email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com

 

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

 

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualną, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

 

Konsultacje prowadzone w języku polskim.

 

Individual psychological consultation

WHEN: 19.02.2024 (every Monday)

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

To register, please call +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

 

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

 

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

 

Consultation provided in Polish.

 

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 19.02.2024 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com

 

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

 

Maciej Ostachowski – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

Консультація проводиться польською мовою.

 • Kurs języka polskiego – gr 1, poziom A1 – A2 (grupa zamknięta)

KIEDY: 19.02.2024  (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 18.15- 19.45 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy początkującej. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Sylwia Motyl 

 

Polish language course – gr 1, level A1 – A2 (closed group)

WHEN:  19.02.2024 (every Monday)

AT: 18:15- 19:45  

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHOM: Adults 

 

100 hours of free Polish language course for beginners. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Sylwia Motyl 

 

Курс польської мови – гр. 1, рівень A1 – A2 (закрита група)

КОЛИ: 19.02.2024 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 18.15- 19.45

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Дорослі 

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для початківців. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Sylwia Moty

 • Kurs języka polskiego dla asystentów międzykulturowych – Grupa nr 5, poziom B2

 (grupa zamknięta)

KIEDY: 19.02.2024  (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 18.30- 20.00

ADRES: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

DLA KOGO:  wyłącznie dla asystentów międzykulturowych

 

Kurs nastawiony na poznanie słownictwa branżowego, związanego z edukacją. Oparty na autorskim programie prowadzącej. Konieczna jest znajomość języka polskiego na poziomie B2. 

Prowadzenie – Natalia Szymborska

 

Polish language course  for intercultural assistants – gr 6, level A2/B1 (closed group)

WHEN: 19.02.2024  (every Monday)

AT: 18.30- 20.00

ADDRESS: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków (attention, different location)

FOR WHO: adults 

 

100 hours course is geared toward learning industry vocabulary related to education. Based on the instructor’s original program. Knowledge of Polish language at B2 level is required.  

Teacher: Natalia Szymborska

 

Курс польської мови для міжкультурних асистентів – Група №5, рівень В2

 (Закрита група)

КОЛИ: 19.02.2024 (щопонеділка)

ГОДИНИ:  18.30- 20.00

АДРЕСА: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

ДЛЯ КОГО: лише для міжкультурних асистентів

 

Курс, спрямований на вивчення лексики, пов’язаної з освітою. Заснований на оригінальній програмі викладача. Знання польської мови на рівні B2 є обов’язковим. 

Викладач –  Natalia Szymborska

 

8.🧘 Joga dla dorosłych 🧘

KIEDY: 19.02.2024, każdy poniedziałek 

W GODZINACH: 18:30-19:30

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych i seniorów 

Zapraszamy na jogę dla dorosłych i seniorów w Centrum Edukacji i Wsparcia. Podczas zajęć praktykowane będą dwa rodzaje jogi. 

 • Jin joga, to bardzo spokojna gimnastyka, niewymagająca żadnych umiejętności, a pomagająca zachować elastyczność ciała i spokój umysłu. 
 • Joga nidra to ćwiczenia dla umysłu, w wygodnym relaksie, pomagające zwiększyć skupienie, poprawić jakość snu. 

Prosimy zabrać ze sobą wygodne ubranie, ciepłe skarpety, ponieważ ćwiczenia wykonywane są bez butów, na nidrę dodatkowy sweter, a nawet coś do okrycia, bo ćwiczy się na leżąco. 

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Apanasewicz – jogę uprawia od lat, dla zdrowia, harmonii ciała i umysłu. Ma dwoje dzieci, męża i psa, a dzieci mają kota. Poza tym w ciągu dnia zajmuje się pracą.

🧘 Yoga for adults 🧘 

WHEN: 19.02.2024, every Monday

AT: 18:30-19:30

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: dla dorosłych i seniorów 

 

We invite you to yoga for adults and seniors at the Centre for Education and Support. Two types of yoga will be practiced during the classes. Jin yoga is a very calm exercise that does not require any skills, but helps maintain body flexibility and peace of mind. Yoga nidra is an exercise for the mind, in comfortable relaxation, helping to increase focus and improve the quality of sleep. Please bring comfortable clothes, warm socks because the exercises are performed without shoes, an extra sweater for nidra, and even something to cover up because the exercises are done lying down. 

The classes will be conducted by Agnieszka Apanasewicz.She has been practicing yoga for years, for health and harmony of body and mind. She has two children, a husband and a dog, and the children have a cat. Apart from that, during the day she works. 

 

🧘Йога для дорослих 🧘

 

КОЛИ: 19.02.2024,кожного понеділка

ГОДИНИ: 18:30-19:30

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для дорослих і людей похилого віку

 

Запрошуємо на заняття з йоги для дорослих та людей похилого віку в  Центрі Освіти та Підтримки, Під час занять будуть практикуватися два види йоги.

Інь-йога – дуже спокійна гімнастика, яка не вимагає ніяких навичок, але допомагає зберегти тіло гнучким, а розум спокійним.

Йога-нідра – це вправи для розуму, що сприяють комфортному розслабленню, допомагають підвищити концентрацію уваги, покращити якість сну.

Будь ласка, візьміть з собою зручний одяг, теплі шкарпетки, оскільки вправи виконуються без взуття, додатковий джемпер для йоги-нідри і навіть щось, чим можна накритися, якщо ви практикуєте лежачи. 

Заняття проводитиме Agnieszka Apanasewicz– Вона багато років практикує йогу для здоров’я, гармонії тіла і духу. У неї двоє дітей, чоловік і собака, а у дітей – кіт. Крім того, вдень вона зайнята на роботі.

 

WTOREK 20 lutego 2024

 • Kurs języka polskiego – gr 4, poziom A2 – B1 (grupa zamknięta)

KIEDY: 20.02.2024 (w każdy wtorek)

W GODZINACH: 13.15 -14.45 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych 

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy zaawansowanej. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach, w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Wiktoria Zeigler

 

Polish language course – gr 4, level A2 – B1 (closed group)

WHEN: 20.02.2024 (every Tuesday)

AT: 13.15 -14.45  

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for adults 

 

100 hours of free Polish language course for the advanced group. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Wiktoria Zeigler 

 

Курс польської мови – гр. 4, рівень A2 – B1  (закрита група)

КОЛИ: 20.02.2024 (щовівторка)

ГОДИНИ: 13.15 -14.45  

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Дорослі (для тих, хто відповідає вимогам для проходження курсу)

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для просунутих груп. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Wiktoria Zeigler 

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne

KIEDY: 20.02.2024 (w każdy wtorek)

W GODZINACH: 14:00-16:00, 18:00-19:00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24/B, Kraków

DLA KOGO:wszyscy

Obowiązują zapisy poprzez infolinię  +48 452 377 491 lub email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

 

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

 

Natalia Kozharko – psycholożka z wieloletnim doświadczeniem. Zaangażowana w indywidualną, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

 

Konsultacje prowadzone w języku ukraińskim.

 

Individual psychological consultation

WHEN: 20.02.2024 (every Tuesday)

AT: 14:00-16:00, 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24/B, Krakow

FOR WHO: for everyone

To register, please call +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

 

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

 

Natalia Kozharko – psychologist with many years of experience, involved in individual, group and training psychological assistance.

 

Consultation provided in Ukrainian.

 

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 20.02.2024 (щовівторка)

ГОДИНИ: 14:00-16:00, 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24/B, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти, підлітки та дорослі

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

 

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

 

Natalia Kozharkoпсихолог з багаторічним досвідом. Займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

 

Консультації проводилися українською мовою

 • Kurs języka polskiego – gr 3, poziom  B1 – B2 (grupa zamknięta)

KIEDY: 20.02.2024 (w każdy wtorek)

W GODZINACH: 15.00 -16.30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla młodzieży – kurs przygotowujący na studia

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy zaawansowanej. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach, w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Wiktoria Zeigler 

 

Polish language course – gr 3, level B1 – B2 (closed group)

WHEN: 20.02.2024 (every Tuesday)

AT: 15.00-16.30 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for young people – university preparation course 

 

100 hours of free Polish language course for the advanced group. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Wiktoria Zeigler 

 

Курс польської мови – гр. 3, рівень B1 – B2  (закрита група)

КОЛИ: 20.02.2024 (щовівторка)

ГОДИНИ: 15.00-16.30 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для молоді – курс підготовки до ВНЗ 

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для просунутих груп. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Wiktoria Zeigler

 • Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

KIEDY: 20.02.2024   w każdy wtorek
W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja 

English Conversation – A2

WHEN: 20.02.2024, (every Tuesday)

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja 

Розмовна англійська – A2 

КОЛИ: 20.02.2024, (кожного вівторка)
ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі:  Alicja 

 • Kurs języka polskiego  przygotowujący na studia –  gr. 7, poziom B1 (grupa zamknięta)

Uwaga – zmiana dnia, godziny i miejsca zajęć

KIEDY: 20.02.202  (co wtorek)

W GODZINACH: 15.30 – 17.45

ADRES: Zabłocie 20  

DLA KOGO: dla osób chcących studiować w Polsce

            

Kurs intensywny (7 godzin w tygodniu), w formie hybrydowej (do lutego stacjonarnie, potem zdalnie). Konieczna jest znajomość języka polskiego na poziomie B1.

Lektor – Sebastian Lassak

 

Polish language course to prepare for university – gr 7 , level B1 (closed group)

Note – change of day, time and place of classes

WHEN:   20.02.202   (every Tuesday)

AT: 15.30 – 17.45

ADDRESS: Zabłocie 20 

FOR WHO: students

 

100 hours of free intensive course (7 hours per week), hybrid (stationary until February, then remotely).  It is necessary to know Polish language at B2 level  

Teacher: Sebastian Lassak 

 

Курс польської мови для підготовки до вступу в університет – 7 клас, рівень В1 (закрита група)

Увага – зміна дня, часу та місця проведення занять

КОЛИ  20.02.202 (кожного вівторка)

ГОДИНИ: 15.30 – 17.45

АДРЕСА: Zabłocie 20 

ДЛЯ КОГО: для тих, хто хоче навчатися у Польщі

            

Інтенсивний курс (7 годин на тиждень), у гібридній формі (стаціонарно до лютого, потім дистанційно). Знання польської мови на рівні B1 є обов’язковим.

Лектор: Sebastian Lassak

 • Warsztaty tworzenia świec sojowych – Klub rękodzieła


KIEDY: 20.02.2024

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Stworzymy niepowtarzalne świece z wosku sojowego w słoikach, z dodatkiem różnych olejków zapachowych. A dlaczego wosk sojowy? Bo jest w pełni biodegradowalny – ulega całkowitemu rozkładowi nie pozostawiając śladu w środowisku naturalnym, a jego czas palenia jest nawet o połowę dłuższy niż w przypadku świecy parafinowej!

 

Koniecznie przynieś ze sobą słoik o pojemności około 200 ml. Bądź eko 🌍

 

Prowadzenie:  Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

Zajęcia prowadzone w języku polskim.

Soy candle making workshops – Handicraft Club

WHEN: 20.02.2024

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for 13+

We will create unique soy wax candles in jars with the addition of various fragrance oils. And why soy wax? Because it is fully biodegradable – it decomposes completely, leaving no trace in the natural environment, and its burning time is even half as long as in the case of a paraffin candle!

Be sure to bring a jar with a capacity of about 200 ml. Be eco 🌍

Conducting by:  Alicja Turecka – Foundation worker, student of Middle Eastern Studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and also hops around Europe.

Workshop in Polish

Майстер-клас з виготовлення соєвих свічок – Клуб любителів рукоділля

КОЛИ: 20.02.2024

ГОДИНА: 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, Os.Górali 24,Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Ми створимо унікальні свічки з соєвого воску в баночках, з додаванням різних ароматичних олій. А чому саме соєвий віск? Тому що він повністю біорозкладний – повністю розкладається, не залишаючи сліду в навколишньому середовищі, а час його горіння вдвічі менший, ніж у парафінової свічки!

Обов’язково візьміть з собою баночку об’ємом близько 200 мл. Будь еко 🌍

Ведучі:  Аліція Турецька – працівниця Фундації, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, а також подорожує Європою.

Заняття проводяться польською мовою.

 • Easy English Talks – konwersacje z języka angielskiego (poziom A2/B1) 

KIEDY: 20.02.2024  (w każdy wtorek)
W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Chciałbyś swobodnie porozumiewać się po angielsku na poziomie A2? Świetna wiadomość – mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Albiona Sopi, Fanni Budavári

Easy English Talks – English Conversation (level A2/B1)

WHEN: 20.02.2024 (every Tuesday)

AT: 17:00-18:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

Would you like to communicate freely in English at A2 level? Great news – we have the perfect solution for you! During the meetings we will focus on situations from everyday life so that you can find your way at the airport, on vacation or communicate at work without stress.

Conducting by:  Albiona Sopi, Fanni Budavári

Easy English Talks – Розмовна англійська  (рівень A2/B1) 

КОЛИ: 20.02.2024 (кожного вівторка)
ГОДИНИ: 17:00-18:00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Хочете свободно спілкуватись англійською мовою на рівні А2? Чудова новина – у нас є ідеальне рішення для вас! Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі: Albiona Sopi, Fanni Budavári • Konwersacje z języka angielskiego o Węgrzech

KIEDY: 20.02.2024 r.
W GODZINACH: 18:00-19:00
ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków
DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Możliwość porozmawiania w języku angielskim, a przy tym poznania ciekawostki o kulturze oraz historii Węgier.

Warsztaty poprowadzi Fani Budavari – wolontariuszka, która pochodzi z węgierskiej wsi, a mieszkała i uczyła się w stolicy – Budapeszcie. W zeszłym roku ukończyła szkołę i obecnie zdecydowała się na rok przerwy przed podjęciem studiów, chcąc podróżować oraz spróbować życia poza granicami kraju. 

English conversations about Hungary

WHEN: 20.02.2024 r.
AT: 18:00 -19:00
ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków
FOR WHO: for everyone 

We invite you to another workshop in the series Travel around the world with the Centre for Education and Support. This time we will go to Hungary together. We will hear interesting facts about the culture and history of this country, learn about what Hungarians eat every day and get to know interesting places worth seeing.

The workshops will be led by Fani Budavari, a volunteer who comes from a Hungarian village and lived and studied in the capital – Budapest. She graduated from school last year and currently she decided to take a year off before starting her studies, wanting to travel and try life outside the country

Англійські розмови про Угорщину

КОЛИ: 20.02.2024 r.
ГОДИНИ: 18:00-19:00
АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków
ДЛЯ КОГО: для всіх

Запрошуємо вас на черговий майстер-клас із серії „Подорож навколо світу з Центром Освіти та Підтримки”, цього разу ми разом помандруємо до Угорщини. Ми почуємо цікаві факти про культуру та історію цієї країни, дізнаємося, що угорці їдять щодня, а також про цікаві місця, які варто відвідати. 

Майстер-клас проводитиме Fani Budavari, волонтерка, яка походить з угорської сільської місцевості, жила і навчалася в столиці Угорщини-Будапешті. Минулого року вона закінчила школу і тепер вирішила взяти академічну відпустку перед вступом до університету, щоб помандрувати і спробувати життя за межами країни.

 • Mówimy po angielsku – konwersacje dla dzieci 

 

KIEDY: 20.02.2024, (każdy wtorek)
W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dzieci 6-14 lat

Konwersacje dla dzieci z języka angielskiego prowadzone będą w formie zabawy, podczas której dzieci będą mogły uczyć się i rozmawiać o swoich pasjach.

Prowadzenie – Katarzyna 

We speak in English – conversations for children  

WHEN: 20.02.2024, (every Tuesday)

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: kids 6-14 years old

 

English conversations for children will be conducted in the form of a game, during which children will be able to learn and talk about their passions.

Conducted by Katarzyna 

 

Говоримо англійською – розмовний клуб для дітей 

 

КОЛИ: 20.02.2024,(кожного вівторка)

ГОДИНИ: 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти – 6-14 років

 

Розмовний клуб з англійської мови для дітей ,буде проводитись у формі гри, під час якої діти зможуть вчитися і говорити про свої захоплення.

Ведучі:  Katarzyna 

 

ŚRODA 21 lutego 2024

 • Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 21.02.2024

W GODZINACH: 10:00-13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24/B, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491 lub  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

 

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

 

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

 

Individual lawyer consultations

WHEN:  21.02.2024

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24/B, Kraków

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

 

Consultation on migration law.

 

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

 

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ:  21.02.2024

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24/B, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

 

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

 

Консультація з питань міграційного права.

 

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 • 🎨🧵 Przyjemne poranki ✂️🖍️

KIEDY: 21.02.2024, w każdą środę

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

 

Zbliża się wiosna, a wraz z nią budzą się rośliny i zwierzęta. Niektóre zwierzęta uprzykrzają nam życie np. mole. Zrobimy więc z ziół, kwiatów i przypraw „antymolki”. Powiemy też co to jest oskoła, jak działa na nasz organizm i jak ją pozyskiwać.

 

Prowadzenie: Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

 

Zajęcia w języku polskim.

 

Pleasant mornings

WHEN: 21.02.2024, every Wednsday

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

 

Spring is coming, and with it plants and animals are waking up. Some animals make our lives miserable, e.g. moths. So we will make antimolkas from herbs, flowers and spices. We will also tell you what assium is, how it affects our body and how to obtain it.

 

Conducting by:Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

 

Workshop in Polish.

 

🎨🧵 Приємні ранки ✂️🖍️

 

КОЛИ: 21.02.2024, щосереди

З 10:00 ДО 12:00 

АДРЕСА:  Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+.

 

Наближається весна, а разом з нею прокидаються рослини та тварини. Деякі тварини погіршують наше життя, наприклад міль. Тож ми будемо робити антиміль з трав, квітів і спецій. Також ми розповімо, що таке березовий сік , як він впливає на наш організм і як його  отримувати. 

 

Викладач: Krystyna Pytel  – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

 

Заняття проводяться польською мовою.

 

 

 •  Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 21.02.2024, w każdą środę

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

 

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

 

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

WHEN: 21.02.2024 (every Wednesday)

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

 

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

 

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

КОЛИ: 21.02.2024 (щосереди)

ГОДИНИ: 13:00-15:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

 

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття

 • Obsługa nowych technologii (grupa zamknięta)

KIEDY: 21.02.2024, co środę

W GODZINACH: 14:30-16:30 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

 

Bardzo podstawowa nauka obsługi komputera i telefonu komórkowego.

 

Robert Bochenek – z wykształcenia specjalista ds. zarządzania jakością, z zamiłowania fan nowych technologii i informatyk. Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa i z wieloma innymi organizacjami w zakresie szkoleń komputerowych, obsługi smartfonów i tabletów, zwłaszcza wśród seniorów.

 

Zajęcia w języku polskim.

 

Support for new technologies (closed group)

WHEN: 21.02.2024, every Wednesday

AT: 14:30-16:30  

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 60+

 

Very basic learning to use a computer and mobile phone.

 

Robert Bochenek – a quality management specialist by education, a passionate fan of new technologies and an IT specialist. He has been cooperating with the Kraków City Hall and many other organizations in the field of computer training, using smartphones and tablets, especially among seniors.

 

Workshop in Polish.

 

Робота з новими технологіями (Закрита група)

КОЛИ: 21.02.2024, щосереди

ГОДИНА: 14:30-16:30 

АДРЕСА: osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Найпростіші навички користування комп’ютером та мобільним телефоном.

Роберт Бохенек – фахівець з управління якістю ,за освітою- шанувальник нових технологій та ІТ за пристрастю. Співпрацює з містом Краків та багатьма іншими організаціями у сфері комп’ютерного навчання, використання смартфонів та планшетів, особливо серед людей похилого віку.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 • W tym tygodniu nie ma zajęć z języka angielskiego


 • Kurs języka polskiego  przygotowujący na studia –  gr. 7, poziom B1 (grupa zamknięta)

Zajęcia online

KIEDY: 19.02.2024 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 15.00 – 16.30

DLA KOGO: dla osób chcących studiować w Polsce

            

Kurs intensywny (7 godzin w tygodniu), w formie hybrydowej (do lutego stacjonarnie, potem zdalnie). Konieczne jest znajomość języka polskiego na poziomie B1.

Lektor – Gabriela Urbańska – Legutko

 

Polish language course to prepare for university – gr 7 , level B1 (closed group)

Online classes

WHEN: 19.02.2024  (every Monday)

AT: 15.00 – 16.30

FOR WHO: students

 

100 hours of free intensive course (7 hours per week), hybrid (stationary until February, then remotely).  It is necessary to know Polish language at B2 level  

Teacher: Gabriela Urbańska – Legutko 

 

Курс польської мови для підготовки до вступу в університет – група 7, рівень В1 (закрита група)

Онлайн-заняття

КОЛИ: 19.02.2024  (щопонеділка)

ГОДИНИ: 15.00 – 16.30

ДЛЯ КОГО: для тих, хто хоче навчатися у Польщі

            

Інтенсивний курс (7 годин на тиждень), у гібридній формі (стаціонарно до лютого, потім дистанційно). Знання польської мови на рівні B1 є обов’язковим.

Лектор –  Gabriela Urbańska – Legutko

 • Kurs języka polskiego – gr 1, poziom A1 – A2 (grupa zamknięta)

KIEDY: 21.02.2024  (co środę)

W GODZINACH: 17:00-18:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych 

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy początkującej. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Sylwia Motyl 

 

Polish language course – gr 1, level A1 – A2 (closed group)

WHEN: 21.02.2024  (every Wednesday)

AT: 17:00-18:30  

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Cracow

FOR WHOM: Adults 

 

100 hours of free Polish language course for beginners. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Sylwia Motyl  

 

Курс польської мови – гр. 1, рівень A1 – A2 (закрита група)

 

КОЛИ: 21.02.2024  (щосереди)

ГОДИНИ: 17:00-18:30   

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Дорослі

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для початківців. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Sylwia Motyl 

 • Kurs języka polskiego – gr 2, poziom A2 – B1 (grupa zamknięta)

KIEDY:  21.02.2024  (co środę)

W GODZINACH: 18.30 – 20.00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych 

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy średniozaawansowanej. Zajęcia stałe dla grupy zamkniętej.  Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Sylwia Motyl 

 

Polish language course – gr 2, level A2 – B1 (closed group)

WHEN: 21. 02.2024 (every Wednesday)

AT: 18:30-20:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: Adults

 

100 hours of free Polish language course for intermediate group. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Sylwia Motyl  

 

Курс польської мови – гр. 2, рівень A2 – B1(закрита група)

КОЛИ: 21.02.2024  (щосереди)

ГОДИНИ: 18.30 – 20.00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Дорослі 

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для середньої групи. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Sylwia Motyl 

 

CZWARTEK 22 lutego 2024

 • Kurs języka polskiego dla seniorów – gr 8, poziom A1 (grupa zamknięta)

KIEDY: 22. 02.2024 (w każdy czwartek)

W GODZINACH: 11.30 – 13.00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO:osoby 60+

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla początkujących (dla seniorów).. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Sylwia Motyl

 

Polish language course for seniors – gr 8 , level A1 (closed group)

WHEN: 22..02.2024 (every Thursday)

AT: 11.30 – 13.00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

 

100 hours of free Polish language course for beginners (for seniors). Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Sylwia Motyl

 

Курс польської мови для пенсіонерів – гр. 8, рівень A1 (закрита група)

КОЛИ: 22.02.2024  (кожного четверга)

ГОДИНИ:11.30 – 13.00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для початківців (для пенсіонерів). Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Sylwia Motyl

 

 1. W tym tygodniu nie ma zajęć z języka angielskiego

 • Moc rozmów! – konwersacje w  języku polskim (poziom A2) 

KIEDY: 22.02.2024 (w każdy czwartek)

W GODZINACH: 15:00 – 16:30

ADRES: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Nasze konwersacje to możliwość poznania mocy rozmów i języka, w tym:

 • swobodna  atmosfery sprzyjającej rozmowie
 • możliwości praktykowania języka polskiego
 • różnorodność tematów
 • nowe znajomości i relacje

Przygotujcie się na przyjemną rozmowę! Nie wymagamy specjalnych umiejętności, każdy jest mile widziany niezależnie od poziomu znajomości języka polskiego 🙂

The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) 

WHEN: 22.02.2024 (every Thursday )

AT: 15:00-16:30

ADDRESS: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

FOR WHO: for everyone 

Our conversations are an opportunity to explore the power of conversation and language, including:

 • a relaxed atmosphere in encouraging conversation
 • opportunities to practice Polish
 • variety of topics
 • new acquaintances and relationships

Get ready for a pleasant conversation! No special skills required, everyone is welcome regardless of their level of Polish 🙂

Сила розмови!  – розмови польською мовою (рівень А2)

КОЛИ: 22.02.2024 (кожного четверга)

ГОДИНИ: 15:00-16:30

АДРЕСА: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Наш розмовний клуб це можливість дослідити силу розмови і мови:

 • спокійна атмосфера, яка сприяє розмові
 • можливість практикувати польську мову
 • різноманітність тем
 • нові знайомства та стосунки

Приготуйтеся до приємного спілкування! Спеціальних навичок не потрібно, запрошуємо всіх, незалежно від рівня володіння польською мовою 🙂

 • Moc rozmów! – konwersacje w  języku polskim (poziom A2) 

KIEDY: 15.02.2024 (w każdy czwartek)

W GODZINACH: 15:00 – 16:30

ADRES:  Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Nasze konwersacje to możliwość poznania mocy rozmów i języka, w tym:

 • swobodna  atmosfery sprzyjającej rozmowie
 • możliwości praktykowania języka polskiego
 • różnorodność tematów
 • nowe znajomości i relacje

Przygotujcie się na przyjemną rozmowę! Nie wymagamy specjalnych umiejętności, każdy jest mile widziany niezależnie od poziomu znajomości języka polskiego 🙂

The power of conversation! – polish speaking club (A2 level) 

WHEN: 122.02.2024 (every Thursday )

AT: 15:00-16:30

ADDRESS:  Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone 

Our conversations are an opportunity to explore the power of conversation and language, including:

 • a relaxed atmosphere in encouraging conversation
 • opportunities to practice Polish
 • variety of topics
 • new acquaintances and relationships

Get ready for a pleasant conversation! No special skills required, everyone is welcome regardless of their level of Polish 🙂

Сила розмови!  – розмови польською мовою (рівень А2)

КОЛИ: 22.02.2024 (кожного четверга)

ГОДИНИ:  15:00-16:30

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Наш розмовний клуб це можливість дослідити силу розмови і мови:

 • спокійна атмосфера, яка сприяє розмові
 • можливість практикувати польську мову
 • різноманітність тем
 • нові знайомства та стосунки

Приготуйтеся до приємного спілкування! Спеціальних навичок не потрібно, запрошуємо всіх, незалежно від рівня володіння польською мовою 🙂

 • Kurs języka polskiego – gr 6, poziom A2 – B1  (grupa zamknięta) 

KIEDY: 22.02.2024 (w każdy czwartek)

W GODZINACH: 16.45 – 18.15

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych

 

Poznanie języka polskiego na poziomie średniozaawansowanym. Nabranie biegłości w posługiwaniu się językiem polskim w mowie i w piśmie. Konieczne jest znajomość języka polskiego na poziomie A2.

Prowadzenie – Sylwia Motyl 

 

Polish language course – gr 6, level A2/B1 (closed group)

WHEN: 22.02.2024 (every Thursday)

AT:  16.45 – 18.15

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: adults 

 

100 hours of free Polish language course. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Sylwia Motyl

 

Курс польської мови – гр. 6, рівень A2/B1 (закрита група)

КОЛИ: 22.02.2024 (кожного четверга)

ГОДИНИ:  16.45 – 18.15

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: дорослі

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Sylwia Motyl

 • Cykl warsztatów – „Weźże to ogarnij — warsztaty z wielokulturowości”

 

Cykl warsztatów 

KIEDY: W każdy czwartek od 22.02 do 21 marca 2024
W GODZINACH: 16:45- 18:15

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich, w szczególności: osób pracujących w placówkach edukacyjnych, instytucjach kultury, urzędach, ngo.

 

W świecie, w którym żyjemy jesteśmy świadkami coraz większego przekształcania się społeczeństwa z homogenicznie etnicznego i kulturowego, do społeczeństwa wielokulturowego. Zdajemy sobie sprawę, że odnalezienie się we współczesnym świecie może być wyzwanie, dlatego opracowaliśmy cykl spotkań, który pomoże nam budować otwartość i wrażliwość na drugiego człowieka. Podczas szkolenia będzie można zdobyć narzędzia, dzięki którym łatwiej będzie nam zrozumieć cały proces. Chcemy zaoferować narzędzie i umiejętności, które będą pomocne w codziennym życiu czy w kontaktach z osobami z doświadczeniem migracji.

*Zajęcia bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.
**Zachęcamy do uczestnictwa w całym cyklu w związku z szeroko omawianymi aspektami wielokulturowości.

 

Zajęcia prowadzone w języku polskim. 

 

Prowadząca: Joanna Malec filozof i kulturoznawca z wykształcenia. Prowadziła warsztaty z zakresu edukacji kulturowej dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników instytucji kultury.  W fundacji IB Polska była koordynatorką Centrum Wielokulturowego oraz projektów wolontariatu europejskiego.

 

 1. 22.02.2024 (czwartek), godz. 16:45 18:15 Wielokulturowość – co to takiego i czy nas dotyczy?

 

Trochę teorii, trochę dyskusji i kilka ćwiczeń – wszystko po to, by zadać sobie pytanie o wielokulturowość – co to takiego i czy nas dotyczy? To ważne pytanie, które zadamy sobie na początek cyklu warsztatów!

 

 1. 29.02.2024 (czwartek), godz. 16:45 18:15 Wielokulturowość wczoraj i dziś

Podczas warsztatu popatrzymy na różne strategie radzenia sobie z wielokulturowością – na poziomie indywidualnym i społecznym. Wspólnie rzucimy okiem na historię Polski i Krakowa i będziemy szukać śladów wielokulturowości. A na koniec przyglądniemy się współczesnemu Krakowowi i dowiemy się, jakie jest prawdopodobieństwo, że naszym sąsiadem jest ktoś pochodzący z innego kraju!

 1. 7.03.2024 (czwartek), godz. 16:45 18:15 Świat migracji

Tym razem będziemy potrzebować odrobiny empatii. Przy użyciu kilku ćwiczeń aktywizujących poruszymy nasze emocje, by zobaczyć jakie mogą być przeżycia osób z doświadczeniem migracji. Zrobimy też trochę porządku z terminologią dotyczącą migracji i migrantów. 

 1. 14.03.2024 (czwartek), godz. 16:45 18:15, Stereotypy – czy można żyć bez nich?

Czy można nie mieć stereotypów? Dlaczego je tworzymy? Czy czasem nam pomagają? Kilka ćwiczeń pomoże nam znaleźć odpowiedzi na te pytania. Będzie twórczo, zabawnie i aktywnie!

 1. 21.03.2024 (czwartek), godz. 16:45 18:15, Otwarty Kraków?

Czy mam wpływ na to, jak ja i inni czują się w Krakowie? Sprawdzimy razem! Kończąc cykl warsztatów spróbujemy z nich zabrać trochę praktycznych wskazówek, które posłużą nam w codzienności. 

ENG
Workshop series – „Get to it – multiculturalism workshops”

 

Workshop series 

WHEN: Every Thursday from 22.02 to 21 March 2024

AT: 16:45- 18:15

ADDRESS: Center for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone, in particular: people working in educational institutions, cultural institutions, government offices, ngo.

 

In the world we live in, we are witnessing an increasing transformation of society from homogenous ethnic and cultural, to a multicultural society. We realize that finding ourselves in the modern world can be a challenge, so we have developed a series of meetings that will help us build openness and sensitivity to others. During the training, you will be able to gain tools that will help us understand the whole process. We want to offer tools and skills that will be helpful in everyday life or when dealing with people with migration experience.

*Participation is free, number of places is limited, registration is required.

**We encourage you to participate in the entire cycle due to the widely discussed aspects of multiculturalism.

 

Classes conducted in Polish. 

 

Leader: Joanna Malec – philosopher and culture expert by education. She has conducted workshops on cultural education for children, youth, teachers and employees of cultural institutions.  At the IB Poland Foundation she was coordinator of the Multicultural Center and projects of the european volunteering.

 

 1. 22.02.2024 (Thursday), 16:45 – 18:15 Multiculturalism – what is it and does it concern us?

 

A little bit of theory, a little bit of discussion and some exercises – all to ask ourselves about multiculturalism – what is it and does it affect us? This is an important question we will ask ourselves at the beginning of the workshop series!

 

 1. 29.02.2024 (Thursday), 16:45 – 18:15 Multiculturalism yesterday and today

During the workshop, we will look at different strategies for dealing with multiculturalism – at the personal and social level. Together we will have a look at the history of Poland and Kraków and look for traces of multiculturalism. And at the end we will look at contemporary Kraków and find out what is the probability that our neighbour is someone coming from another country!

 

 1. 7.03.2024 (Thursday), 16:45 – 18:15 World of migration

This time we will need a little empathy. Using some activation exercises, we will stir our emotions to see what the experiences of people with migration can be. We’ll also do a little tidying up of terminology about migration and migrants. 

 1. 14.03.2024 (Thursday), 16:45 – 18:15, Stereotypes – is it possible to live without them?

Is it possible not to have stereotypes? Why do we create them? Do they sometimes help us? Several exercises will help us find answers to these questions. Its going to be creative, fun and active!

 1. 21.03.2024 (Thursday), 16:45 – 18:15, Open Kraków?

Do I have an impact on how others and I feel about Kraków? Let’s check together! Concluding the series of workshops, we will try to take away from them some practical tips that will serve us in everyday life.

 

UA
Серія воркшопів – „Візьмись за це – тренінг з мультикультуралізму”

 

Серія тренінгів

КОЛИ: Щочетверга з 22.02 по 21 березня 2024 року

З 16:45 ДО 18:15

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Краків

ДЛЯ КОГО: для всіх, зокрема: людей, які працюють у навчальних закладах, культурних та державних установах, неурядових організаціях.

 

У світі, в якому ми живемо, ми є свідками все більшої трансформації суспільства від етнічно та культурно гомогенного до мультикультурного. Ми усвідомлюємо, що знайти свій шлях у сучасному світі може бути непросто, тому ми розробили серію зустрічей, які допоможуть нам розвинути відкритість та чутливість до інших. Під час тренінгу ви зможете отримати інструменти, які допоможуть нам зрозуміти весь процес. Ми хочемо запропонувати інструменти та навички, які будуть корисними у повсякденному житті або у спілкуванні з людьми з досвідом міграції. 

 

*Участь у тренінгу безкоштовна, кількість місць обмежена, необхідна реєстрація.

**Участь у всіх заходах циклу заохочується з огляду на широко обговорювані аспекти мультикультуралізму.

 

Заняття проводяться польською мовою. 

 

Ведуча: Йоанна Малець – філософ і культуролог за фахом. Проводила семінари з культурної освіти для дітей, молоді, вчителів та працівників культурних установ.  У Фундації IB Польща була координатором проектів Мультикультурний Центр та проєктів європейського волонтерства.

 

 1. 22.02.2024 (четвер), 16:45 – 18:15 Мультикультуралізм – що це таке і чи стосується нас?

 

Трохи теорії, трохи дискусії та кілька вправ – все для того, щоб поставити собі питання про мультикультуралізм – що це таке і чи стосується він нас? Це важливе питання, яке ми задамо собі на початку серії семінарів!

 1. 29.02.2024 (четвер), 16:45 – 18:15 Мультикультуралізм вчора і сьогодні

Під час тренінгу ми розглянемо різні стратегії роботи з мультикультуралізмом – на індивідуальному та суспільному рівнях. Разом ми поглянемо на історію Польщі та Кракова і пошукаємо сліди мультикультуралізму. І, нарешті, ми подивимося на сучасний Краків і з’ясуємо, наскільки ймовірно, що нашим сусідом може бути хтось з іншої країни!

 1. 7.03.2024 (четвер), 16:45 – 18:15 Світ міграції

Цього разу нам знадобиться трохи емпатії. За допомогою вправ на активізацію ми пробудимо наші емоції, щоб побачити, що відчувають люди, які мають досвід міграції. Також, ми трохи попрацюємо з термінологією про міграцію та мігрантів. 

 1. 14.03.2024 (четвер), 16:45 – 18:15, Стереотипи – чи можна без них жити?

Чи можна не мати стереотипів? Чому ми їх створюємо? Чи іноді вони нам допомагають? Кілька вправ допоможуть нам знайти відповіді на ці питання. Буде креативно, весело та активно!

 1. 21.03.2024 (четвер), 16:45 – 18:15, Відкритий Краків?

Чи можу я впливати на те, як я та інші почуваються у Кракові? Давайте дізнаємось разом! На завершення серії тренінгів ми спробуємо винести кілька практичних порад, які допоможуть нам у повсякденному житті.

 • Kurs języka polskiego – gr 2, poziom A2 – B1  (grupa zamknięta) 

KIEDY: 22.02.2024  

W GODZINACH: 18.30 – 20.00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych 

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy średniozaawansowanej. Zajęcia stałe dla grupy zamkniętej.  Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Sylwia Motyl 

 

Polish language course – gr 2, level A2 – B1 (closed group)

WHEN:   22..02.2024

AT: 18:30 – 20:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: Adults 

 

100 hours of free Polish language course for intermediate group. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Sylwia Motyl 

 

Курс польської мови – гр. 2, рівень A2 – B1(закрита група)

КОЛИ:   22..02.2024  

ГОДИНИ: 18.30 – 20.00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Дорослі 

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для середньої групи. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Sylwia Motyl 

 

PIĄTEK 16 lutego 2024

 

 1. Kurs języka polskiego – gr 9, poziom  A2 (grupa zamknięta)

KIEDY: 23.02.2024 (w każdy piątek)

W GODZINACH: 9:30 – 11:00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO:dorośli

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy A2. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Piotr Woźniak

 

Polish language course – gr 9, level A2 (closed group)

WHEN: 23.02.2024 ( every Friday)

AT: 9:30 – 11:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: adults 

 

100 hours of free Polish language course for beginners. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Piotr Woźniak

 

Курс польської мови – гр. 9, рівень A2 (закрита група)

КОЛИ: 23.02.2024 (щоп’ятниці)

ГОДИНИ: 9:30 – 11:00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: дорослі

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для початківців. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Piotr Woźniak

 

 1. Kurs języka polskiego – gr 10, poziom  A2 (grupa zamknięta)

KIEDY: 23.02.2024  (w każdy piątek)

W GODZINACH: 11:15 – 12:45

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO:dorośli

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy A2. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Piotr Woźniak

 

Polish language course – gr 10, level A2 (closed group)

WHEN: 23.02.2024 (every Friday)

AT: 11:15 – 12:45

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: adults 

 

100 hours of free Polish language course for beginners. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Piotr Woźniak

 

Курс польської мови – гр. 10, рівень A2 (закрита група)

КОЛИ: 23.02.2024 (щоп’ятниці)

ГОДИНИ: 11:15 -12:45

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: дорослі

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для початківців. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Piotr Woźniak

 

 1. Kurs języka polskiego – gr 4, poziom A2 – B1 (grupa zamknięta)

KIEDY: 23.02.2024  (w każdy piątek)

W GODZINACH: 13.15 -14.45 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych 

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy zaawansowanej. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach, w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Wiktoria Zeigler 

 

Polish language course – gr 4, level A2 – B1 (closed group)
WHEN: 23.02.2024 (every Friday)

AT: 13.15 -14.45  

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for adults 

 

100 hours of free Polish language course for the advanced group. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Wiktoria Zeigler 

 

Курс польської мови – гр. 4, рівень A2 – B1  (закрита група)

КОЛИ: 23.02.2024 (щоп’ятниці)

ГОДИНИ: 13.15 -14.45  

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Дорослі (для тих, хто відповідає вимогам для проходження курсу)

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для просунутих груп. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Wiktoria Zeigler 

 

 1. Obsługa nowych technologii (grupa zamknięta)

KIEDY: 16.02.2024, każdy piątek

W GODZINACH: 14:30-16:30

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

 

Bardzo podstawowa nauka obsługi komputera i telefonu komórkowego.

 

Robert Bochenek – z wykształcenia specjalista ds. zarządzania jakością, z zamiłowania fan nowych technologii i informatyk. Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa i z wieloma innymi organizacjami w zakresie szkoleń komputerowych, obsługi smartfonów i tabletów, zwłaszcza wśród seniorów.

 

Zajęcia w języku polskim.

 

Support for new technologies (closed group)

WHEN: 16.02.2024, every Friday  

AT: 14:30-16:30  

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: 60+

 

Very basic learning to use a computer and mobile phone.

 

Robert Bochenek – a quality management specialist by education, a passionate fan of new technologies and an IT specialist. He has been cooperating with the Kraków City Hall and many other organizations in the field of computer training, using smartphones and tablets, especially among seniors.

 

Workshop in Polish.

 

Робота з новими технологіями (Закрита група)

КОЛИ: 16.02.2024, кожної п’ятниці

ГОДИНА: 14:30-16:30

АДРЕСА: osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

 

Найпростіші навички користування комп’ютером та мобільним телефоном.

 

Роберт Бохенек – фахівець з управління якістю ,за освітою- шанувальник нових технологій та ІТ за пристрастю. Співпрацює з містом Краків та багатьма іншими організаціями у сфері комп’ютерного навчання, використання смартфонів та планшетів, особливо серед людей похилого віку.

 

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

 1. Kurs języka polskiego – gr 3, poziom  B1 – B2 (grupa zamknięta)

KIEDY: 23.02.2024 (w każdy piątek)

W GODZINACH: 14.45 -16.15 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla młodzieży – kurs przygotowujący na studia

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy zaawansowanej. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach, w przyjaznej przestrzeni.

Lektor: Wiktoria Zeigler 

 

Polish language course – gr 3, level B1 – B2 (closed group)

WHEN: 23.02.2024 (every Friday)

AT: 14.45 -16.15  

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for young people – university preparation course 

 

100 hours of free Polish language course for the advanced group. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Wiktoria Zeigler 

 

Курс польської мови – гр. 3, рівень B1 – B2  (закрита група)

КОЛИ: 23.02.2024 (щоп’ятниці)

ГОДИНИ: 14.45 -16.15  

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для молоді – курс підготовки до ВНЗ 

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для просунутих груп. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Wiktoria Zeigler 

 

 1. Kurs języka polskiego  przygotowujący na studia – gr. 7, poziom B1 (grupa zamknięta)

Zajęcia online

KIEDY: 23.02.2024 (w każdy piątek)

W GODZINACH: 15.00 – 16.30

DLA KOGO: dla osób chcących studiować w Polsce

            

Kurs intensywny (7 godzin w tygodniu), w formie hybrydowej (do lutego stacjonarnie, potem zdalnie). Konieczne jest znajomość języka polskiego na poziomie B1.

Lektor – Gabriela Urbańska – Legutko

 

Polish language course to prepare for university – gr 7 , level B1 (closed group)

Online classes

 

WHEN: 23.02.2024 (every Friday)

AT: 15.00 – 16.30

FOR WHO: students

 

100 hours of free intensive course (7 hours per week), hybrid (stationary until February, then remotely).  It is necessary to know Polish language at B2 level  

Teacher: Gabriela Urbańska – Legutko 

 

Курс польської мови для підготовки до вступу в університет – 7 клас, рівень В1 (закрита група)

Онлайн-заняття

КОЛИ 23.02.2024 (щоп’ятниці)

ГОДИНИ: 15.00 – 16.30

ДЛЯ КОГО: для тих, хто хоче навчатися у Польщі

            

Інтенсивний курс (7 годин на тиждень), у гібридній формі (стаціонарно до лютого, 

потім дистанційно). Знання польської мови на рівні B1 є обов’язковим.

Лектор: Gabriela Urbańska – Legutko

 

 1. Kurs języka polskiego dla asystentów międzykulturowych – Grupa nr 5, poziom B2

 (grupa zamknięta)

KIEDY:23.02.2024 (w każdy piątek)

W GODZINACH: 17.30- 19.00

ADRES: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

DLA KOGO:  wyłącznie dla asystentów międzykulturowych

 

Kurs nastawiony na poznanie słownictwa branżowego, związanego z edukacją. Oparty na autorskim programie prowadzącej. Konieczna jest znajomość języka polskiego na poziomie B2. 

Prowadzenie – Natalia Szymborska

 

Polish language course  for intercultural assistants – gr 6, level A2/B1 (closed group)

WHEN: 23.02.2024 (every Friday)

AT: 17:30 – 19:00

ADDRESS: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków (attention, different location)

FOR WHO: adults 

 

100 hours course is geared toward learning industry vocabulary related to education. Based on the instructor’s original program. Knowledge of Polish language at B2 level is required.  

Teacher: Natalia Szymborska

 

Курс польської мови для міжкультурних асистентів – Група №5, рівень В2

 (Закрита група)

КОЛИ: 23..02.2024 (щоп’ятниці)

ГОДИНИ: 17.30 – 19.00

АДРЕСА: Kamienica Szara, Rynek Główny 6, Kraków

ДЛЯ КОГО: лише для міжкультурних асистентів

 

Курс, спрямований на вивчення лексики освітнього сектору. Заснований на оригінальній програмі викладача. Знання польської мови на рівні B2 є обов’язковим. 

Викладач  – Natalia Szymborska

 

SOBOTA 24 lutego 2024

Lekcja Granka z Sempreyem: produkcja muzyczna – Ableton, poziom podstawowy [PL] [ENG] [UA] 

Zapraszamy na bezpłatny cykl warsztatów, na których poznacie podstawy produkcji muzycznej w Abletonie. Spotkanie dedykowane jest początkującym osobom stawiającym pierwsze kroki w produkcji muzycznej. Przybliżymy Wam wachlarz możliwych działań na dźwięku!

Cykl składa się z trzech spotkań. Zapisanie się na warsztaty równoznaczne jest z potwierdzeniem swojej obecności na każdym ze spotkań, które razem tworzą spójny program. Przed zgłoszeniem, prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi terminami. Warsztat kierowany jest do mieszkańców Krakowa przy współpracy z fundacją Internationaler Bund Polska w Centrum Edukacji i Wsparcia w Nowej Hucie. Chodź na Granko!;) 

Terminy Spotkań: 

Spotkanie I 24.02.2024: Wprowadzenie do technicznej części wybranych elementów programu Ableton

Spotkanie II 02.03.2024: Kontynuacja nauki podstawowych funkcji programu Ableton

Spotkanie III 23.03.2024: Praca własna i konsultacje z prowadzącym

*Szczegółowy opis spotkań w pierwszym poście na wydarzeniu. 

Czas trwania: 11:00 – 14:00 

Miejsce: Centrum Edukacji i Wsparcia

Dokładny adres spotkań:

Osiedle Górali 24, Nowa Huta, Kraków

https://maps.app.goo.gl/uW951YegX1pF4Kx36

Warsztat jest bezpłatny

Ilość miejsc: 10

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1UlxEzzcYGwrAKDI0PyxSzQiyoBLRnLC5UB5G03lsHN4/edit

Warsztat odbędzie się w języku polskim i jest skierowany do osób 15+ (brak górnej granicy wieku). Prowadzący posługuje się językiem angielskim i w razie potrzeby może odpowiedzieć na pytania po angielsku.

WAŻNE

Zapisy trwają do 20.02.2024. Odpowiedź w sprawie miejsc otrzymacie w dniu 21.02.2024 do godziny 12:00. W przypadku dużego zainteresowania zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów i potwierdzenia osób uczestniczących.

Co trzeba mieć na warsztat: komputer, słuchawki i zainstalowany Ableton 11 trial.

Będziemy pracować z darmową, 90-dniową wersją programu Ableton 11. Program można pobrać tutaj: https://www.ableton.com/en/trial/

Jeśli nie masz własnego laptopa, ale chcesz wziąć udział w warsztacie, daj nam znać w formularzu, zorganizujemy sprzęt na czas warsztatu

Osoby poniżej 18 roku życia są proszone o przyniesienie zgody na udział w warsztacie od rodzica/prawnego opiekuna.

Wzór zgody w języku polskim: https://docs.google.com/…/1d9MMzNoQDwqRUA521W4J…/edit…

O prowadzącym:

Warsztat poprowadzi krakowski producent Semprey, który zgłębia gatunki muzyki klubowej z basowego spektrum. Inspiruje się muzyką ze wschodniego wybrzeża Stanów, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, brytyjskim hard drumem czy trapem, ale nie stroni od bardziej klasycznych brzmień techno, house’u i jungle.

Jako DJ miksuje eklektycznie. Klasyczne 4×4 tnie niczym numery z Jersey. Żongluje tempami. Doprawia numerami z list przebojów. Semprey ma smykałkę do przerabiania popowych numerów, zmieniając je w swoje autorskie kawałki, w których spotykają się wszystkie jego muzyczne zainteresowania. Efektem jest zawsze energetyczna bomba.

Zadebiutował za granicą i to od razu na niemieckim Fusion Festivalu. Lokalnie wystąpił m.in. na festiwalach Czeluść, Audioriver i Saltwave oraz w większych klubach pokroju Prozaka 2.0, Tamy czy FOMO. W 2023 założył swój własny cykl imprez Kraksa, na którym gatunki zderzają się w tiktokowym tempie.

https://soundcloud.com/semprey

https://www.instagram.com/semprey.wav/

Warsztat organizowany przez krakowską szkołę Granko School

https://www.instagram.com/granko.school/

We współpracy z Internationaler Bund Polska

https://ib-polska.pl/ceiw/

Granko lesson with Semprey: music production – Ableton, basic level

Join us for a free series of workshops to learn the basics of music production in Ableton. The meeting is dedicated to beginners taking their first steps in music production. We will introduce you to the range of possible actions on sound!

The series consists of three meetings. Signing up for the workshop is tantamount to confirming your attendance at each of the meetings, which together form a coherent program. Before signing up, please familiarize yourself with all the dates. The workshop is directed to residents of Krakow in cooperation with the Center for Education and Support of Nowa Huta. Let’s Granko!;)

Date:

Meeting I 24.02.2024: Introduction to the technical part of selected elements of the Ableton program

Meeting II 02.03.2024: Continuation of learning the basic functions of the Ableton program

Meeting III 23.03.2024: Self-work and consultations with the instructor

*Detailed description of the meetings in the first post on the event

Duration: 11:00 – 14:00

Location: Education and Support Center

Osiedle Górali 24, Nowa Huta, Kraków

https://maps.app.goo.gl/uW951YegX1pF4Kx36

Number of places: 10

The workshop is free of charge

Registration: https://docs.google.com/forms/d/1UlxEzzcYGwrAKDI0PyxSzQiyoBLRnLC5UB5G03lsHN4/edit

The workshop will be held in Polish and is aimed to people 15+ (no upper age limit). The instructor speaks English and can answer questions in English if necessary.

IMPORTANT

Registration lasts until 20.02.2024. You will receive a response on seats on 21.02.2024 by 12:00. In case of great interest, we reserve the right to close registration earlier and confirm the participants.

What you need for the workshop: computer, headphones and Ableton 11 trial installed.

We will be working with the free 90-day version of Ableton 11. You can download the program here: https://www.ableton.com/en/trial/

If you don’t have your own laptop but want to take part in the workshop, let us know in the form and we will organize the equipment for the duration of the workshop

Minors are asked to bring consent to participate in the workshop from their parent/legal guardian.

About the host:

The workshop will be led by Kraków producer Semprey, who explores genres of club music from the bass spectrum. He is inspired by music from the east coast of the USA, Latin America and the Caribbean, British hard drum and trap, but does not shy away from the more classic sounds of techno, house and jungle.

As a DJ, his mixes are eclectic. The classic 4×4 cuts like a Jersey number. He juggles tempos. He spices it up with numbers from the hit charts. Semprey has a knack for reworking pop songs, turning them into his own songs that bring together all his musical interests. The effect is always an energetic bomb.

He made his debut abroad, at the German Fusion Festival. Locally he performed at the Czeluść, Audioriver and Saltwave festivals and in larger clubs such as Prozak 2.0, Tama and FOMO. In 2023, he founded his own Kraksa event series.

https://soundcloud.com/semprey

https://www.instagram.com/semprey.wav/

Workshop organized by the Granko School in Kraków

https://www.instagram.com/granko.school/

In cooperation with @Internationaler Bund Polska

https://ib-polska.pl/ceiw/

Урок Гранка з Семпреєм: музичний продакшн – Ableton, базовий рівень

Приєднуйтесь до нас на безкоштовну серію воркшопів, де ви навчитеся основам музичного продакшну в Ableton. Зустріч присвячена новачкам, які роблять перші кроки в музичному продакшні. Ми познайомимо вас із спектром можливих дій над звуком!

Серія складається з трьох зустрічей. Реєстрація на воркшоп означає підтвердження участі у кожній із зустрічей, які разом складають цілісну програму. Перед реєстрацією, будь ласка, ознайомтеся з усіма датами. Воркшоп проводиться для мешканців Кракова у співпраці з Центром освіти та підтримки „Нова Гута”. Приходьте до „Гранко” 😉

Дати зустрічей: 

Зустріч I 24.02.2024: Ознайомлення з технічною частиною окремих елементів програми Ableton

Зустріч ІІ 02.03.2024: Продовження вивчення основних функцій програми Ableton

Зустріч ІІІ 23.03.2024: Самостійна робота та консультації з викладачем

*Детальний опис зустрічей у першому пості про подію.

Час проведення 11:00 – 14:00

Місце: Центр освіти та підтримки

Osiedle Górali 24, Nowa Huta, Краків

https://maps.app.goo.gl/uW951YegX1pF4Kx36

Кількість місць: 12

Участь у воркшопі безкоштовна

Реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/1UlxEzzcYGwrAKDI0PyxSzQiyoBLRnLC5UB5G03lsHN4/edit

Семінар відбудеться польською мовою і розрахований на осіб віком 15+ (без обмеження віку). Ведучий розмовляє англійською мовою і за потреби може відповісти на запитання англійською.

ВАЖЛИВО

Реєстрація триває до 20.02.2024 р. Відповідь щодо місць ви отримаєте 21.02.2024 р. до 12:00. У разі високого інтересу ми залишаємо за собою право закрити реєстрацію достроково та підтвердити учасників.

Що потрібно взяти з собою на воркшоп: комп’ютер, навушники та встановлену пробну версію Ableton 11.

Ми будемо працювати з безкоштовною 90-денною версією Ableton 11. Завантажити програму можна тут:: https://www.ableton.com/en/trial/

Якщо у вас немає власного ноутбука, але ви хотіли б відвідати воркшоп, повідомте нам про це у формі, ми організуємо обладнання для воркшопу

Особам, які не досягли 18 років, необхідно мати при собі форму згоди від батьків/законних опікунів на участь у семінарі.

Про ведучого:

Воркшоп проведе краківський продюсер Semprey, який досліджує жанри клубної музики з басового спектру. Він черпає натхнення з музики східного узбережжя США, Латинської Америки та Карибського басейну, британського хард-барабану або трепу, але не цурається і більш класичних звуків техно, хаусу та джунглів.

Як діджей, він міксує еклектично. Він ріже класичні 4×4, як цифри Джерсі. Він жонглює темпами. Він приправляє речі цифрами з чартів. Семпрей має хист переробляти поп-композиції, перетворюючи їх на власні оригінальні треки, в яких зустрічаються всі його музичні інтереси. Результатом завжди є енергетична бомба.

Він дебютував за кордоном, і одразу ж на німецькому фестивалі ф’южн. На місцевому рівні він виступав на таких фестивалях, як Czeluść, Audioriver та Saltwave, а також у великих клубах, таких як Prozak 2.0, Tama та FOMO. У 2023 році він заснував власну серію подій Kraksa, де жанри стикаються в темпі тік -току.

https://soundcloud.com/semprey

https://www.instagram.com/semprey.wav/

Воркшоп, організований Школою Гранко у Кракові

https://www.instagram.com/granko.school/

У співпраці з @Internationaler Bund Poland

https://ib-polska.pl/ceiw

__________________

Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

Education and Support Center is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.

Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова