[PL] [ENG] [UA]
Zaczynamy jesień w Centrum Edukacji i Wsparcia! Z kim widzimy się na os. Górali 24?  Przedstawiamy harmonogram na najbliższy tydzień!

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

 

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 16-20.10.2023

 

PONIEDZIAŁEK


 • Dyżur informacyjny

 

KIEDY: 16.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia.

 

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

 

Information shift 

 

WHEN: 16.10.2023

At: 10:00 – 15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

 

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

 

Inna Koba – consultant, foundation worker.

 

Інформаційне чергування

КОЛИ: 16.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

 

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

 

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

 • Kurs języka polskiego – gr 1, poziom A1 – A2

 

KIEDY: 16.10.2023 (regularnie – w poniedziałki i środy – w różnych godzinach)

W GODZINACH: 18:15-19:45 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych (dla osób zakwalifikowanych na kurs)

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy początkującej. Zajęcia stałe dla grupy zamkniętej.  Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor Sylwia Motyl 

 

Polish language course gr 1, level A1 – A2

 

WHEN: 16.10.2023 (regularly – on Mondays and Wednesdays – at different times)

OPENING HOURS: 18:15-19:45 

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Cracow

FOR WHOM: Adults (for those qualified for the course)

 

100 hours of free Polish language course for beginners. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Sylwia Motyl 

 

Курс польської мови – гр. 1, рівень A1 – A2

 

КОЛИ: 16.10.2023 (регулярно – по понеділках і середах – в різний час)

ГОДИНИ РОБОТИ: 18:15-19:45 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Дорослі (для тих, хто відповідає вимогам для проходження курсу)

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для початківців. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Сільвія Мотиль 

 

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne 

 

KIEDY: 16.10.2023

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

 

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. Nie obowiązują zapisy, wystarczy do nas przyjść.

 

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualna, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

 

Individual psychological consultation

 

WHEN: 16.10.2023

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

 

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. There is no registration, just come and visit us.

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

 

Індивідуальні психологічні консультації

 

КОЛИ: 16.10.2023

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

 

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас чи Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. Немає реєстрації, просто приходьте до нас.

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

 

WTOREK

 

 • Dyżur informacyjny

 

KIEDY: 17.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia.

 

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

 

Information shift 

WHEN: 17.10.2023

At: 10:00 – 15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

 

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

 

Inna Koba – consultant, foundation worker.

 

Інформаційне чергування

КОЛИ: 17.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

 

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

 

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

2.Kurs języka polskiego – gr 3, poziom  B1 – B2

KIEDY: 17.10.2023 (regularnie – we wtorki i w piątki)

W GODZINACH: 15.00 -16.30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla młodzieży – kurs przygotowujący na studia (dla osób zakwalifikowanych na kurs)

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy zaawansowanej. Zajęcia stałe dla grupy zamkniętej. Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach, w przyjaznej przestrzeni.

Lektor Wiktoria Ziegler

 

Polish language course – gr 3, level B1 – B2

WHEN: 17.10.2023 (regularly – on Tuesdays and Thursdays)

OPENING HOURS : 3.00 P.M. – 4.30 P.M. 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for young people – university preparation course (for those qualified for the course)

100 hours of free Polish language course for the advanced group. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Wiktoria Ziegler

 

Курс польської мови – гр. 3, рівень B1 – B2

КОЛИ: 17.10.2023 (регулярно – по вівторках і четвергах)

ГРАФІК РОБОТИ: 15.00-16.30 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для молоді – курс підготовки до ВНЗ (для тих, хто відповідає вимогам для проходження курсу)

100 годин безкоштовного курсу польської мови для просунутих груп. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Вікторія Зіглер

 

 1. Konwersacje z języka angielskiego – A2

Link do zapisów: https://forms.gle/JVUmWN5WiJKkFpfs5 

KIEDY: 17.10.2023

W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dorośli

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

English Conversation – A2

Link to registration: https://forms.gle/JVUmWN5WiJKkFpfs5 

WHEN: 17.10.2023

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

Розмовна англійська – A2

Посилання для реєстрації: https://forms.gle/JVUmWN5WiJKkFpfs5 

КОЛИ: 17.10.2023

ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Аліція Турецька – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

 1. Klub rękodzieła

Link do zapisów: https://forms.gle/pY53KutfUT8AJEHC6 

KIEDY: 17.10.2023

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Samouczka szydełkowa chętnie nauczy innych szydełkowania! Lub podzierga w gronie osób, które już ogarniają i mogą podzielić się pomysłami i projektami! W rękodzieło wkręciła się (jak pewnie większość z nas) w trakcie pandemii. Zależy jej na tym, żeby wykonane rzeczy były trwałe oraz zero waste. Ma na swoim koncie wiele toreb na owoce, swetrów oraz sukienkę, która wymagała sporo cierpliwości 🙂

Prowadzenie:  Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

Handicraft club

Link to registration: https://forms.gle/pY53KutfUT8AJEHC6 

WHEN: 17.10.2023

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for people 13+

A self-taught crocheter will be happy to teach others to crochet! Or knit with people who already know and can share ideas and projects! She got into crafting (like probably most of us) during the pandemic. She is keen that the things made are sustainable and zero waste. She has made many fruit bags, jumpers and a dress that required a lot of patience 🙂

Alicja Turecka – Foundation worker, student of Middle Eastern Studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and also hops around Europe.

Клуб рукоділля

Посилання для реєстрації: https://forms.gle/pY53KutfUT8AJEHC6 

КОЛИ: 17.10.2023

ГОДИНИ: 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Самоучка, яка в’яже гачком, з радістю навчить охочих цьому мистецтву! Також вона може в’язати з тими, хто вже вміє і може поділитися ідеями та проектами! Рукоділлям Аліція захопилася (як, мабуть, і більшість з нас) під час пандемії. Вона прагне, щоб виготовлені речі були екологічно чистими та безвідходними. На її рахунку багато сумок для фруктів, джемперів та сукня, яка вимагала багато терпіння 🙂

 Аліція Турецька – працівниця Фундації, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Вона цікавиться ремеслами, музикою та скелелазінням, а також подорожує Європою.

 

ŚRODA

 

 • Dyżur informacyjny

 

KIEDY: 18.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia.

 

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

 

Information shift 

 

WHEN: 18.10.2023

At: 10:00 – 15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

 

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

 

Inna Koba – consultant, foundation worker.

 

Інформаційне чергування

КОЛИ: 18.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

 

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

 

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

 • Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 18.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

 

Individual lawyer consultations

WHEN: 18.10.2023

At: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

 

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ: 18.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 

 • Konsultacje z doradztwa zawodowego

KIEDY: 18.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

 

Individual career consultations

WHEN: 18.10.2023

At: 10:00 – 16:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

 

Індивідуальні  консультації стосовно професій

КОЛИ: 18.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-16:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

 

 • Wprowadzenie do refleksologii

Link do formularza: https://forms.gle/ARRP6xRK1hQyfHL86 

KIEDY: 18.10.2023

W GODZINACH: 10:00-11:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Refleksologia to metoda leczenia poprzez uciskanie odpowiednich obszarów powierzchni ciała zwanych refleksami, które znajdują się na stopach i dłoniach.

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

 

Introduction to reflexology

Link to form: https://forms.gle/ARRP6xRK1hQyfHL86 

WHEN: 18.10.2023

AT: 10:00-11:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

Reflexology is a method of healing by applying pressure to corresponding areas of the body’s surface called reflexes, which are found on the feet and hands. 

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular.

 

Вступ до рефлексотерапії

Лінк до анкети: https://forms.gle/ARRP6xRK1hQyfHL86 

КОЛИ: 18.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-11:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Рефлексотерапія – це метод лікування шляхом натискання на відповідні ділянки поверхні тіла, звані рефлексами, які знаходяться на стопах і кистях рук. 

Ведучі: Анна Бялецька – біолог і рефлексотерапевт, протягом трьох років проводить заняття в Центрах активності для людей похилого віку, які користуються великою популярністю.

 

 • Zajęcia florystyczne – serwetniki z liści

 

Link do rejestracji: https://forms.gle/74s8Mtvkrp2Tjbtm6 

KIEDY: 18.10.2023

W GODZINACH: 11:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

 

Zajęcia florystyczne, na których stworzymy serwetniki z jesiennych liści. Prosimy o pozbieranie liści, kasztanów i żołędzi i przyniesienie ich na zajęcia.

Zajęcia na poziomie podstawowym, nie trzeba posiadać wiedzy ani zdolności. 

Prowadzenie: Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

 

Floristry class – napkin holder from leaves

Link to form: https://forms.gle/74s8Mtvkrp2Tjbtm6 

WHEN: 18.10.2023

AT 11:00-12:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for persons 60+

 

A florist workshop where we will create napkin holder from autumn leaves. Please collect leaves, chestnuts and acorns and bring them to the class.

Conducting by: Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

 

Майстер-клас з флористики –  Підставка  для серветок з листя. 

Лінк до анкети:https://forms.gle/74s8Mtvkrp2Tjbtm6 

КОЛИ: 18.10.2023

ГОДИНИ: 11:00-12:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 60+

 

Майстер-клас з флористики, під час якого ми будемо створювати підставки  для серветок  з осіннього листя. Просимо збирати листя, каштани та жолуді і приносити їх на заняття.

Ведучі: Христина Питель – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, охорони навколишнього середовища та екологічної діяльності.

 

 • Kurs języka angielskiego, poziom A1 – A2

 

KIEDY: 18.10.2023 (regularnie – w środy i w czwartki)

W GODZINACH: 15.00-16:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych (dla osób zakwalifikowanych na kurs)

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka angielskiego dla grupy początkującej. Zajęcia stałe dla grupy zamkniętej.  Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

 

English course, level A1 – A2

 

WHEN: 18.10.2023 (regularly – on Wednesdays and Thursdays)

OPENING HOURS: 3:00 P.M. – 4:30 P.M. 

ADDRESS: Education and Support Centre, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: Adults

 

100 hours of free English course for the beginner group. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

 

Курс англійської мови, рівень А1 – А2

 

КОЛИ: 18.10.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 15:00 – 16:30 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Дорослі

 

100 годин безкоштовного курсу англійської мови для початкової групи. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

 

 • Kurs języka polskiego – gr 1, poziom A1 – A2

 

KIEDY: 18.10.2023 (regularnie – w poniedziałki i środy – w różnych godzinach)

W GODZINACH: 17.00 – 18.30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych (dla osób zakwalifikowanych na kurs)

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy początkującej. Zajęcia stałe dla grupy zamkniętej.  Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor Sylwia Motyl 

 

Polish language course gr 1, level A1 – A2

 

WHEN: 18.10.2023 (regularly – on Mondays and Wednesdays – at different times)

OPENING HOURS: 5.00 P.M. – 6.30 P.M.

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: Adults (for those qualified for the course)

 

100 hours of free Polish language course for beginners. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Sylwia Motyl 

 

Курс польської мови – гр. 1, рівень A1 – A2

 

КОЛИ: 18.10.2023 (регулярно – по понеділках і середах – в різний час)

ГОДИНИ РОБОТИ: 17.00 – 18.30

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, житловий масив Górali 24, Краків

ДЛЯ КОГО: Дорослі (для тих, хто відповідає вимогам для проходження курсу)

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для початківців. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Сільвія Мотиль 

 

 • Minutka dla siebie – medytacje

https://forms.gle/CRp8MBwdP777oz7Q7 

KIEDY: 18.10.2023

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

 

Nauczymy się jak odetchnąć, rozluźnić, jak pozbyć się stresu. 

 

Prowadzenie: Tatyana Pisarevich – certyfikowana nauczycielka, niedawno rozpoczęła pracę w studiu jogi w Krakowie.

 

Minute to yourself – meditation 

https://forms.gle/CRp8MBwdP777oz7Q7 

WHEN: 18.10.2023

IN HOURS: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

 

We will learn how to breathe, relax and get rid of stress.

 

Conducted by: Tatyana Pisarevich – certified teacher, recently started working in a yoga studio in Krakow.

 

Хвилинка для себе – медитація 

https://forms.gle/CRp8MBwdP777oz7Q7 

КОЛИ: 18.10.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

 

Дізнаємося, як дихати, розслаблятися, як позбутися стресу. 

 

Ведуча: Тетяна Писаревич – сертифікований викладач, нещодавно почала працювати в 

студії йоги в Кракові.

 

 • Kurs języka polskiego – gr 2, poziom A2 – B1

 

KIEDY: 18.10.2023  (regularnie – w środy i w czwartki) 

W GODZINACH: 18.30 – 20.00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych (dla osób zakwalifikowanych na kurs)

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy średniozaawansowanej. Zajęcia stałe dla grupy zamkniętej.  Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor Sylwia Motyl 

 

Polish language course – gr 2, level A2 – B1

 

WHEN: 18.10.2023 (regularly – on Wednesdays and Thursdays)

OPENING HOURS: 6.30 P.M. – 8.00 P.M. 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: Adults (for those qualified for the course)

 

100 hours of free Polish language course for intermediate group. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Sylwia Motyl 

 

Курс польської мови – гр. 2, рівень A2 – B1

 

КОЛИ: 18.10.2023 (регулярно – по середах і четвергах)

ГРАФІК РОБОТИ: 18.30 – 20.00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Дорослі (для тих, хто відповідає вимогам для проходження курсу)

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для середньої групи. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Сільвія Мотиль 

 

CZWARTEK

 

 • Dyżur informacyjny

 

KIEDY: 19.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia.

 

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

 

Information shift 

 

WHEN: 19.10.2023

At: 10:00 – 15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

 

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

 

Inna Koba – consultant, foundation worker.

 

Інформаційне чергування

КОЛИ: 19.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

 

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

 

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

 1. Jak nie marnować żywności

KIEDY: 19.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 12:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych / 60+

Wymiana dobrych praktyk i porad o tym, jak nie marnować żywności i wykorzystać wszystko, co mamy w lodówce! 

Prowadzenie: Klaudyna Rozmysłowicz – Animatorka kultury, która prywatnie stara się żyć w stylu zero waste, wykorzystując łatwe, codzienne praktyki.

How not to waste food

WHEN: 19.10.2023

HOURS: 10:00 – 12:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone / 60+

Exchange of good practices and tips on how not to waste food and use everything in the fridge!

Conducted by: Klaudyna Rozmysłowicz – Cultural animator who privately tries to live in a zero waste style using easy, everyday practices.

Як не витрачати їжу даремно

КОЛИ: 19.10.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 10:00 – 12:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: всі бажаючі / 60+

Обмін хорошими практиками та порадами, як не витрачати їжу даремно та використовувати все, що є в холодильнику!

Ведуча: Клаудина Розмислович,  аніматорка культури, яка приватно намагається жити в стилі zero waste, використовуючи легкі повсякденні практики.

 

 1. Kurs języka angielskiego, poziom A1 – A2

 

KIEDY: 19.10.2023 (regularnie – w środy i w czwartki)

W GODZINACH: 15.00-16:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych (dla osób zakwalifikowanych na kurs)

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka angielskiego dla grupy początkującej. Zajęcia stałe dla grupy zamkniętej.  Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

 

English course, level A1 – A2

 

WHEN: 19.10.2023 (regularly – on Wednesdays and Thursdays)

OPENING HOURS: 3:00 P.M. – 4:30 P.M. 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: Adults

 

100 hours of free English course for the beginner group. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

 

Курс англійської мови, рівень А1 – А2

 

КОЛИ: 19.10.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 15:00 – 16:30 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Дорослі

 

100 годин безкоштовного курсу англійської мови для початкової групи. Постійні заняття для закритої групи.

 

 1. Ekologiczna menstruacja

 https://forms.gle/Cxveh7eHoT8GwoS2A 

KIEDY: 19.10.2023

W GODZINACH: 17:00-18:00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Podczas warsztatów porozmawiamy o różnorodnych wielorazowych środkach menstruacyjnych, wszystkie produkty będzie można zobaczyć i dotknąć. 

Prowadzenie: Kaja Potocka – pracowniczka fundacji,członkini fundacji Akcja Menstruacja, interesuje się ekologią.

 

Ecological menstruation 

https://forms.gle/Cxveh7eHoT8GwoS2A 

WHEN: 19.10.2023

IN HOURS: 17:00-18:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone

 

During the workshops, we will talk about a variety of reusable menstrual products, you will have an opportunity to see and touch all the products.

 

Conducted by: Kaja Potocka – Foundation worker, member of the Akcja Menstruacja foundation, interested in ecology.

 

Екологічна менструація 

https://forms.gle/Cxveh7eHoT8GwoS2A 

КОЛИ: 19.10.2023

ГРАФІК РОБОТИ: 17:00-18:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Для всіх

 

Під час майстер-класів ми розповімо про різноманітні багаторазові менструальні вироби, всі вироби буде можливо побачити та  доторкнутись

 

Ведуча: Кая Потоцька – працівниця Фундації, членкиня Фонду «Менструація», яка цікавиться екологією.

 

 1. Kurs języka polskiego – gr 2, poziom A2 – B1

 

KIEDY: 19.10.2023  (regularnie – w środy i w czwartki) 

W GODZINACH: 18.30 – 20.00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych (dla osób zakwalifikowanych na kurs)

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy średniozaawansowanej. Zajęcia stałe dla grupy zamkniętej.  Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor Sylwia Motyl 

 

Polish language course – gr 2, level A2 – B1

 

WHEN: 19.10.2023 (regularly – on Wednesdays and Thursdays)

OPENING HOURS: 6.30 P.M. – 8.00 P.M. 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: Adults (for those qualified for the course)

 

100 hours of free Polish language course for intermediate group. Regular classes for a closed group. Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Sylwia Motyl 

 

Курс польської мови -гр. 2, рівень A2 – B1

 

КОЛИ: 19.10.2023 (регулярно – по середах і четвергах)

ГРАФІК РОБОТИ: 18.30 – 20.00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Дорослі (для тих, хто відповідає вимогам для проходження курсу)

 

100 годин безкоштовного курсу польської мови для середньої групи. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Сільвія Мотиль 

 

PIĄTEK

 

 • Dyżur informacyjny

 

KIEDY: 18.10.2023

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia.

 

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

 

Information shift 

 

WHEN: 18.10.2023

At: 10:00 – 15:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

 

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

 

Inna Koba – consultant, foundation worker.

 

Інформаційне чергування

КОЛИ: 18.10.2023

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

 

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

 

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

 • Kurs języka polskiego – gr 3, poziom  B1 – B2

 

KIEDY: 20.10.2023 (regularnie – we wtorki i w piątki)

W GODZINACH: 15.00 -16.30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla młodzieży – kurs przygotowujący na studia (dla osób zakwalifikowanych na kurs)

 

100 godzin bezpłatnego kursu języka polskiego dla grupy zaawansowanej. Zajęcia stałe dla grupy zamkniętej.  Kursy prowadzone przez profesjonalnych lektorów/lektorki, w małych grupach w przyjaznej przestrzeni.

Lektor Wiktoria Ziegler

 

Polish language course – gr 3, level B1 – B2

 

WHEN: 20.10.2023 (regularly – on Tuesdays and Thursdays)

OPENING HOURS : 3.00 P.M. – 4.30 P.M. 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24 housing, Cracow

FOR WHOM: for young people – university preparation course (for those qualified for the course)

100 hours of free Polish language course for the advanced group. Regular classes for a closed group.  Courses conducted by professional teachers, in small groups in a friendly space.

Teacher: Wiktoria Ziegler

 

Курс польської мови – гр.3, рівень B1 – B2

 

КОЛИ: 20.10.2023 (регулярно – по вівторках і четвергах)

ГРАФІК РОБОТИ: 15.00-16.30 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для молоді – курс підготовки до ВНЗ (для тих, хто відповідає вимогам для проходження курсу)

100 годин безкоштовного курсу польської мови для просунутих груп. Постійні заняття для закритої групи. Курси проводять професійні викладачі, в невеликих групах в дружньому просторі.

Вчитель: Вікторія Зіглер

 1. Zajęcia muzyczne i lekcja ukulele

Link do zapisów: https://forms.gle/15e7fEXb8DCpQ1KK9 

KIEDY: 20.10.2023

W GODZINACH: 16:30-17:30 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich

Zajęcia muzyczne i lekcja gry na ukulele. 

Prowadzenie: Olena Markheva – nauczycielka gry na instrumentach i śpiewu.

 

Music and ukulele lesson

Link to registration: https://forms.gle/15e7fEXb8DCpQ1KK9 

WHEN: 20.10.2023

AT: 16:30-17:30 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

 

Music and ukulele lesson.

Conducting by: Olena Markheva – teacher of playing instruments and singing

.

Музичні заняття та уроки гри на укулеле

Посилання для реєстрації: https://forms.gle/15e7fEXb8DCpQ1KK9 

КОЛИ: 20.10.2023

ГОДИНИ: 16:30-17:30 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: Для всіх 

Проводить: Олена Мархева – викладач гри на музичних інструментах та співу.