[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 8-14.2024

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

  

CODZIENNIE

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

Dyżur prawny

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 9:00 – 16:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące prawno miracyjne. 

Porody prawników odbywają się w ramach współpracy z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Law shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 9:00 – 16:00 

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, you can receive information and advice including legal and migratory issues. Lawyers’ duty hours are held in cooperation with the The Halina Niec Legal Aid Center.

Юридичнe чергування

КОЛИ: щодня, з понеділка по п’ятницю

З 9:00 ДО 16:00 

Телефон: +48 452 377 491

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У години прийому можна отримати інформацію та консультацію в справах міграційних. 

Чергові години юристів проводяться у співпраці з Центром правової допомоги ім.  Haliny Nieć

 

PONIEDZIAŁEK 15 stycznia 2024

Indywidualne konsultacje psychologiczne 

KIEDY: 15.01.2024 (w każdy poniedziałek)

W GODZINACH: 17:00-20:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

Obowiązują zapisy poprzez infolinię  +48 452 377 491 lub email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Maciej Ostachowski – psycholog, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w indywidualną, grupową

 i szkoleniową pomoc psychologiczną.

 

Individual psychological consultation

WHEN: 15.01.2024 (every Monday)

AT: 17:00-20:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

To register, please call +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Maciej Ostachowski – psychologist, graduate of psychology at the Department of Philosophy of the Jagiellonian University, engaged in individual, group and training psychological support.

 

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 15.01.2024 (щопонеділка)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Мацей Остаховський – психолог, випускник психології на кафедрі філософії Ягеллонського Університету, займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

 

WTOREK 16 stycznia 2024

Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

Zapisy:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

KIEDY:  16.01.2024 w każdy wtorek
W GODZINACH: 15:00-16:00  

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja Turecka – pracowniczka fundacji, studentka studiów bliskowschodnich na UJ. Interesuje się rękodziełem, muzyką i wspinaczką, a także jeździ stopem po Europie.

 

English Conversation – A2

Registration:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

WHEN: 16.01.2024  every Tuesday

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja Turecka – an employee of the foundation, a student of Middle Eastern studies at the Jagiellonian University. She is interested in handicrafts, music and climbing, and hops around Europe.

 

Розмовна англійська – A2 

Запис: https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

КОЛИ: 16.01.2024  кожного вівторка
ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі:  Alicja Turecka – співробітниця Фонду, студентка близькосхідних студій Ягеллонського університету. Захоплюється ремеслами, музикою та скелелазінням, подорожує Європою.

 

 

Konwersacje z języka angielskiego  A2/B1

Zapisy:  https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

KIEDY: 16.01.2024 w każdy wtorek

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas rozmów będzie możliwość praktycznej nauki języka na poziomie A2 – B1, gdyż będą poruszane tematy, które interesują uczestników. Konwersacje są prowadzone w swobodnej atmosferze, w przyjaznych pomieszczeniach Centrum Edukacji i Wsparcia.

Prowadzenie:

Albiona Sopi – niedawno ukończyła Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie integracji społecznej. Przyjechała do Krakowa na staż w Centrum Wielokulturowym. Mówi po albańsku, angielsku i turecku.

 

English Conversation  A2/B1

Registration: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

WHEN: 16.01.2024  every Tuesday

AT: 17:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the talks, there will be an opportunity for practical language learning at A2 – B1 level, as topics of interest to participants will be covered. Conversations are conducted in an informal  atmosphere in the friendly premises of the Education and Support Centre.

Conducted by: 

Albiona Sopi – a recent grad from ELTE University in Budapest, with a masters in Social Integration. Came to Krakow for an internship at the Multicultural Center. She speaks Albanian, English, Turkish.

 

Розмовна англійська A2/B1

Запис: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

КОЛИ:16.01.2024 кожного вівторка

ГОДИНИ: 17:00-18:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час бесід буде можливість практичного вивчення мови на рівні А2 – В1, оскільки будуть висвітлюватися теми, що цікавлять учасників. Бесіди проходять у невимушеній атмосфері в затишному приміщенні Центру освіти та підтримки.

Ведучі:

Albiona Sopi – нещодавня випускниця Університету ELTE в Будапешті, магістр соціальної інтеграції. Приїхала до Кракова на стажування в Мультикультурному центрі. Володіє албанською, англійською, турецькою мовами.

 

Rusz ciało

Zapisy: https://forms.gle/ULTZ11mxhzX5mY5D7

KIEDY: 16.01.2024

W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Proste ćwiczenia fizyczne na rozruszanie ciała.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – wieloletnia instruktorka fitness.

Zajęcia w języku polskim.

 

Move your body

: https://forms.gle/ULTZ11mxhzX5mY5D7

WHEN: 16.01.2024

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

Simple physical exercises to move your body.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – a long-time fitness instructor.

Workshop in Polish.

 

Привести тіло в рух

: https://forms.gle/ULTZ11mxhzX5mY5D7

КОЛИ: 16.01.2024

ГРАФІК РОБОТИ: 18:00-19:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os, Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх бажаючих

Прості фізичні вправи, щоб привести тіло в рух.

Ведуча: Малгожата Мікшталь – фітнес-інструктор з багаторічним стажем.

ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПОЛЬСЬКОЮ

 

Mówimy po angielsku – konwersacje dla dzieci 

Zapisy: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

KIEDY: 16.01.2024 każdy wtorek
W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dzieci 6-14 lat

Konwersacje dla dzieci z języka angielskiego prowadzone będą w formie zabawy, podczas której dzieci będą mogły uczyć się i rozmawiać o swoich pasjach.

Zajęcia są prowadzone przez Katarzynę Grońską – wolontariuszka fundacji, studentka dziennikarstwa, miłośniczkę języka angielskiego, którego nauczyła się podczas licznych podróży, o których chętnie opowie dzieciom. 

Kasia Grońska- studentka dziennikarstwa, zaangażowana w działalność społeczną. W wolnych chwilach podróżuje, głównie po krajach Kaukazu. Książkoholiczka, szczególnie zainteresowana literaturą angielską i rosyjską. 

 

We speak in English – conversations for children  

Registration: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

WHEN: every Tuesday

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: kids 6-14 years old

English conversations for children will be conducted in the form of a game, during which children will be able to learn and talk about their passions.

The classes are conducted by Katarzyna Grońska- foundation volunteer, student of journalism,a lover of English, which she learned during numerous trips, which she will gladly tell the children about. 

Kasia GrońskaJournalism student, involved in social activities. In her free time she travels, mainly around the Caucasus countries. A bookaholic, especially interested in English and Russian literature.

 

Говоримо англійською – розмовний клуб для дітей 

Запис: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

КОЛИ: кожного вівторка

ГОДИНИ: 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти – 6-14 років

Розмовний клуб з англійської мови для дітей ,буде проводитись у формі гри, під час якої діти зможуть вчитися і говорити про свої захоплення.

Заняття викладає Katarzyna Grońska – волонтерка Фонду, студент факультету журналістики,любителька англійської мови, яку вона вивчила під час численних подорожей, про які вона із задоволенням розповість дітям.

Kasia GrońskaСтудентка факультету журналістики, займається громадською діяльністю. У вільний час подорожує, в основному по країнах Кавказу. Книгоголік, особливо цікавиться англійською та російською літературою.

 

ŚRODA 17 stycznia 2024

Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 17.01.2024

W GODZINACH: 10:00 – 13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491 lub  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

 

Individual lawyer consultations

WHEN: 17.01.2024

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

 

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ: 17.01.2024

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 

Senior w formie – zdrowie, rozwój, czas wolny 

Zapisy: https://forms.gle/djgUMCffNGN9kgrR7 

KIEDY: 17.01.2024

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

W ramach warsztatów Senior w formie zostaną przeprowadzone zajęcia z malowania butelek. Zajęcia to okazja do kreatywnego spędzenia czasu, a przy okazji stworzenia pięknych prac. Podczas warsztatów będzie również okazja, aby porozmawiać z seniorami i seniorkami o kulturze tureckiej. Zajęcia przeprowadzi Seda. 

SEDA – W Krakowie jest wolontariuszką i pracuje z dziećmi w przedszkolu. Kocha malowanie, kemping, spacery na łonie natury i przygody. Również kocha gotowanie. Zaczęła malowanie twarzy i butelek podczas pandemii.

 

Seniors in good shape – health, development, free time

https://forms.gle/djgUMCffNGN9kgrR7 

WHEN: 17.01.2024

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

As part of the Senior in Form workshops, bottle painting classes will be held. Classes are an opportunity to spend time creatively and at the same time create beautiful works. During the workshops, there will be an opportunity to talk with  seniors about Turkish culture. Workshop will be held by Seda. 

SEDA – She is a volunteer in Kraków and works with children in kindergarten. She loves drawing, camping, walking in nature and adventures. I also love cooking. She started doing face art during the pandemic and then started painting bottles.  

 

Пенсіонер у формі  – здоров’я, розвиток, відпочинок, дозвілля

https://forms.gle/djgUMCffNGN9kgrR7 

КОЛИ: 17.01.2024

ГОДИНА: 10:00-12:00 

АДРЕСА: os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+

Майстер-клас „Пенсіонер у формі” включатиме в себе заняття з розпису пляшок. Заняття – це можливість творчо провести час, створюючи красиві витвори мистецтва. Під час майстер-класу  також буде можливість поспілкуватися зі старшокласниками та людьми похилого віку про турецьку культуру. Заняття проводитиме Seda.

SEDA – У Кракові вона займається волонтерством і працює з дітьми в дитячому садку. Вона любить малювати, ходити в походи, гуляти на природі та шукати пригод. Вона також любить готувати. Вона почала малювати обличчя та пляшки під час пандемії. 

 

 Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 17.01.2024 co środę

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

 

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

WHEN: 17.01.2024 every Wednesday

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

 

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

КОЛИ: 17.01.2024 щосереди

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття

 

Rozgrywki mafii

Zapisy: https://forms.gle/idd9FgvwHb3nvAK37 

KIEDY: 17.01.2024
W GODZINACH: 18:00-20:00
ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków
DLA KOGO: dla osób 14+ lat

W tej ponadczasowej grze towarzyskiej dzielimy się na dwa zespoły: obywateli oraz mafię. Zadaniem mafii jest przejęcie władzy w mieście, z kolei obywatele za wszelką cenę starają się temu zapobiec.

Prowadzenie: Michał Śmietański – praktykant w organizacji, student filologii angielskiej. Interesuje się nauką języków, muzyką, śpiewem, komunikacją międzyludzką, a czas umila sobie różnego rodzaju grami.

Spotkanie prowadzone w języku polskim.

 

Playing Mafia

https://forms.gle/idd9FgvwHb3nvAK37 

WHEN:  17.01.2024

HOURS:  18:00-20:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for people 14+ years old

In this timeless party game, we are divided into two teams: citizens and the mafia. The mafia’s task is to take over the city, while the citizens try to prevent it at all costs.

Conducted by: Michał Śmietański – intern in the organization, student of English philology. He is interested in learning languages, music, singing, interpersonal communication, and spends his time playing various games.

The meeting is conducted in Polish.

 

Ігри в мафію

https://forms.gle/idd9FgvwHb3nvAK37 

КОЛИ: 17.01.2024  

З 18:00 ДО 20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: від 14 років

У цій вічній соціальній грі ми ділимося на дві команди: громадян і мафію. Завдання мафії – захопити місто, в той час як городяни намагаються цьому перешкодити за будь-яку ціну.

Ведучий : Michał Śmietański:   стажер організації, студент англійської філології. Цікавиться вивченням мов, музикою, співом, міжособистісним спілкуванням, проводить час за різними іграми.

Зустріч буде проходити  польською мовою.

 

CZWARTEK 18 stycznia 2024

 

Przeszkody w drodze do celu – jak się z nimi uporać

Zapisy: https://forms.gle/Yst46b35sHLT7UNo6 

KIEDY: 18.01.2024

W GODZINACH: 16:45-18:15 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich 

Dzięki poprzednim warsztatom wiemy już, jakie kroki podjąć by znaleźć się w naszej wymarzonej rzeczywistości. Co jednak, jeśli na nowej drodze napotkamy przeszkody i trudności? 

O tym czym jest przeszkoda i jak się z nią uporać dowiemy się w drugiej części warsztatów.

Prowadzenie: Małgorzata Miksztal – od lat pracuje z kobietami, należy do stowarzyszenia terapeutów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Jeśli chciałabyś przyjść na warsztaty, ale nie wiesz co zrobić z dzieckiem, to w tym samym czasie odbywają się warsztaty kaligraficzne dla dzieci.

Zajęcia w języku polskim.

 

Obstacles on the way to your goal – how to deal with them

 https://forms.gle/Yst46b35sHLT7UNo6 

WHEN: 18.01.2024

AT: 16:45-18:15

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

Thanks to previous workshops, we already know what steps to take to achieve our dream reality. But what if we encounter obstacles and difficulties on our new path?

We will learn about an obstacle and how to deal with it in the second part of the workshop.

Conducted by: Małgorzata Miksztal – she has been working with women for years, she is a member of the association of solution-focused therapy therapists.

If you would like to come to the workshops but don’t know what to do with your child, calligraphy workshops for children are held at the same time.

Workshop in Polish.

 

Перешкоди на шляху до мети – як їх долати

Реєстрація:  https://forms.gle/Yst46b35sHLT7UNo6

КОЛИ: 18.01.2024

КОЛИ: 16:45-18:15 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх 

Завдяки попереднім семінарам ми вже знаємо, які кроки потрібно зробити, щоб втілити свою мрію в реальність. Але що робити, якщо на нашому новому шляху ми зустрінемо перешкоди і труднощі? 

Про те, що таке перешкода і як з нею боротися, ми дізнаємося у другій частині воркшопу.

Проводити майстер-клас  буде Małgorzata Miksztal– вона вже багато років працює з жінками і належить до асоціації терапевтів, які займаються терапією, орієнтованою на вирішення проблем.

Якщо ви хочете прийти на воркшоп, але не знаєте, чим зайняти свою дитину, паралельно відбувається майстер-клас з каліграфії для дітей.

Заняття польською мовою.

 

Breloczki i bransoletki z modeliny

Zapisy: https://forms.gle/W7EMFoXDR4ZH7xcV9
KIEDY: 18.01.2024

W GODZINACH: 16:45-18:15 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dzieci

Spotkanie będzie świetną okazją do rozwijania kreatywności oraz zdolności manualnych (motoryka mała), poznania rówieśników i miłego spędzenia czasu 🙂 

Dla młodszych dzieci proponujmy zabawę z gliną samoschnącą, a dla tych troszkę starszych – wykonywanie breloczków i bransoletek z modeliny.

 

Keychains and bracelets made of modeling clay

 https://forms.gle/Yst46b35sHLT7UNo6 

WHEN: 18.01.2024

AT: 16:45-18:15 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for kids

The meeting will be a great opportunity to develop creativity and manual skills, meet other kids and have a nice time 🙂

For younger children, we suggest playing with self-drying clay, and for slightly older children – making key chains and bracelets from modeling clay.

Брелоки та браслети з полімерної глини

 

Реєстрація: https://forms.gle/W7EMFoXDR4ZH7xcV9

КОЛИ 18.01.2024

З 16:45 ДО 18:15 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, os.Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для дітей

Зустріч стане чудовою нагодою розвинути творчі здібності та мануальні навички (дрібну моторику), познайомитися з однолітками та гарно провести час 🙂 

Для молодших дітей ми пропонуємо гру з самозасихаючою глиною, а для трохи старших – виготовлення брелків та браслетів з пластиліну.

 

 

________________________
Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова