[PL] [ENG] [UA]

Zajęcia w Centrum Edukacji i Wsparcia w tygodniu 05-09.02.2024

Warsztaty są bezpłatne 

The workshops are free of charge

Майстер-класи безкоштовні

 

Kliknij w obrazek i zapoznaj się z całotygodniowym planem! Linki do zapisów poniżej!

 

CODZIENNIE

Dyżur informacyjny 

KIEDY: codziennie, poniedziałek – piątek

W GODZINACH: 10:00 – 15:00 

Telefon: +48 452 377 491

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas dyżuru można otrzymać informacje i porady obejmujące obszary tematyczne oferowane przez Gminę Miejską Kraków m.in. edukacja, służba zdrowia, rynek pracy czy też naszej oferty Centrum Edukacji i Wsparcia. W czasie dyżuru informacyjnego prowadzone są zapisy na konsultacje psychologiczne i na porady prawne.

Inna Koba – konsultantka, pracowniczka fundacji.

Information shift 

WHEN: every day, Monday – Friday

At: 10:00 – 15:00

Phone number: +48 452 377 491

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the duty hours, information and advice will be provided on thematic areas offered by the Municipality of Krakow, i.e. education, health care, labour market or our offer of the Centre of Education and Support.

Inna Koba – consultant, foundation worker.

Інформаційне чергування

КОЛИ: щоденно, Понеділок – П’ятниця

ГОДИНИ: 10:00-15:00 

+48 452 377 491

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час чергування можна отримати інформація та консультації щодо тематичних напрямків, запропонованих муніципалітетом міста Кракова, тобто: освіта, охорона здоров’я, ринок праці та про нашу пропозицію занять в Центрі Освіти та Підтримки

Інна Коба – консультант, співробітниця Фонду.

 

PONIEDZIAŁEK 5 lutego 2024

 Joga dla dorosłych
[ZAPISY]

KIEDY: 5.02.2024, każdy poniedziałek 

W GODZINACH: 18:30-19:30

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla dorosłych i seniorów 

Zapraszamy na jogę dla dorosłych i seniorów w Centrum Edukacji i Wsparcia. Podczas zajęć praktykowane będą dwa rodzaje jogi. 

  • Jin joga, to bardzo spokojna gimnastyka, niewymagająca żadnych umiejętności, a pomagająca zachować elastyczność ciała i spokój umysłu. 
  • Joga nidra to ćwiczenia dla umysłu, w wygodnym relaksie, pomagające zwiększyć skupienie, poprawić jakość snu. 

Prosimy zabrać ze sobą wygodne ubranie, ciepłe skarpety, ponieważ ćwiczenia wykonywane są bez butów, na nidrę dodatkowy sweter, a nawet coś do okrycia, bo ćwiczy się na leżąco. 

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Apanasewicz – jogę uprawia od lat, dla zdrowia, harmonii ciała i umysłu. Ma dwoje dzieci, męża i psa, a dzieci mają kota. Poza tym w ciągu dnia zajmuje się pracą.

 Yoga for adults 

[SIGN UP]

WHEN: 5.02.2024, every Monday

AT: 18:30-19:30

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: dla dorosłych i seniorów 

We invite you to yoga for adults and seniors at the Centre for Education and Support. Two types of yoga will be practiced during the classes. Jin yoga is a very calm exercise that does not require any skills, but helps maintain body flexibility and peace of mind. Yoga nidra is an exercise for the mind, in comfortable relaxation, helping to increase focus and improve the quality of sleep. Please bring comfortable clothes, warm socks because the exercises are performed without shoes, an extra sweater for nidra, and even something to cover up because the exercises are done lying down. 

The classes will be conducted by Agnieszka Apanasewicz.She has been practicing yoga for years, for health and harmony of body and mind. She has two children, a husband and a dog, and the children have a cat. Apart from that, during the day she works. 

 

Йога для дорослих 

[Запишись]

КОЛИ: 5.02.2024,кожного понеділка

ГОДИНИ: 18:30-19:30

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для дорослих і людей похилого віку

Запрошуємо на заняття з йоги для дорослих та людей похилого віку в  Центрі Освіти та Підтримки, Під час занять будуть практикуватися два види йоги.

Інь-йога – дуже спокійна гімнастика, яка не вимагає ніяких навичок, але допомагає зберегти тіло гнучким, а розум спокійним.

Йога-нідра – це вправи для розуму, що сприяють комфортному розслабленню, допомагають підвищити концентрацію уваги, покращити якість сну.

Будь ласка, візьміть з собою зручний одяг, теплі шкарпетки, оскільки вправи виконуються без взуття, додатковий джемпер для йоги-нідри і навіть щось, чим можна накритися, якщо ви практикуєте лежачи. 

Заняття проводитиме Agnieszka Apanasewicz– Вона багато років практикує йогу для здоров’я, гармонії тіла і духу. У неї двоє дітей, чоловік і собака, а у дітей – кіт. Крім того, вдень вона зайнята на роботі.

 

WTOREK 6 lutego 2024

Indywidualne konsultacje psychologiczne

KIEDY: 06.02.2024 (w każdy wtorek)

W GODZINACH: 14:00-16:00, 18:00-19:00

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24/B, Kraków

DLA KOGO:wszyscy

Obowiązują zapisy poprzez infolinię  +48 452 377 491 lub email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Podczas dyżuru psychologa jest możliwość otrzymania wsparcia lub konsultacji dla Ciebie lub Twoich bliskich w obszarze zdrowia psychicznego. 

Natalia Kozharko – psycholożka z wieloletnim doświadczeniem. Zaangażowana w indywidualną, grupową i szkoleniową pomoc psychologiczną.

Konsultacje prowadzone w języku ukraińskim.

 

Individual psychological consultation

WHEN: 06.02.2024 (every Tuesday)

AT: 14:00-16:00, 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24/B, Krakow

FOR WHO: for everyone

To register, please call +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

During the psychologist on-call, there is the opportunity to receive support or consultation for you or your loved ones in the area of mental health. 

Natalia Kozharko – psychologist with many years of experience, involved in individual, group and training psychological assistance.

Consultation provided in Ukrainian.

 

Індивідуальні психологічні консультації

КОЛИ: 06.02.2024 (щовівторка)

ГОДИНИ: 14:00-16:00, 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр освіти та підтримки, osiedle Górali 24/B, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти, підлітки та дорослі

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Під час чергування психолога є можливість отримати підтримку чи консультацію для Вас або Ваших близьких у сфері психічного здоров’я. 

Natalia Kozharkoпсихолог з багаторічним досвідом. Займається індивідуальною, груповою та тренінговою психологічною підтримкою.

Консультації проводилися українською мовою.

 

  • Konwersacje z języka angielskiego – poziom A2 

Zapisy:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

KIEDY: 6.02.2024   w każdy wtorek
W GODZINACH: 15:00-16:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Grupa dedykowana jest dla osób dorosłych, które chcą w praktyce przećwiczyć rozmówki na poziomie około A2. W trakcie spotkań będziemy skupiać się na sytuacjach z życia codziennego, żeby móc bez stresu odnaleźć się na lotnisku, na wakacjach czy porozumieć w pracy.

Prowadzenie: Alicja 

English Conversation – A2

Registration:  https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

WHEN: 6.02.2024, (every Tuesday)

AT: 15:00-16:00 

ADDRESS: Education and Support Center, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for everyone

The group is dedicated to adults who want to practise phrasebook at around A2 level. During the meetings, we will focus on real-life situations so that we can find our way at the airport, on holiday or communicate at work without stress.

Conducting by: Alicja 

Розмовна англійська – A2 

Запис: https://forms.gle/jjkgTMBH4nsreuzJ9 

КОЛИ: 6.02.2024, (кожного вівторка)
ГОДИНИ: 15:00-16:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Група призначена для дорослих, які хочуть практикувати фрази на рівні близько А2. Під час зустрічей ми практикуватимемо розмови з повсякденного життя, щоб без стресу орієнтуватися в аеропорту, у відпустці чи спілкуватися на роботі.

Ведучі:  Alicja 

 

Klub rękodzieła – kosmetyki naturalne 

[ZAPISZ SIĘ]

KIEDY: 6.02.2024

W GODZINACH: 16:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 13+

Zapraszamy na warsztaty przygotowywanie naturalnych soli do kąpieli i balsamu do ust. Podczas zajęć dowiesz się jakich składników użyć, żeby stworzyć swoje naturalne kosmetyki. Koniecznie przynieś ze sobą pojemnika / słoika na sól do kąpieli o pojemności około 200 ml. Bądź eko.

Prowadzenie:  Ludmiła Dymitrow – pracowniczka fundacji, pasjonatka kosmetyków naturalnych.

Zajęcia prowadzone w języku polskim.

Handicraft Club – natural cosmetics 

[SIGN UP]

WHEN:  6.02.2024

AT: 16:00-18:00 

ADDRESS:  Centre for Education and Support,, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for 13+

Join us for a workshop on preparing natural bath salts and lip balm. During the class you will learn what ingredients to use to make your natural cosmetics. Be sure to bring with you own container / jar for bath salt with a capacity of approximately 200 ml. Be eco.

Conducting by:  Ludmiła Dymitrow – Foundation employee, enthusiast of natural cosmetics.

Workshop in Polish.

 

Клуб рукоділля – натуральна косметика 

[Запишись]

КОЛИ 6.02.2024

КОЛИ: 16:00-18:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для осіб 13+

Запрошуємо на майстер-клас з приготування натуральної солі для ванни та бальзаму для губ. Під час занять ви дізнаєтесь, які інгредієнти використовувати для створення власної натуральної косметики. Обов’язково візьміть з собою контейнер/баночку для солі до ванн ,об’ємом приблизно 200 мл. Будь еко!

Викладач:  Ludmiła Dymitrow- співробітниця Фундації, яка захоплюється натуральною косметикою.

Заняття проводяться польською мовою.

 

  • Konwersacje z języka angielskiego  A2/B1

Zapisy:  https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

KIEDY: 6.02.2024 ( w każdy wtorek)

W GODZINACH: 17:00-18:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Podczas rozmów będzie możliwość praktycznej nauki języka na poziomie A2 – B1, gdyż będą poruszane tematy, które interesują uczestników. Konwersacje są prowadzone w swobodnej atmosferze, w przyjaznych pomieszczeniach Centrum Edukacji i Wsparcia.

Prowadzenie:

Albiona 

English Conversation  A2/B1

Registration: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

WHEN: 6.02.2024  (every Tuesday)

AT: 17:00-18:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

During the talks, there will be an opportunity for practical language learning at A2 – B1 level, as topics of interest to participants will be covered. Conversations are conducted in an informal  atmosphere in the friendly premises of the Education and Support Centre.

Conducted by: Albiona 

Розмовна англійська A2/B1

Запис: https://forms.gle/oFMG94EFNQjJhhd68

КОЛИ: 6.02.2024 (щовівторка)

ГОДИНИ: 17:00-18:00 кожного вівторка 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Під час бесід буде можливість практичного вивчення мови на рівні А2 – В1, оскільки будуть висвітлюватися теми, що цікавлять учасників. Бесіди проходять у невимушеній атмосфері в затишному приміщенні Центру Освіти та Підтримки.

Ведучі: Альбіона – 

 

  • Mówimy po angielsku – konwersacje dla dzieci 

Zapisy: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

KIEDY: 6.02.2024, (każdy wtorek)
W GODZINACH: 18:00-19:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dzieci 6-14 lat

Konwersacje dla dzieci z języka angielskiego prowadzone będą w formie zabawy, podczas której dzieci będą mogły uczyć się i rozmawiać o swoich pasjach.

Prowadzenie – Katarzyna 

We speak in English – conversations for children  

Registration: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

WHEN: 6.02.2024, (every Tuesday)

AT: 18:00-19:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: kids 6-14 years old

English conversations for children will be conducted in the form of a game, during which children will be able to learn and talk about their passions.

Conducted by Katarzyna 

Говоримо англійською – розмовний клуб для дітей 

Запис: https://forms.gle/rXfZKZNSL6Lv8fij6  

КОЛИ: 6.02.2024,(кожного вівторка)

ГОДИНИ: 18:00-19:00

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: діти – 6-14 років

Розмовний клуб з англійської мови для дітей ,буде проводитись у формі гри, під час якої діти зможуть вчитися і говорити про свої захоплення.

Ведучі:  Katarzyna 

ŚRODA 7 lutego 2024

  • Indywidualne konsultacje prawnicze

KIEDY: 07.02.2024

W GODZINACH: 10:00-13:00 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24/B, Kraków

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

Obowiązują zapisy poprzez infolinię: +48 452 377 491 lub  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Konsultacje w zakresie prawa migracyjnego.

Anna Strama – prawniczka z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa migracyjnego, współpracująca z krakowskimi NGO. Współtworzyła Centrum Wielokulturowe i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Konsultacje dostępne w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Individual lawyer consultations

WHEN:  07.02.2024

AT: 10:00 – 13:00

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24/B, Krakow

FOR WHO: for everyone

Reservations are required via the hotline: +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Consultation on migration law.

Anna Strama – lawyer with many years of experience in migration law, working with Krakow NGOs. She co-founded the Multicultural Centre and the Information Point for Foreigners. Consultations available in Polish, English and Russian.

Індивідуальні консультації юриста

КОЛИ:  07.02.2024

ГОДИНИ: 10:00-13:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24/B, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

Для запису телефонуйте за номером +48 452 377 491,  email: info.ceiw.ibpolska@gmail.com 

Консультація з питань міграційного права.

Анна Страма – юрист з багаторічним досвідом роботи в міграційному праві, працює з громадськими організаціями Кракова.Співзасновник Мультикультурного Центру та Інформаційного Пункту для Іноземців. Консультації надаються польською, англійською та російською мовами.

 

  • Przyjemne poranki 

[ZAPISY]

KIEDY: 7.02.2024, w każdą środę

W GODZINACH: 10:00-12:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla osób 60+

Tłuszcze to nasze żywieniowe dobrodziejstwo czy nie. Dowiemy się, jakie są rodzaje tłuszczów. Jakich używali nasi dziadkowie, czyli które użyć do obróbki termicznej, a które nie.

Prowadzenie: Anna Białecka – biolog i refleksolog, od trzech lat prowadzi zajęcia w Centrach Aktywności Seniora, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Krystyna Pytel – biolog z przygotowaniem pedagogicznym, udziela się w projektach na temat zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i działań proekologicznych

Zajęcia w języku polskim.

 

Pleasant mornings

[SIGN UP]

WHEN: 7.02.2024, every Wednsday

AT: 10:00-12:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHO: for people 60+

Fats are our nutritional blessing or not. We will find out what types of fats there are. Which ones did our grandparents use, i.e. which ones should be used for thermal processing and which ones should not.

Conducting by: Anna Białecka – biologist and reflexologist, has been running classes at Senior Citizen Activity Centres for three years, which are very popular. 

Krystyna Pytel – biologist with pedagogical training, contributes to projects on healthy living, environmental protection and ecological activities

Workshop in Polish.

 

Приємні ранки 

[Запишись]

Жири – це наша поживна цінність чи ні. Ми дізнаємося, які види жирів існують. Які з них використовували наші дідусі та бабусі, тобто які можна використовувати для термічної обробки, а які ні.

КОЛИ: 07.02.2024, щосереди

З 10:00 ДО 12:00 

АДРЕСА:  Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для людей 60+.

Викладач: Anna Białecka – біолог і рефлексотерапевт, протягом останніх трьох років проводить заняття в Центрах активності для літніх людей, які користуються великою популярністю.

Krystyna Pytel  – біолог з педагогічною освітою, бере участь у проектах на тему здорового способу життя, захисту навколишнього середовища та проекологічної діяльності.

Заняття проводяться польською мовою.

 

  •  Kawka sąsiedzka – Masz pomysł na działanie u nas? Przyjdź i opowiedz!

KIEDY: 7.02.2024, w każdą środę

W GODZINACH: 13:00-15:00 

ADRES: osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: wszyscy

Masz głowę pełną pomysłów i lubisz angażować się w działania, a wolontariat to Twoje drugie imię? A może wiesz jakich zajęć brakuję? Chętnie porozmawiamy, złapiemy pomysły i może uda nam się stworzyć razem ciekawe zajęcia.

Neighborhood coffee – Do you have an idea for something to do with us?Come and tell us!

WHEN: 31.01.2024 (every Wednesday)

AT: 13:00-15:00 

ADDRESS: Centre for Education and Support, osiedle Górali 24, Krakow

FOR WHO: for everyone

Do you have a head full of ideas and like to get involved in activities, and is volunteering your middle name? Or maybe you know what activities are missing? We’d like to talk, catch ideas and maybe we can create interesting activities together.

Сусідська кава – У вас є ідея організації занять у нас? Приходьте і розкажіть!

КОЛИ: 31.01.2024 (щосереди)

ГОДИНИ: 17:00-20:00 

АДРЕСА: Центр Освіти та Підтримки, osiedle Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для всіх

У вас повна голова ідей і любите брати участь у діяльності, а волонтерство – ваше друге ім’я? Або, можливо, ви знаєте, яких заходів не вистачає? Ми будемо раді поспілкуватися, почерпнути ідеї і, можливо, разом вдасться створити цікаві заняття

  • Krok do przodu! – warsztaty samoakceptacji

[ZAPISY]

KIEDY: 08.02.2024

W GODZINACH: 16:45-18:15 

ADRES: Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków

DLA KOGO: dla kobiet

Jeśli czekasz na znak, żeby wprowadzić zmiany w swoim życiu i zrobić krok do przodu, to trafienie na info o naszych warsztatach jest właśnie takim znakiem! Na spotkaniu, z herbatą oraz w miłym gronie, porozmawiamy o samoakceptacji! Każdy jest mile widziany!

Prowadzenie: Sonia Popenda – pedagożka specjalna, której zależy na dzieleniu się wiedzą i dobrem.

Zajęcia w języku polskim.

Step forward! – self-acceptance workshops

[SIGN UP]

WHEN: 08.02.2024

AT: 16:45-18:15

ADDRESS: Centre for Education and Support,, osiedle Górali 24, Kraków

FOR WHOM: for everyone 

If you are waiting for a sign to make changes in your life and take a step forward, then finding information about our workshops is just such a sign! At the meeting, with tea and in a nice company, we will talk about self-acceptance! Everyone is welcome!

Conducted by: Sonia Popenda – special educator, she cares about sharing knowledge and goodness.

Workshop in Polish.

Крок вперед! – Майстерня самоприйняття

[Запишись]

КОЛИ 08.02.2024

КОЛИ: 16:45-18:15 

АДРЕСА:  Центр Освіти та Підтримки, os. Górali 24, Kraków

ДЛЯ КОГО: для жінок

Якщо ви чекаєте на знак, щоб змінити своє життя і зробити крок вперед, то натрапивши на інформацію про наші майстер-класи – це саме такий знак! На зустрічі, за чашкою чаю і в приємній компанії, ми поговоримо про самоприйняття! Запрошуємо всіх бажаючих!

Викладач: Sonia Popenda  – спеціальний педагог, яка дбає про те, щоб ділитися знаннями та добробутом.

Заняття польською мовою.

 

________________________
Fundacja Internationaler Bund Polska prowadzi Centrum Edukacji i Wsparcia dzięki finansowaniu firmy Shell Polska i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.
The Centre for Education and Support is operated by The Internationaler Bund Polska Foundation thanks to funding from Shell Poland and collaboration with the City of Krakow.
Фонд Internationaler Bund Polska керує Центром освіти та підтримки завдяки фінансуванню Shell Polska та співпраці з мерією Кракова