Fundacja Internationaler Bund Polska szuka wolontariusza/wolontariuszki lub praktykanta/praktykantki, który wesprze bieżącą działalność organizacji – głównie projekty Wolontariatu Europejskiego i Europejskiego Korpusu Solidarności (Erasmus+) oraz w pracach administracyjno-biurowych. Możliwość współpracy zdalnej lub na miejscu w biurze fundacji w Krakowie.

Internationaler Bund Polska jest fundacją działającą w Krakowie od 2005 roku jako organizacja pożytku publicznego i instytucja kształcąca. Fundacja została założona przez jedną z największych niemieckich organizacji pozarządowych, działających w obszarze oświatowym i socjalnym – Stowarzyszenie Internationaler Bund z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Obszar działania Internationaler Bund Polska to m.in:

 • Wolontariat Europejski i Europejski Korpus Solidarności (w ramach programu Erasmus+),
 • Zagraniczne praktyki/staże zawodowe dla uczniów i absolwentów,
 • Spotkania mające na celu wymianę doświadczeń (realizowane ze środków unijnych)
 • Projekty wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Centrum Integracji Społecznej, Bank Żywności w Tychach)
 • Projekty dla seniorów (m.in Klub Seniora „Platyna” w Tychach)
 • Konferencje międzynarodowe na aktualne tematy związane z kształceniem zawodowym i edukacją dorosłych.

Zadania Praktykanta/ki, Wolontariusza/ki:

 • wsparcie logistyczne/organizacyjne przy projektach organizowanych przez fundację w Krakowie
 • organizacja warsztatów dla wolontariuszy
 • organizacja wydarzeń we współpracy z wolontariuszami EVS/EKS
 • wsparcie promocji projektów fundacji
 • wsparcie koordynatorów w efektywnym zarządzaniu projektami międzynarodowymi
 • redagowanie notatek na stronę internetową fundacji i przygotowanie dokumentacji fotograficznej

Wymagania:

 • dyspozycyjność ok. 10 godzin w tygodniu (sierpień i/lub wrzesień, październik)
 • zainteresowanie organizacją i koordynacją warsztatów i projektów unijnych
 • motywacja do pracy w NGO
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • zaangażowanie, umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność i kreatywność

Korzyści:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych i fundraisingu
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • zdobycie ciekawego doświadczenia w pracy z młodzieżą i dorosłymi
 • rozwój umiejętności organizacyjnych i liderskich
 • umowa wolontariacka oraz zaświadczenie o odbyciu wolontariatu/praktyk
 • możliwość realizacji własnych pomysłów/projektów z pomocą fundacji.

Termin:
Na CV i listy motywacyjne zainteresowanych kandydatów czekamy do 16 sierpnia 2019.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: ib-polska-krakow@ib.de

Uwaga! W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli dot. danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.