Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje osoby na stanowisko koordynatora_ki Projektów 

Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska pracy

 • zarządzanie Projektami Fundacji dotyczącymi wsparcia osób wykluczonych i/lub edukacyjnych i/lub na rzecz wielokulturowości,
 • organizowanie wydarzeń, eventów,
 • współpraca z wolontariuszami i Partnerami Fundacji,
 • kreatywne podejście i innowacyjność,
 • pisanie projektów i sprawozdań.
 • Pomoc w administrowaniu i rozliczaniu Projektów,
 • Kompletowanie i archiwizacja dokumentacji projektowej.
 • Dbanie o porządek w dokumentacji papierowej i elektronicznej.
 • Kontakt z grantodawcą/sponsorem.
 • Współpraca z zespołem.

Wymagania

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Bardzo dobra organizacji pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Biegła znajomość Pakietu Office;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.

Dodatkowo punktowane

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie
 • doświadczenie we współpracy z NGO
 • dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem

Oferujemy

 • umowę zlecenie, umowę o pracę na czas określony
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • pracę w dynamicznym zespole i prężnie rozwijającej się organizacji

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: maria.wojtacha@ib.de w tytule wpisując KOORDYNATOR_KA PROJEKTÓW

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dodatkowa informacja dla kandydatów:

Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.