PL/ENG/UA/RU
Razem z Way for Women zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie poświęcone dialogowi w naszej lokalnej społeczności kobiet. Zgłębimy podczas niego temat wrażliwości z różnych perspektyw: tradycyjnych ról płciowych, dynamiki rodzinnej i relacji międzyludzkich 🫂
💭 Będzie to okazja do podzielenia się swoimi historiami i refleksjami na temat naszych doświadczeń w bezpiecznej i komfortowej atmosferze.
ENG
Together with Way for Women, we invite you to a unique event dedicated to dialogue in our local women’s community. We will explore the topic of sensitivity from various perspectives: traditional gender roles, family dynamics, and interpersonal relationships 🫂
💭 This will be an opportunity to share your stories and reflections on our experiences in a safe and comfortable atmosphere.
UA
Разом із Way for Women ми запрошуємо вас на унікальну подію, присвячену діалогу в нашій локальній жіночій спільноті. Ми досліджуватимемо тему чутливості з різних точок зору: традиційні гендерні ролі, сімейна динаміка та міжособистісні стосунки 🫂 💭
Це буде можливість поділитися своїми історіями та роздумами про ваш досвід у безпечній та комфортній атмосфері.
RU
Вместе с Way for Women мы приглашаем вас на уникальное мероприятие, посвященное диалогу в нашем местном женском сообществе. Мы обсудим тему чувствительности с разных точек зрения: традиционные гендерные роли, семейная динамика и межличностные отношения 🫂 💭
Это будет возможность поделиться своими историями и размышлениями о вашем опыте в безопасной и комфортной атмосфере.