W dniach 5 – 18 maja 2019 roku w Schkeuditz koło Lipska w Niemczech realizowany był  staż zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie zawodu mechanik pojazdów samochodowych z udziałem uczniów SOSW nr 1 oraz ZSS nr 14 w Krakowie. Projekt „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży”,  którego głównym celem jest  podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych finansowany jest ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

W warsztacie samochodowym, pod okiem doświadczonego instruktora, uczniowie realizowali zajęcia praktyczne polegające  m.in diagnozowaniu i naprawie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Oprócz zajęć praktycznych w warsztacie praktykanci odbyli też wycieczki szkoleniowe do zakładu produkcyjnego BMW w Lipsku, jednego z najnowocześniejszych w całym koncernie oraz do Szklanej Manufaktury Volkswagena w Dreźnie.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzali Berlin, Drezno i Lipsk.