Zakończyliśmy realizację kolejnego projektu zagranicznych mobilności zawodowych uczniów szkół specjalnych. W projekcie „Praktyki zagraniczne szansą lepszego startu zawodowego„ uczestniczyło 48 uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie. Uczniowie realizowali praktyki w zawodzie kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Placówkach Kształceniowych IB Berlin-Brandenburg (Frankfurt nad Odrą) i IB Mitte (Jena). W sumie do Niemiec wyjechały 4 grupy.

Przed wyjazdem na 2-tygodniowe praktyki uczniowie i uczennice poznawali podstawy języka  niemieckiego. Zajęcia językowe były następnie kontynuowane podczas pobytu w Niemczech. W czasie wolnym uczestnicy brali udział w warsztatach kreatywnych, zajęciach na ściance wspinaczkowej, wycieczkach (Berlin, Poczdam, Weimar).

Celem projektu było wzmocnienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, ale też społecznych takich jak większa samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, wzmocnienie wiary we własne siły/możliwości oraz poczucia własnej wartości.

O korzyściach płynących z realizacji projektu, zarówno tych odnoszących się do uczestników jak i placówek realizujących projekt dyskutowano podczas kilkugodzinnej konferencji upowszechniającej, która odbyła się w SOSW nr 1 w Krakowie w dniu 5 czerwca 2019 r. Organizatorzy projektu oraz opiekunowie poszczególnych grup informowali o efektach kształcenia w ramach zrealizowanych praktyk oraz zachęcali zaproszonych przedstawicieli szkół specjalnych z Małopolski do realizacji podobnych projektów dla swoich uczniów a przedstawicieli przybyłych pracodawców do jeszcze większego angażowania się w realizację praktyk i zatrudnianie uczniów szkół specjalnych.

W dniu 19 czerwca 2019 r., podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Teatrze Groteska, uczniowie i uczennice z SOSW nr 1 otrzymali Europass Mobilność, który jest europejskim dokumentem potwierdzającym udział w zagranicznym stażu zawodowym oraz nabycie konkretnych
umiejętności i kompetencji zawodowych.