„Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży”  – nowy projekt zagranicznych praktyk zawodowych w Niemczech

Rozpoczynamy realizację czterech zagranicznych mobilności zawodowych dla uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie, Zespołu Szkół Specjalnych nr 14
w Krakowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni.

Projekt „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży” będzie realizowany do końca czerwca 2020 roku dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+.

W ramach projektu na 2-tygodniowe praktyki w  Niemczech wyjadą 4 grupy: cukiernicy/kucharze (Frankfurt nad Odrą), cukiernicy i pracownicy obsługi hotelowej (Jena), mechanicy samochodowi (Lipsk), pracownicy budowlani i kucharze (Frankfurt nad Odrą). Planowany jest też wyjazd szkoleniowy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych uczniów szkół branżowych oraz podniesienie poziomu kształcenia szkół poprzez udział w projekcie międzynarodowym i kształcenie kadry edukacyjnej.