Nasz zespół stale się powiększa, pracują z nami również stażyści i wolontariusze. Nasze działania na rzecz osób uciekających przed wojną w Ukrainie są prowadzone na dużą skalę. Tak duża skala przerasta możliwości naszej organizacji. Poprosiliśmy o pomoc, o podarowanie laptopów, które pomogą nam pomagać. Udało się!

Za przekazane komputery bardzo dziękujemy Faye Savage, która pracuje w Krakowie, a pochodzi z Wielkiej Brytanii. Od początku konfliktu mocno angażuje się w pomoc przybywającym do naszego miasta uchodźcom. Szczególnie zależy jej na wsparciu kobiet z Ukrainy. Działa m.in w ramach akcji Laptops4Livelohoods. 

Laptopy są w doskonałym stanie i posłużą nam długo! Serdecznie dziękujemy!