Wsparcie edukacyjne dla uczniów w krakowskich szkołach

14.12.2022 roku zakończyliśmy kolejne działanie w ramach projektu Kraków Wspólnie!  We Współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), z którego środków zadanie to jest finansowane; nasza fundacja przekazała sprzęt elektroniczny do 238 placówek w naszym mieście. Sprzęt komputerowy trafił do: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, Młodzieżowych Domów Kultury, burs oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Krakowie. 

Konkretna odpowiedzi na konkretne potrzeby 

Sprzęt w postaci tabletów i komputerów ma wesprzeć działania edukacyjne w krakowskich placówkach edukacyjnych, a jego wykorzystanie będzie zależne od bieżących potrzeb uczniów i uczennic w krakowskich szkołach. Dyrektorzy, którzy znają realne potrzeby młodzieży, będą priorytetyzować użycie sprzętu w swoich placówkach. Zakupione przez UNICEF laptopy i tablety będą mogły być wykorzystywane podczas lekcji w szkole, wypożyczane przez uczniów do domów czy używane przez nauczycieli do wprowadzania elementów multimedialnych podczas zajęć – wszystko ma na celu zwiększenie dostępu do edukacji młodemu pokoleniu. 

Łącznie zostało wydanych:

  1. 3518 tabletów z klawiaturą 
  2. 3510 tabletów 
  3. 336 laptopów 

Wszystkiego dokonaliśmy #wspólnie! 

Kraków po raz kolejny pokazał, że potrafi #wspólnie działać i pomagać innym! Cała dystrybucja (w tym: przenoszenie, wydawanie sprzętu, dołączanie projektowych naklejek i przekazywanie informacji o innych działaniach w projekcie) odbywała się dzięki niesamowitej pomocy zarówno naszych pracowników, wspaniałych urzędników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz nieocenionej pomocy wolontariuszy z różnych krajów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie naszej Fundacji o potrzebie pomocy!  Takie momenty pokazują jak wspaniałym miastem jest Kraków i jak wielkie serca mają jego mieszkańcy!