Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, 15-17 marca 2023 r., odbywało się DISCO Innovation Lab. Przez trzy dni partnerzy projektu i wybrani interesariusze omawiali studium przypadków najlepszych praktyk. Uczestnicy podsumowywali również osiągnięcia pierwszej fazy projektu i rozmawiali o planach na przyszłość.

Nasza przedstawicielka Izabela Kucmin-Bemelmans była jedną z panelistek dyskusji o tym jak Kraków wspierał osoby przybywające z Ukrainy. Uczestnicy panelu rozmawiali o tym jak wnioski wyciągnięte z tego roku mogą być zaimplementowane w dalszych etapach udzielania pomocy humanitarnej.

DISCO | Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities to projekt finansowany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) mający na celu wzmocnienie zdolności innowacyjnych europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEI) poprzez wspólne uczenie się, współpracę i przepływ wiedzy.

fot. pochodzi z profilu na Facebooku organizatora projektu.