Fundacja Internationaler Bund Polska zatrudni opiekunów/opiekunki osób starszych i
niepełnosprawnych

Miejsce pracy: Lędziny i Imielin

Opis stanowiska pracy

  • pomaganie podopiecznym w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (przygotowywanie i podawanie posiłków, dostarczanie żywności, utrzymywanie czystości w mieszkaniu, pranie, zakupy, regulowanie opłat, pomoc w przemieszczaniu się do miejsc użyteczności publicznej);
  • pomoc w utrzymaniu codziennej higieny;
  • pielęgnacja zalecana przez lekarza;

Wymagania

1. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez:
a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
lub
b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu opieki nad osobą starszą
lub
c) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego

2. Ponadto wszyscy kandydaci powinni posiadać dodatkowo odpowiednie cechy personalne niezbędne przy świadczeniu usług opiekuńczych, np.: odporność na stres, cierpliwość, zaradność i zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym, które zweryfikowane zostaną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

3. Osoby świadczące usługi opiekuńcze nie mogą być osobami karanymi.

Oferujemy

  • umowę zlecenie (praca od zaraz)
  • wynagrodzenie: 23,50 zł brutto za godzinę

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: bartlomiej.szymczyk@ib.de
Kontakt telefoniczny: 32 219 10 10 (pn-pt w godz. 8-15)
Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: bartlomiej.szymczyk@ib.de
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.